เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 73 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/4 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าต่อไป>>
 
Jin, Z., Wungsintaweekul, J., Kim, S.-H., Kim, J.-H., Shin, Y., Ro, D.-K., Kim, S.-U. 4-Coumarate:coenzyme A ligase isoform 3 from Piper nigrum (Pn4CL3) catalyzes the CoA thioester formation of 3,4-methylenedioxycinnamic and piperic acids. BIOCHEMICAL JOURNAL. 2020;477(1):61-74, (IF = 4.331) ISI/scopus.
Prom-In S., Kaewsrichan J., Wangpradit N., Hui C.K., Yahaya M.F., Kamisah Y., Kumar J. Abelmoschus esculentus (L.) moench’s peel powder improves high-fat-diet-induced cognitive impairment in c57bl/6j mice. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2020;17(15):1-13, (IF = 2.849) ISI/scopu
Cheng SN, Tan ZG, Pandey M, Srichana T, Pichika MR, Gorain B, Choudhury H. A critical review on emerging trends in dry powder inhaler formulation for the treatment of pulmonary aspergillosis. Pharmaceutics. 2020;12(12):1-47, (IF = 4.421) ISI/scopus.
Chen, ZQ ; Xu, LL; Gao, XD; Wang, CL; Li, RL; Xu, J; Zhang, M ; Panichayupakaranant, P; Chen, HX. A multifunctional CeO2@SiO2-PEG nanoparticle carrier for delivery of food derived proanthocyanidin and curcumin as effective antioxidant, neuroprotective and anticancer agent. FOOD RESEARCH INTERNATIONAL. 2020;137, (IF = 4.972) ISI/scopus.
Phoopha, S; Wattanapiromsakul, C; Pitakbut, T; Dej-Adisai, S. A New Stilbene Derivative and Isolated Compounds from Bauhinia pottsii var. pottsii with their Anti-alpha-glucosidase Activity. PHARMACOGNOSY MAGAZINE. 2020;16(68):161-167, (IF = 1.31) ISI.
Olatunji, OO; Petchoubon, A; Thawai, C; Plubrukarn, A. Allocation of trisoxazole macrolides in the sponge Penares cf. nux and the impact on epiphytic bacterial cohabitants. NATURAL PRODUCT RESEARCH. 2020;34(5):710-713, (IF = 1.999) ISI/Scopus.
Thengyai, S; Thiantongin, P; Sontimuang, C; Ovatlarnporn, C; Puttarak, P. alpha-Glucosidase and alpha-amylase inhibitory activities of medicinal plants in Thai antidiabetic recipes and bioactive compounds from Vitex glabrata R. Br. stem bark. JOURNAL OF HERBAL MEDICINE. 2020;19, (IF = 2.221) ISI/Scopus.
Tungcharoen P., Wattanapiromsakul C., Tansakul P., Nakamura S., Matsuda H., Tewtrakul S. Anti-inflammatory effect of isopimarane diterpenoids from Kaempferia galanga. Phytotherapy Research. 2020;34(3):612-623, (IF = 3.766) ISI/Scopus.
Usman, F; Nopparat, J; Javed, I; Srichana, T. Biodistribution and histopathology studies of amphotericin B sodium deoxycholate sulfate formulation following intratracheal instillation in rat models. DRUG DELIVERY AND TRANSLATIONAL RESEARCH. 2020;10(1):59-69, (IF = 2.664) ISI/Scopus.
Chunta, S; Suedee, R; Boonsriwong, W; Lieberzeit, PA. Biomimetic sensors targeting oxidized-low-density lipoprotein with molecularly imprinted polymers. ANALYTICA CHIMICA ACTA. 2020;1116:27-35, (IF = 5.977) ISI/Scopus.
Sae-Lim P., Seetaha S., Tabtimmai L., Suphakun P., Kiriwan D., Panichayupakaranant P., Choowongkomon K. Chamuangone from Garcinia cowa leaves inhibits cell proliferation and migration and induces cell apoptosis in human cervical cancer in vitro. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2020;72(3):470-480, (IF = 2.39) ISI/Scopus.
Singh S., Nwabor O.F., Ontong J.C., Kaewnopparat N., Voravuthikunchai S.P. Characterization of a novel, co-processed bio-based polymer, and its effect on mucoadhesive strength. International Journal of Biological Macromolecules. 2020;145:865-875, (IF = 4.784) ISI/Scopus.
Jia, YN; Gao, XD; Xue, ZH; Wang, YJ; Lu, YP; Zhang, M; Panichayupakaranant, P; Chen, HX. Characterization, antioxidant activities, and inhibition on a-glucosidase activity of corn silk polysaccharides obtained by different extraction methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 2020;163:1640-1648, (IF = 5.162) ISI/Scopus.
Makinde, EA., Ovatlarnporn, C., Sontimuang, C., Herbette, G., Olatunji, OJ. Chemical Constituents From the Aerial Part of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels and Their alpha-Glucosidase and alpha-Amylase Inhibitory Activity. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS. 2020;15(1):1-4, (IF = 0.554) ISI/Scopus.
Phoopha S., Wattanapiromsakul C., Pitakbut T., Dej-adisai S. Chemical Constituents of Litsea elliptica and their Alpha-Glucosidase Inhibition with Molecular Docking. Pharmaconosy Magazine. 2020;16(70):5327-5334, (IF = 1.31) ISI.
Nalinbenjapun S., Ovatlarnporn C. Chitosan-5-aminosalicylic acid conjugates for colon-specific drug delivery: Methods of preparation and in vitro evaluations. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;57, (IF = 2.734) ISI/Scopus.
Mapoung S., Suzuki S., Fuji S., Naiki-Ito A., Kato H., Yodkeeree S., Sakorn N., Ovatlarnporn C., Takahashi S., Limtrakul Dejkriengkraikul P. Dehydrozingerone, a Curcumin Analog, as a Potential Anti-Prostate Cancer Inhibitor In Vitro and In Vivo. Molecules (Basel, Switzerland). 2020;25(12):298-308, (IF = 3.267) ISI/Scopus.
Kaewiad K., Nakpheng T., Srichana T. Dental floss impregnated with povidone-iodine coated with Eudragit L-100 as an antimicrobial delivery system against periodontal-associated pathogens. Journal of Medical Microbiology. 2020;69(2):298-308, (IF = 3.362) ISI/Scopus.
Dechraksa J., Suwandecha T., Srichana T. Deposition pattern of polydisperse dry powders in andersen cascade impactor-aerodynamic assessment for inhalation experimentally and in silico [Andersen cascade impactor’da polidispers kuru tozların birikim şekli-inhalasyon için deneysel ve in silico aerodinamik değerlendirme]. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;17(1):20-26, (IF = 0.431) ISI/S
Atipairin A, Chunhachaichana C, Nakpheng T, Changsan N, Srichana T, Sawatdee S. Development of a sildenafil citrate microemulsion-loaded hydrogel as a potential system for drug delivery to the penis and its cellular metabolic mechanism. Pharmaceutics. 2020;12(11):1-23, (IF = 4.421) ISI/Scopus.