หน้าแรก|แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์|รายงาน|สถิติ|Admin
 
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 

 

 

 


สรุปสถิติรายเดือน | สรุปสถิติรายปี | สรุปสถิติการแจ้งซ่อมประจำเดือนนี้  ]

สรุปสถิติแจ้งซ่อมเป็นรายเดือน
เดือน/ปี ข้อมูลรายเดือนใน 1 ปี / จำนวนครั้ง
การแจ้งซ่อม ดำเนินการเสร็จ งานค้างดำเนินการ
6
6
0
3
3
0
29
29
0
3
3
0
9
9
0
43
42
1
25
24
1
12
12
0
21
19
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวมยอด
151
147
4
   
Untitled Document

Powered by: Infomation Technology Center, Faculty of Pharmaceutical Sciences , Prince of Songkla University