เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 49 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/3 : | 1 [ 2 ][ 3 ] หน้าต่อไป>>
 
Ahmad M I, Ungphaiboon S, Srichana T. The development of dimple-shaped chitosan carrier for ethambutol dihydrochloride dry powder inhaler. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2015;41(5):791-800. (IF2015/2016 = 2.429) ISI
Aramwit P, Jaichawa N, Ratanavaraporn J, Srichana, T. A comparative study of type A and type B gelatin nanoparticles as the controlled release carriers for different model compounds. Materials Express. 2015; 5(3):241-248. (IF2015/2016 = 1.606) ISI
Aramwit P, Porasuphatana S, Srichana T, Nakpheng T. Toxicity evaluation of cordycepin and its delivery system for sustained in vitro anti-lung cancer activity. Nanoscale Research Letters. 2015;10:152. (IF2015/2016 = 2.584) ISI
Chanakit T, Low B Y, Wongpoowarak P, Moolasarn S, Anderson C. Does a transition in education equate to a transition in practice? Thai stakeholder's perceptions of the introduction of the Doctor of Pharmacy programme. Bmc Medical Education. 2015;15(1) (IF2015 = 1.312) SCOPUS
Chanakit T, Low B Y, Wongpoowarak P, Moolasarn S, Anderson C. Hospital pharmacists' perceptions of the suitability of doctor of pharmacy graduates in hospital settings in Thailand. Bmc Medical Education. 2015;15(1):181. (IF2015 = 1.312) SCOPUS
Cheaha D, Keawpradub N, Sawangjaroen K, Phukpattaranont P, Kumarnsit E. Effects of an alkaloid-rich extract from Mitragyna speciosa leaves and fluoxetine on sleep profiles, EEG spectral frequency and ethanol withdrawal symptoms in rats. Phytomedicine. 2015;22(11):1000-1008. (IF2015/2016 = 2.937) ISI
Dej-adisai S, Pitakbut T. Determination of alpha-glucosidase inhibitory activity from selected Fabaceae plants. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015;28(5):1679-1683. (IF2015/2016 = 0.581) ISI
Hirun N, Sangfai T, Tantishaiyakul V. Characterization of freeze-dried gallic acid/xyloglucan. Drug Development And Industrial Pharmacy. 2015;41(2):194-200. (IF2015/2016 = 2.429) ISI
Hundekar YR, Nanjwade BK, Mohamied As, Idris NF, Srichana T, Shafioul Md. Nanomedicine to Tumor by Enzymosomes. Journal of Nanotexhnology: Nanomedicine and nanobiotechnology. 2015;1(1):001(1-5). (IF2015 = 4.494)
Jaiswal L, Rakkit S, Pochin K, Jaisamut P, Tanthana C, Tanmanee N, Srichana T, Suedee R. A thalidomide templated molecularly imprinted polymer that promotes a biologically active chiral entity tagged in colon carcinoma cells and protein-related immune activation. Process Biochemistry. 2015;50(12):2035-2050. (IF2015 = 2.516) ISI
Jaruratanasirikul S, Thengyai S, Wongpoowarak W, Wattanavijitkul T, Tangkitwanitjaroen K, Sukarnjanaset W, Jullangkoon M, Samaeng M. Population pharmacokinetics and Monte Carlo dosing simulations of meropenem during the early phase of severe sepsis and septic shock in critically ill patients in intensive care units. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2015;59(6):2995-3001. (IF2015 = 4.476) ISI
Jaruratanasirikul S, Wongpoowarak W, Jullangkoon M, Samaeng M. Population pharmacokinetics and dosing simulations of imipenem in serious bacteraemia in immunocompromised patients with febrile neutropenia. Journal of Pharmacological Sciences. 2015;127(2):164-169. (IF2015 = 2.360) ISI
Kaewsuwan S, Yuenyongsawad S, Plubrukarn A, Kaewchoothong A, Raksawong A, Puttarak P, Apirug C. Bioactive interruptins A and B from cyclosorus terminans: Antibacterial, anticancer, stem cell proliferation and ROS scavenging activities. Songklanakarin Journal of Science and Technology . 2015;37(3):309-317. (IF2015 = 1) SCOPUS
Kerdsakundee N, Mahattanadul S, Wiwattanapatapee R. Development and evaluation of gastroretentive raft forming systems incorporating curcumin-Eudragit? EPO solid dispersions for gastric ulcer treatment. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2015;94:513-520. (IF2015 = 4.245) ISI
Klaewklod A, Tantishaiyakul V, Hirun N, Sangfai T, Li L. Characterization of supramolecular gels based on ?-cyclodextrin and polyethyleneglycol and their potential use for topical drug delivery. Materials Science and Engineering C. 2015;50:242-250. (IF2015/2016 = 3.420) ISI
Limsuwanchote S, Wungsintaweekul J, Keawpradub N, Putalun W, Morimoto S, Tanaka H. Development of indirect competitive ELISA for quantification of mitragynine in Kratom (Mitragyna speciosa (Roxb.) Korth.). Forensic Science International. 2015;244:70-77. (IF2015 = 2.140) SCOPUS
Mo J, Kaewnopparat N, Songkro S, Panichayupakaranant P, Reanmongkol W. Physicochemical properties, in vitro release and skin permeation studies of a topical formulation of standardized pomegranate rind extract. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2015;28(1):29-36. (IF2015 = 0.682) ISI
Morii Y, Matsushita H, Minami A, Kanazawa H, Suzuki T, Subhadhirasakul S, Watanabe K, Wakatsuki A. Young Coconut Juice Supplementation Results in Greater Bone Mass and Bone Formation Indices in Ovariectomized Rats: A Preliminary Study. Phytotherapy Research. 2015;29(12):1950-1955. (IF2015/2016 = 2.694) ISI
Naklua W, Mahesh K, Aundorn P, Tanmanee N, Aenukulpong K, Sutto S, Chen Y Z, Chen S, Suedee R. An imprinted dopamine receptor for discovery of highly potent and selective D-3 analogues with neuroprotective effects. Process Biochemistry. 2015;50(10):1537-1556. (IF2014/2015 = 2.516) ISI
Ngorsuraches S, Chaiyakan K. Equitable Prices of Single-Source Drugs in Thailand. Applied Health Economics and Health Policy. 2015;13(4):389-397. ISI