เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 68 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/4 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] หน้าต่อไป>>
 
Ahmad MI, Ungphaiboon S, Srichana T. The development of dimple-shaped chitosan carrier for ethambutol dihydrochloride dry powder inhaler. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2014:1-10.
Aramwit P, Bang N, Ratanavaraporn J, Nakpheng T, Srichana T. An Anti-Cancer Cordycepin Produced by Cordyceps militaris Growing on the Dead Larva of Bombyx mori Silkworm. Journal of Agricultural Science. 2014;6(6):41-53.
Balekar N, Nakpheng T, Srichana T. Wedelia trilobata L.: A Phytochemical and Pharmacological Review. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE. 2014;41(3):590-605. ISI
Boonme P, Boonthongchuay C, Wongpoowarak W, Amnuaikit T. Evaluation of nicotinamide microemulsion on the skin penetration enhancement. Pharmaceutical Development and Technology. 2014.
Boonme P, Panrat K, Pichayakorn W. Pseudolatex from STR 5L Block Rubber for Drug Delivery. Advanced Materials Research. 2014;844:166-9.
Boonme P, Taweepreda W, Pichayakorn W. Novel Process in Preparation of Deproteinized Natural Rubber Latex. Advanced Materials Research. 2014;844:462-5.
Boonnak N, Chantrapromma S, Fun H, Yuenyongsawad S, Patrick B, Maneerat W, et al. Three Types of Cytotoxic Natural Caged-Scaffolds: Pure Enantiomers or Partial Racemates. Journal of Natural Products. 2014;77(7):1562-71. (IF2014 = 3.947) ISI
Boonnak N, Chantrapromma S, Tewtrakul S, Sudsai T. Inhibition of nitric oxide production in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages by isolated xanthones from the roots of Cratoxylum formosum ssp pruniflorum. ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH. 2014;37(10):1329-35.ISI
Chusri S, McNeil EB, Hortiwakul T, Charernmak B, Sritrairatchai S, Santimaleeworagun W, et al. Single dosage of doxycycline for prophylaxis against leptospiral infection and leptospirosis during urban flooding in southern Thailand: A non-randomized controlled trial. Journal of Infection and Chemotherapy. 2014;20:709-15. ISI
Dechraksa J, Suwandecha T, Maliwan K, Srichana T. The Comparison of Fluid Dynamics Parameters in an Andersen Cascade Impactor Equipped With and Without a Preseparator. AAPS PharmSciTech. 2014;15(3):792-801. (IF2014 = 1.776) ISI
Dej-Adisai S, Meechai I, Puripattanavong J, Kummee S. Antityrosinase and antimicrobial activities from Thai medicinal plants. Archives of Pharmacal Research. 2014;37(4):473-83. (IF2014 = 1.538) ISI
Faroongsarng D, Kongprasertkit J. The Role of Caprylate Ligand Ion on the Stabilization of Human Serum Albumin. AAPS PharmSciTech. 2014;15(2):465-71. (IF2014 = 1.776) ISI
Fujii S, Kano A, Masuno H, Songkram CK, Emiko;, Hirano T, Tanatani A, et al. Design and synthesis of tetraol derivatives of 1,12-dicarba-closo-dodecaborane as non-secosteroidal vitamin D analogs. BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS. 2014;24(18):4515-9.ISI
Fujii S, Kano A, Songkram C, Masuno H, Taoda Y, Kawachi E, et al. Synthesis and structure-activity relationship of p-carborane-based non-secosteroidal vitamin D analogs. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2014;22(4):1227-35. (IF2014 = 2.951) ISI
Fujii S, Sekine R, Kano A, Masuno H, Songkram C, Kawachia E, et al. Structural development of p-carborane-based potent non-secosteroidal vitamin D analogs. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2014;22(21):5891-901.
Gangadhar K, Adhikari K, Srichana T. Synthesis and evaluation of sodium deoxycholate sulfate as a lipid drug carrier to enhance the solubility, stability and safety of an amphotericin B inhalation formulation. International Journal of Pharmaceutics. 2014;471(1-2):430-8. (IF2014 = 3.785) ISI
Issarayungyuen P, Nithi-Uthai N, Pichayakorn W, Phaechamud T. Natural Rubber Latex Foam Loading with Metronidazole. Advanced Materials Research. 2014;844:490-3.
Issarayungyuen P, Pichayakorn W, Phaechamud T. Cast Natural Rubber Films Comprising Triethyl Citrate. Advanced Materials Research. 2014;844:494-7.
Issarayungyuen P, Pichayakorn W, Phaechamud T. Highly Glycerin-Loaded Natural Rubber Films Prepared by Casting Technique Using Different Solvents. Advanced Materials Research. 2014;844:190-3.
Issuriy A, Kumarnsit E, Wattanapiromsakul C,