เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 103 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/6 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] หน้าต่อไป>>
 
Amnuaikit, T., Shankar, R., Benjakul, S.. Hydrolyzed Fish Collagen Serum from By-Product of Food Industry: Cosmetic Product Formulation and Facial Skin Evaluation. Sustainability (Switzerland). 2022;14(24).
Dej-adisai, S., Sakulkeo, O., Wattanapiromsakul, C., Pitakbut, T.. Flavonoid Constituents and Alpha-Glucosidase Inhibition of Solanum stramonifolium Jacq. Inflorescence with In Vitro and In Silico Studies. Molecules. 2022;27(23), (IF = 4.6)
Wang, X., Dongzhi, Z., Li, Y., Xie, M., Li, X., Yuan, R., Li, B., Panichayupakaranant, P., Huang, S.. Ajania purpurea Extract Attenuates LPS-Induced Inflammation in RAW264.7 Cells and Peritonitis Mice. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2022;45(12):1847-52, (IF = 2.0)
Kupthammasan, N., Wittayarat, M., Panichayupakaranant, P., Didas, N., Wattanachant, C., Panyaboriban, S.. Effects of water-soluble curcuminoid-rich extract in a solid dispersion form (CRE-SD) on the sperm characteristics, longevity and casein kinase II catalytic subunit alpha protein stability in chilled goat semen. Cryobiology. 2022;109:30-6, (IF = 2.7)
Muneerungsee, N., Tanasawet, S., Moolsap, F., Udomuksorn, W., Tantisira, M., Zaima, N., Sukketsiri, W.. The standardized Centella asiatica extract suppressed the inflammation and apoptosis in macrophage-conditioned medium and nutrient stress-induced adipocytes. Biologia. 2022;77(12):3545-54, (IF = 1.5)
Naz, I., Masoud, M.S., Chauhdary, Z., Shah, M., Panichayupakaranant, P.. Anti-inflammatory potential of berberine-rich extract via modulation of inflammation biomarkers. Journal of Food Biochemistry. 2022;46(12), (IF = 4.0)
Nittayananta, W., Promsong, A., Levy, C., Hladik, F., Chaitaveep, N., Ungphaiboon, S., Tewtrakul, S., Satthakarn, S.. Microbicide Containing Ellagic Acid Can Inhibit HIV-1 Infection. Molecules. 2022;27(22), (IF = 4.6)
Songtrai, S., Pratchayasakul, W., Arunsak, B., Chunchai, T., Kongkaew, A., Chattipakorn, N., Chattipakorn, S.C., Kaewsuwan, S.. Cyclosorus terminans Extract Ameliorates Insulin Resistance and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) in High-Fat Diet (HFD)-Induced Obese Rats. Nutrients. 2022;14(22), (IF = 5.9)
Boonpeng, A., Jaruratanasirikul, S., Jullangkoon, M., Samaeng, M., Wattanavijitkul, T., Bhurayanontachai, R., Pattharachayakul, S.. Population Pharmacokinetics/Pharmacodynamics and Clinical Outcomes of Meropenem in Critically Ill Patients. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2022;66(11), (IF = 4.9)
Chaiya, P., Rojviriya, C., Pichayakorn, W., Phaechamud, T.. New Insight into the Impact of Effervescence on Gel Layer Microstructure and Drug Release of Effervescent Matrices Using Combined Mechanical and Imaging Characterisation Techniques. Pharmaceutics. 2022;14(11), (IF = 5.4)
Sangthawan, P., Klyprayong, P., Geater, S.L., Tanvejsilp, P., Anutrakulchai, S., Boongird, S., Gojaseni, P., Kuhiran, C., Lorvinitnun, P., Noppakun, K., Parapiboon, W., Sirilak, S., Tankee, P., Taruangsri, P., Sangsupawanich, P., Sritara, P., Chaiyakunapruk, N., Kitiyakara, C.. The hidden financial catastrophe of chronic kidney disease under universal coverage and Thai “Peritoneal Dialysis First Policy”. Frontiers in Public Health. 2022;10, (IF = 5.2)
Raknoo, T., Sae-Lim, O., Pattharachayakul, S., Kanchanasuwan, S.. Case report of clindamycin graded challenge in an AIDS patient allergic to clindamycin. Asia Pacific Allergy. 2022;12(4), (IF = 1.7)
Nisar, R., Ahmad, S., Khan, K.-U.-R., Sherif, A.E., Alasmari, F., Almuqati, A.F., Ovatlarnporn, C., Khan, M.A., Umair, M., Rao, H., Ghalloo, B.A., Khurshid, U., Dilshad, R., Nassar, K.S., Korma, S.A.. Metabolic Profiling by GC-MS, In Vitro Biological Potential, and In Silico Molecular Docking Studies of Verbena officinalis. Molecules. 2022;27(19), (IF = 4.6)
Srichana, T., Chunhachaichana, C., Suedee, R., Sawatdee, S., Changsan, N.. Oral inhalation of cannabidiol delivered from a metered dose inhaler to alleviate cytokine production induced by SARS-CoV-2 and pollutants. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2022;76, (IF = 5.0)
Chunhachaichana, C., Sawatdee, S., Rugmai, S., Srichana, T.. Development and characterization of nanodispersion-based sildenafil pressurized metered-dose inhaler using combined small-angle X-ray scattering, dynamic light scattering, and impactors. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2022;76, (IF = 5.0)
Eze, F.N., Ovatlarnporn, C., Nalinbenjapun, S., Sripetthong, S.. Ultra-fast sustainable synthesis, optimization and characterization of guava phenolic extract functionalized nanosilver with enhanced biomimetic attributes. Arabian Journal of Chemistry. 2022;15(10), (IF = 6.0)
Basit, A., Ahmad, S., ur Rehman Khan, K., Sherif, A.E., Aati, H.Y., Ovatlarnporn, C., Abbas Khan, M., Rao, H., Ahmad, I., Nadeem Shahzad, M., Ahmad Ghalloo, B., Shah, H., Khan, K.U., Dilshad, R.. New mechanistic insights on Justicia vahlii Roth: UPLC-Q-TOF-MS and GC–MS based metabolomics, in-vivo, in-silico toxicological, antioxidant based anti-inflammatory and enzyme inhibition evaluation. Arabian Journal of Chemistry. 2022;15(10), (IF = 6.0)
Pichayakorn, W., Maneewattanapinyo, P., Panrat, K., Monton, C., Suksaeree, J.. Formulation Design of Oral Strip-Films Based on PVA/PVP Polymer Blends for Nicotine Delivery. Journal of Polymers and the Environment. 2022;30(10):4479-91, (IF = 5.3)
Sitaruno, S., Santimaleeworagun, W., Pattharachayakul, S., DeBacker, K.C., Vattanavanit, V., Binyala, W., Pai, M.P.. Comparison of Race-Based and Non–Race-Based Equations for Kidney Function Estimation in Critically Ill Thai Patients for Vancomycin Dosing. Journal of Clinical Pharmacology. 2022;62(10):1215-26, (IF = 2.9)
Sarideechaigul, W., Ungphaiboon, S., Ardpolthai, H., Jehsama-Ae, A., Sangsuttiwongsa, K., Taweechaisupapong, S.. Effect of oral moisturizers containing chitosan and poloxamer 407 on in vitro biofilm formation of Candida species and Streptococcus mutans. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2022;44(5):1298-1305, (IF = 0.176)