เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 87 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/5 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าต่อไป>>
 
Jaisamut P, Wiwattanawongsa K, Wiwattanapatapee R. A Novel Self-Microemulsifying System for the Simultaneous Delivery and Enhanced Oral Absorption of Curcumin and Resveratrol. Planta Medica. 2017;83(5):461-467. ISI/Scopus
Septama AW, Xiao JB, Panichayupakaranant P. A synergistic effect of artocarpanone from Artocarpus heterophyllus L. (Moraceae) on the antibacterial activity of selected antibiotics and cell membrane permeability. Journal of Intercultural Ethnopharmacology. 2017;6(2):186-191. ISI/Scopus
Petchsomrit A, Sermkaew N, Wiwattanapatapee R. Alginate-Based Composite Sponges as Gastroretentive Carriers for Curcumin-Loaded Self-Microemulsifying Drug Delivery Systems. Scientia Pharmaceutica. 2017;85(1): ISI/Scopus
Ratanajamit C, Khwannimit B, Chotephinyononte K. An open-label, randomized, cross-over bioequivalence study of montelukast 10 mg tablets in healthy Thai volunteers. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2017;39(3):335-340. Scopus
Sudsai T, Leajae S, Dangmanee N, Chatgat W, Chaniad P, Tewtrakul S. Antibacterial and anti-hiv-1 integrase properties of isolated compounds from Boesenbergia kingii. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2017;39(1):131-135. Scopus
Bakkiyaraj D, Sritharadol R, Padmavathi AR, Nakpheng T, Srichana T. Anti-biofilm properties of a mupirocin spray formulation against Escherichia coli wound infections. Biofouling. 2017;33(7):591-600. ISI/Scopus
Seeka C, Prabpai S, Kongsaeree P, Tewtrakul S, Lhinhatrakool T, Sutthivaiyakit S. Anti-inflammatory 12,20-Epoxypregnane and 11,12-seco-Pregnane Glycosides from the Stems of Hoya kerrii. Journal of Natural Products. 2017;80(6):1714-1724. ISI
Kaewkroek K, Wattanapiromsakul C, Matsuda H, Nakamura S, Tewtrakul S. Anti-inflammatory activity of compounds from Kaempferia marginata rhizomes. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2017;39(1):91-99. Scopus
Limsuwanchote S, Putalun W, Keawpradub N, Tanaka H, Morimoto S, Wungsintaweekul J. Anti-mitragynine monoclonal antibody-based ELISA for determination of alkaloids in the kratom cocktail. Forensic Toxicology. 2017;35(1):167-172. ISI/Scopus
Boonruamkaew P, Sukketsiri W, Panichayupakaranant P, Kaewnam W, Tanasawet S, Tipmanee V, Hutamekalin P, Chonpathompikunlert P. Apium graveolens extract influences mood and cognition in healthy mice. Journal of Natural Medicines. 2017;71(3):492-505. ISI
Temboot P, Lee RFS, Menin L, Patiny L, Dyson PJ, Ratanaphan A. Biochemical and biophysical characterization of ruthenation of BRCA1 RING protein by RAPTA complexes and its E3 ubiquitin ligase activity. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2017;488(2):355-361. ISI/Scopus
Paul PK, Treetong A, Suedee R. Biomimetic insulin-imprinted polymer nanoparticles as a potential oral drug delivery system. Acta Pharmaceutica. 2017;67(2):149-168. ISI/Scopus
Meeboon N, Leewis MC, Kaewsuwan S, Maneerat S, Leigh MB. Changes in bacterial diversity associated with bioremediation of used lubricating oil in tropical soils. Archives of Microbiology. 2017;199(6):839-851. ISI
Phaechamud T, Jantadee T, Mahadlek J, Charoensuksai P, Pichayakorn W. Characterization of Antimicrobial Agent Loaded Eudragit RS Solvent Exchange-Induced In Situ Forming Gels for Periodontitis Treatment. AAPS PharmSciTech. 2017;18(2):494-508. ISI
Jaisi A, Panichayupakaranant P. Chitosan elicitation and sequential Diaion? HP-20 addition a powerful approach for enhanced plumbagin production in Plumbago indica root cultures. Process Biochemistry. 2017;53:210-215. ISI/Scopus
Petrat W, Wattanapiromsakul C, Nualnoi T, Sabri N.H., Lee V.S., Lomlim L. Cholinesterase inhibitory activity, kinetic and molecular docking studies of N-(1-substituted-1H-1,2,3-triazole-4-yl)-aralkylamide derivatives. Walailak Journal of Science and Technology. 2017;14(9Special Issue):687-701. Scopus
Sangsen Y, Wiwattanawongsa K, Likhitwitayawuid K, Sritularak B, Wiwattanapatapee R. Comparisons between a self-microemulsifying system and lipid nanoparticles of oxyresveratrol on the physicochemical properties and Caco-2 cell permeability. European Journal of Lipid Science and Technology. 2017;119(3). ISI
Teixeira MC, Severino P, Andreani T, Boonme P, Santini A, Silva AM, Souto EB. D-alpha-tocopherol nanoemulsions: Size properties, rheological behavior, surface tension, osmolarity and cytotoxicity. Saudi Pharmaceutical Journal. 2017;25(2):231-235. ISI/Scopus
Kenfack MT, Mazur M, Nualnoi T, Shaffer TL, Ngassimou A, Bleriot Y, Marrot J, Marchetti R, Sintiprungrat K, Chantratita N, Silipo A, Molinaro A, AuCoin DP, Burtnick MN, Brett PJ, Gauthier C. Deciphering minimal antigenic epitopes associated with Burkholderia pseudomallei and Burkholderia mallei lipopolysaccharide O-antigens. Nature Communications. 2017;8(1). ISI/Scopus
Waiprib R, Boonme P, Taweepreda W, Kalkornsurapranee E, Suksaeree J, Pichayakorn W. Deproteinized natural rubber latex/gelatinized starch blended films as drug delivery carrier. Monatshefte fur Chemie. 2017;148(7):1223-1228. ISI/Scopus