เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 88 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/5 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าต่อไป>>
 
Amnuaikit T, Boonme P. Formulation and characterization of sunscreen creams with synergistic efficacy on SPF by combination of UV filters. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2013;3(8):1 - 5. Scopus
Aramwit P, Palapinyo S, Srichana T, Chottanapund S, Muangman P. Silk sericin ameliorates wound healing and its clinical efficacy in burn wounds. Archives of Dermatological Research. 2013;305(7):585 - 94. (IF2013=2.708) ISI
Aramwit P, Siritienthong T, Srichana T, Ratanavaraporn J. Accelerated Healing of Full-Thickness Wounds by Genipin-Crosslinked Silk Sericin/PVA Scaffolds. Cells Tissues Organs. 2013;197(3):224 - 38. (IF2013=2.203) ISI
Aramwit P, Towiwat P, Srichana T. An investigation of the anti-inflammatory potential of silk sericin. Advanced Science Letters. 2013;19(12):3615-9. Scopus
Aramwit P, Towiwat P, Srichana T. Anti-inflammatory Potential of Silk Sericin. Natural Product Communications. 2013;8(4):501 - 4. (IF2013=0.956) ISI
Balekar N, Nakpheng T, Srichana T. In vitro stimulatory effect of grandiflorenic acid isolated from Wedelia trilobata (L.) leaves on L929 fibroblast cells. The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013;37(3):117 - 24. Scopus
Balekar N, Nakpheng T, Srichana T. Wound healing potential of grandiflorenic acid isolated from Wedelia trilobata (L.) leaves. The Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(5):537 - 46. Scopus
Boonleang J, Stobaugh J. New single isomer negatively charged beta-cyclodextrin derivatives as chiral selectors in capillary electrophoresis. Electrophoresis. 2013;34(8):1232 - 40. ISI
Boonme P, Boontawee H, Taweepreda W, Pichayakorn W. Characterization of lidocaine transdermal patches from natural rubber latex. Advanced Materials Research. 2013;747:103 - 6. Scopus
Boonme P, Boonthongchuay C, Amnuaikit T, Wongpoowarak W. Effects of components on and predictive modeling of microemulsion phase behavior in nonionic systems. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2013;3(7):1 - 6. Scopus
Boonme P, Souto E, Wuttisantikul N, Jongjit T, Pichayakorn W. Influence of lipids on the properties of solid lipid nanoparticles from microemulsion technique. European Journal of Lipid Science and Technology. 2013;115(7):820 - 4. (IF2013=2.266) ISI
Boukaew S, Plubrukam A, Prasertsan P. Effect of volatile substances from Streptomyces philanthi RM-1-138 on growth of Rhizoctonia solani on rice leaf. Biocontrol. 2013;58(4):471 - 82. ISI
Bunluepuech K., Wattanapiromsakul C., Madaka F., Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase and anti-allergic activities of Bauhinia strychnifolia. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(6):659 - 64. Scopus
Bunluepuech K., Wattanapiromsakul C., Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase activity of compounds from Cassia garrettiana heartwood. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(6):665-9. Scopus
Charoonratana T, Wungsintaweekul J, Keawpradub N, Verpoorte R. Molecular cloning and expression of tryptophan decarboxylase from Mitragyna speciosa. Acta Physiologiae Plantarum. 2013;35(8):2611 - 21. (IF2013=1.305) ISI
Charoonratana T, Wungsintaweekul J, Pathompak P, Georgiev MI, Choi YH, Verpoorte R. Limitation of mitragynine biosynthesis in Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth. through tryptamine availability. Zeitschrift fur Naturforschung - Section C Journal of Biosciences. 2013;68C(9-10):394 - 405. Scopus
Chindaprasirt J, Wanitpongpun C, Limpawattana P, Thepsuthammarat K, Sripakdee W, Wirasorn K, et al. Mortality, Length of Stay, and Cost Associated with Hospitalized Adult Cancer Patients with Febrile Neutropenia. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 2013;14(2):1115 - 9. ISI
Chodok P, Eiamsa-ard P, Cove D, Quatrano R, Kaewsuwan S. Identification and functional characterization of two Delta(12)-fatty acid desaturases associated with essential linoleic acid biosynthesis in Physcomitrella patens. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. 2013;40(8):901 - 13. (IF2013=2.725) ISI
Chooklin S, Kaewsichan L, Kaewsrichan J. Potential use of oil palm sap on lactic acid production and product adsorption on Dowex 66 resin as adsorbent. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering. 2013;8(1):23 - 31. (IF2013=0.758) ISI
Dej-adisai S, Meechai I, Puripattanavong J, Kummee S. Antityrosinase and antimicrobial activities from Thai medicinal plants. Springer. 2013:11 pages. Springer