เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 64 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/4 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าต่อไป>>
 
Chunhachaichana C., Sritharadol R., Sawatdee S., Heng P.W.S., Srichana T. Development of nanodispersion-based sildenafil metered-dose inhalers stabilized by poloxamer 188: a potential candidate for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Pharmaceutical Development and Technology. 2019;24(10):1218-28, (IF 2018 = 2.347) ISI/scopus.
Maneewattanapinyo P., Yeesamun A., Watthana F., Panrat K., Pichayakorn W., Suksaeree J. Controlled Release of Lidocaine–Diclofenac Ionic Liquid Drug from Freeze-Thawed Gelatin/Poly(Vinyl Alcohol) Transdermal Patches. AAPS PharmSciTech. 2019; 20(8):322, (IF 2018 = 2.608) ISI/scopus.
Wannaphatchaiyong S., Suksaeree J., Waiprib R., Kaewpuang A., Saelee W., Pichayakorn W. Gelatin/Gelatinized Sago Starch Biomembranes as a Drug Delivery System Using Rubber Latex as Plasticizer. Journal of Polymers and the Environment. 2019;27(11):2380-94, (IF 2018 = 2.765) ISI/Scopus.
Chunta S., Suedee R., Singsanan S., Lieberzeit P.A. Sensing array based on molecularly imprinted polymers for simultaneous assessment of lipoproteins. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2019;298:126828, (IF 2018 = 6.393) ISI/Scopus.
Chunhachaichana C., Srichana T. Efficiency of sildenafil encapsulation in poloxamer micelles. Journal of Dispersion Science and Technology. 2019;40(10):1461-68, (IF 2018 = 1.479) ISI/Scopus.
Wannasarit S., Puttarak P., Kaewkroek K., Wiwattanapatapee R. Strategies for Improving Healing of the Gastric Epithelium Using Oral Solid Dispersions Loaded with Pentacyclic Triterpene–Rich Centella Extract. AAPS PharmSciTech. 2019;20(7):277, (IF 2018 = 2.608) ISI/Scopus.
Phetmung H., Musikapong K., Srichana T. Thermal analysis, structure, spectroscopy and DFT calculations of a pharmaceutical cocrystal of salicylic acid and salicylamide. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019;138(2):1207-20, (IF 2018 = 2.471) ISI/Scopus.
Madhumanchi S., Suedee R., Nakpheng T., Tinpun K., Temboot P., Srichana T. Binding interactions of bacterial lipopolysaccharides to polymyxin B in an amphiphilic carrier ‘sodium deoxycholate sulfate’. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019;182:110374, (IF 2018 = 3.973) ISI/Scopus.
Kamlungmak S., Dechraksa J., Padmavathi A.R., Sawatdee S., Tinpun K., Nakpheng T., Srichana T. Lamellar phase behavior and molecular interaction of a thermoresponsive poloxamer and crosslinked poly (vinyl alcohol) hydrogel. Materials Today Communications. 2019;20:100542, (IF 2018 = 1.859) ISI/Scopus.
Makinde E.A., Ovatlarnporn C., Adekoya A.E., Nwabor O.F., Olatunji O.J. Antidiabetic, antioxidant and antimicrobial activity of the aerial part of Tiliacora triandra. South African Journal of Botany. 2019;125:337-343, (IF 2018 = 1.504) ISI/Scopus.
Minsakorn S., Nuplod K., Puttarak P., Chawengkirttikul R., Panyarachun B., Ngamniyom A., Charoenkul T., Jaisa-aad M., Panyarachun P., Anuracpreeda P. The Anthelmintic Effects of Medicinal Plant Extracts Against Paramphistome Parasites, Carmyerius spatiosus. Acta Parasitologica. 2019;64(3):566-74, (IF 2018 = 0.968) ISI/Scopus.
Nhukeaw T., Hongthong K., Dyson P.J., Ratanaphan A. Cellular responses of BRCA1-defective HCC1937 breast cancer cells induced by the antimetastasis ruthenium(II) arene compound RAPTA-T. Apoptosis. 2019;24(43654):612-22, (IF 2018 = 4.021) ISI/Scopus.
Muthachan T., Tewtrakul S. Anti-inflammatory and wound healing effects of gel containing Kaempferia marginata extract. Journal of Ethnopharmacology. 2019;240:111964, (IF 2018 = 3.414) ISI/Scopus.
Jaruratanasirikul S., Nitchot W., Wongpoowarak W., Samaeng M., Nawakitrangsan M. Population pharmacokinetics and Monte Carlo simulations of sulbactam to optimize dosage regimens in patients with ventilator-associated pneumonia caused by Acinetobacter baumannii. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;136:104940, (IF 2018 = 3.532) ISI/Scopus.
Sakdiset P., Amnuaikit T., Pichayakorn W., Pinsuwan S. Formulation development of ethosomes containing indomethacin for transdermal delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2019;52:760-68, (IF 2018 = 2.606) ISI/Scopus.
Chaijamorn W., Puchsaka P., Pattharachayakul S., Charoensareerat T., Srisawat N., Boonpeng A., Pummangura C. Doripenem dosing regimens in Asian critically ill patients with continuous renal replacement therapy. Journal of Critical Care. 2019;52:233-36, (IF 2018 = 2.783) ISI/Scopus.
Kara J., Suwanhom P., Wattanapiromsakul C., Nualnoi T., Puripattanavong J., Khongkow P., Lee V.S., Gaurav A., Lomlim L. Synthesis of 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamides as potent acetylcholinesterase inhibitors and molecular insights into binding interactions. Archiv der Pharmazie. 2019;352(7):e1800310, (IF 2018 = 2.145) ISI/Scopus.
Maneerot T., Jenraumjit R., Kijsawatpaiboon S., Reungyos J. Low-dose valproate-related peripheral edema in patients with bipolar disorder: Two case reports. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2019:39(4):412-13, (IF 2018 = 3.134) ISI/Scopus.
Srirod S., Tewtrakul S. Anti-inflammatory and wound healing effects of cream containing Curcuma mangga extract. Journal of Ethnopharmacology. 2019;238:111828, (IF 2018 = 3.414) ISI/Scopus.
Theapparat Y., Khongthong S., Rodjan P., Lertwittayanon K., Faroongsarng D. Physicochemical properties and in vitro antioxidant activities of pyroligneous acid prepared from brushwood biomass waste of Mangosteen, Durian, Rambutan, and Langsat. Journal of Forestry Research. 2019;30(3):1139-48, (IF 2018 = 1.155) ISI/Scopus.