ระบบบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบกรุณาล๊อคอินเข้าระบบ

ตรวจสอบสิทธิ์เจ้าหน้าที่ดูแลระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะฯ

รหัสบุคลากร :
รหัสผ่าน:


  


** เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ใช้ [ รหัสบุคลากร และ รหัสผ่าน ] ระบบเดียวกับระบบ DSS **

 

 
Untitled Document

Powered by:
Phanutchaya Maneewan
Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University