เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 91 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/5 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าต่อไป>>
 
Adam S.H, Giribabu N, Rao P.V, Sayem A.S.M, Arya A, Panichayupakaranant P, Korla P.K, Salleh N. Rhinacanthin C ameliorates hyperglycaemia, hyperlipidemia and pancreatic destruction in streptozotocin-nicotinamide induced adult male diabetic rats. European Journal of Pharmacology. 2016;771:173-190. (IF2016 = 2.896) ISI
Adhikari K, Buatong W, Thawithong E, Suwandecha T, Srichana T. Factors Affecting Enhanced Permeation of Amphotericin B Across Cell Membranes and Safety of Formulation. AAPS PharmSciTech. 2016;17(4):820-828. (IF2016 = 2.451) ISI
Amnuaikit T, Songkram C, Pinsuwan S. Enhancement of Mycophenolate Mofetil Permeation for Topical Use by Eucalyptol and N-Methyl-2-pyrrolidone. Scientifica. 2016. ISI
Amnuaikit T. Formulation development and preparation of fish oil liposome by using high pressure homogenizer for food supplement product. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):126-127. (IF2016 = 0.933) Scopus
Anuracpreeda P, Chankaew K, Puttarak P, Koedrith P, Chawengkirttikul R, Panyarachun B, Ngamniyom A, Chanchai S, Sobhon P. The anthelmintic effects of the ethanol extract of Terminalia catappa L. leaves against the ruminant gut parasite, Fischoederius cobboldi. Parasitology. 2016;143(4):421-433. (IF2016 = 2.713) ISI
Boonme P, Boonthongchuay C, Wongpoowarak W, Amnuaikit T. Evaluation of nicotinamide microemulsion on the skin penetration enhancement. Pharmaceutical Development and Technology. 2016;21(1):116-120. (IF2016 = 1.860) ISI
Boonme P, Kaewbanjong J, Amnuaikit T, Andreani T, Silva AM, Souto EB. Microemulsion and Microemulsion-Based Gels for Topical Antifungal Therapy with Phytochemicals. Current Pharmaceutical Design. 2016;22(27):4257-4263. (IF2015 = 2.611) PubMed
Boonme P, Kaewbanjong J, Amnuaikit T, Souto E.B. Validation of HPLC method for quantitative determination of clotrimazole in microemulsion and microemulsion-based gel. Latin American Journal of Pharmacy. 2016;35:1222-1227. (IF2014 = 0.372) ISI
Boonme P, Kaewbanjong J, Sangduangyang S, Suksawat S, Teeranachaideekul V. Microemulsion-based hydrogels of itraconazole: Evaluation of characteristics and stability. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):98-99. (IF2016 = 0.933) Scopus
Bundeesomchok K, Filly A, Rakotomanomana N, Panichayupakaranant P, Chemat F. Extraction of ?-mangostin from Garcinia mangostana L. using alternative solvents: Computational predictive and experimental studies. LWT - Food Science and Technology. 2016;65:294-303. (IF2016 = 2.329) ISI
Buruschat J, Amnuaikit T. Preparation of phenylethyl resorcinol niosomes for cosmetic formulation; effects of brij?72 and cholesterol. Latin American Journal of Pharmacy. 2016;35(7):1640-1644. (IF2014 = 0.372) ISI
Chandarajoti K, Liu J, Pawlinski R. The design and synthesis of new synthetic low-molecular-weight heparins. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2016;14(6):1135-1145. (IF2016 =5.287) ISI
Chaniad P, Wattanapiromsakul C, Pianwanit S, Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase compounds from Dioscorea bulbifera and molecular docking study. Pharmaceutical Biology. 2016;54(6):1077-85. (IF2016 =1.916) ISI
Chaniad P, Wattanapiromsakul C, Pianwanit S, Tewtrakul S. Inhibitors of HIV-1 integrase from Dioscorea bulbifera. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016;38(3):229-236. (IF2016 = 0.240) Scopus
Chorachoo J, Saeloh D, Srichana T, Amnuaikit T, Musthafa K.S, Sretrirutchai S, Voravuthikunchai S.P. Rhodomyrtone as a potential anti-proliferative and apoptosis inducing agent in HaCaT keratinocyte cells. European Journal of Pharmacology. 2016;772:144-151. (IF2016 = 2.896) ISI
Chumthong A, Wiwattanapatapee R, Viernstein H, Pengnoo A, Kanjanamaneesathian M. Spray-dried powder of Bacillus megaterium for control of rice sheath blight disease: Formulation protocol and efficacy testing in laboratory and greenhouse. Cereal Research Communications. 2016;44(1):131-140. (IF2016 = 0.496) ISI
Chunta S, Suedee R, Lieberzeit P.A. Low-Density Lipoprotein Sensor Based on Molecularly Imprinted Polymer. Analytical Chemistry. 2016;88(2):1419-1425. (IF2016 = 6.320) ISI
Dej-adisai S, Parndaeng K, Wattanapiromsakul C. Determination of Phytochemical Compounds, and Tyrosinase Inhibitory and Antimicrobial Activities of Bioactive Compounds from Streblus ilicifolius (S Vidal) Corner. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2016;15(3):497-506. (IF2016 = 0.569) ISI
Faroongsarng D. Assessment of the Dissociation Energetics of Some Selected Ligand Drugs Bound on Human Serum Albumin by Differential Scanning Calorimetry. AAPS PharmSciTech. 2016;17(2):474-481. (IF2016 = 2.451) ISI
Faroongsarng D. Theoretical Aspects of Differential Scanning Calorimetry as a Tool for the Studies of Equilibrium Thermodynamics in Pharmaceutical Solid Phase Transitions. AAPS PharmSciTech. 2016;17(3):572-577. (IF2016 = 2.451) ISI