เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 83 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/5 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าต่อไป>>
 
Bintang, M.A.K.M., Tipmanee, V., Srichana, T. Colistin sulfate-sodium deoxycholate sulfate micelle formulations; molecular interactions, cell nephrotoxicity and bioactivity. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2023;79:104091 (IF = 5.00) ISI/Scopus
Ontong, J.C., Singh, S., Nwabor, O.F., Chusri, S., Kaewnam, W., Kanokwiroon, K., Septama, A.W., Panichayupakaranant, P., Voravuthikunchai, S.P. Microwave-assisted extract of rhodomyrtone from rhodomyrtus tomentosa leaf: Anti-inflammatory, antibacterial, antioxidant, and safety assessment of topical rhodomyrtone formulation. Separation Science and Technology . 2023;58(5):929-943 (IF = 2.80) ISI/Scopus
Siripruekpong, W., Issarachot, O., Kaewkroek, K., Wiwattanapatapee, R. Development of Gastroretentive Carriers for Curcumin-Loaded Solid Dispersion Based on Expandable Starch/Chitosan Films. Molecules. 2023;28(1):361(1)-361(21) (IF = 4.60) ISI/Scopus
Pichayakorn, W., Chaiya, P., Chinpaisal, C., Phaechamud, T. Natural rubber blends for floating theophylline beads. International Journal of Biological Macromolecules. 2023;224:725-738 (IF = 8.20) ISI/Scopus
Basit, A., Ahmad, S., Khan, K.U.R., Aati, H.Y., Sherif, A.E., Ovatlarnporn, C., Khan, S., Rao, H., Arshad, M.A., Shahzad, M.N., Perveen, S. Evaluation of the anti-inflammatory, antioxidant, and cytotoxic potential of Cardamine amara L. (Brassicaceae): A comprehensive biochemical, toxicological, and in silico computational study. Frontiers in Chemistry. 2023;10:1077581 (IF = 5.50) ISI/Scopus
Dej-adisai, S., Koyphokaisawan, N., Wattanapiromsakul, C., Nuankaew, W., Kang, T.H., Pitakbut, T. In Vitro, In Vivo, and In Silico Analyses of Molecular Anti-Pigmentation Mechanisms of Selected Thai Rejuvenating Remedy and Bioactive Metabolites. Molecules. 2023;28(3):958 (IF = 4.60) ISI/Scopus
Ratti, P., Manuschai, J., Kara, J., Lomlim, L., Naorungroj, S. In Vitro Antimicrobial, Antiglycolytic, and Antibiofilm Activities of Synthetic 1,4-Naphthoquinone Derivatives against Cariogenic Bacteria. Sains Malaysiana. 2023;52(1):199-210 (IF = 0.80) ISI/Scopus
Ratti, P., Manuschai, J., Kara, J., Lomlim, L., Naorungroj, S. In Vitro Antimicrobial, Antiglycolytic, and Antibiofilm Activities of Synthetic Derivatives Bacteria. Sains Malaysiana. 2023;52(1):199-210 (IF = 0.80) ISI/Scopus
Suksawat, T., Panichayupakaranant, P. Variation of rhinacanthin content in Rhinacanthus nasutus and its health products. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 2023;224:115177 (IF = 3.40) ISI/Scopus
Lomlim, L., Manuschai, J., Ratti, P., Kara, J., Sakunphueak, A., Panichayupakaranant, P., Naorungroj, S. Effect of alkynyloxy derivatives of lawsone as an antifungal spray for acrylic denture base: An in vitro study. Heliyon. 2023;9(3) (IF = 4.00) ISI/Scopus
Nukitram J., Saengmolee W., Chaisaen R., Autthasan P., Sengnon N., Wungsintaweekul J., Cheaha D., Kumarnsit E., Sudhawiyangkul T., Wilaiprasitporn, T. ANet: Autoencoder-Based Local Field Potential Feature Extractor for Evaluating an Antidepressant Effect in Mice After Administering Kratom Leaf Extracts. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. 2023;17(1):67-76 (IF = 5.10) ISI/Scopus
Sengnon, N., Vonghirundecha, P., Chaichan, W., Juengwatanatrakul, T., Onthong, J., Kitprasong, P., Sriwiriyajan, S., Chittrakarn, S., Limsuwanchote, S., Wungsintaweekul, J. Seasonal and Geographic Variation in Alkaloid Content of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) from Thailand. Plants. 2023;12(4) (IF = 5.40) ISI/Scopus
Parndaeng, K., Pitakbut, T., Wattanapiromsakul, C., Hwang, J.S., Udomuksorn, W., Dej-adisai, S. Chemical Constituents from Streblus taxoides Wood with Their Antibacterial and Antityrosinase Activities Plus in Silico Study. Antibiotics/Antibiotics-Basel. 2023;12(2):319 (IF = 4.80) ISI/Scopus
Theapparat, Y., Khongthong, S., Roekngam, N., Suwandecha, T., Sririyajan, S., Faroongsarng, D. Wound healing activity: A novel benefit of pyroligneous extract derived from pyrolytic palm kernel shell wood vinegar. Industrial Crops and Products. 2023;192(2):115994 (IF = 5.90) ISI/Scopus
Piewngam, P., Khongthong, S., Roekngam, N., Theapparat, Y., Sunpaweravong, S., Faroongsarng, D., Otto, M. Probiotic for pathogen-specific Staphylococcus aureus decolonisation in Thailand: a phase 2, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Microbe. 2023;4(2):e75-e83 (IF = 38.20) ISI/Scopus
Rungkitwattanakul, D., Charoensareerat, T., Chaichoke, E., Rakamthong, T., Srisang, P., Pattharachayakul, S., Srisawat, N., Chaijamorn, W. Piperacillin-tazobactam dosing in anuric acute kidney injury patients receiving continuous renal replacement therapy. Seminars in Dialysis. 2023 (IF = 1.60) ISI/Scopus
Kaewpaiboon, S., Temboot, P., Srichana, T. Real-time monitoring of polymyxin B-sodium deoxycholate sulfate binding with immobilized human serum albumin by surface plasmon resonance. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects. 2023;660:130816 (IF = 5.20) ISI/Scopus
Yang, H., Boonme, P., Amnuaikit, T. Investigation of Transdermal Permeation Behavior of Diclofenac Sodium Microemulsion by Confocal Laser Scanning Microscopy. Acta Poloniae Pharmaceutica. 2023;80(1):129-141 (IF = 0.40) ISI/Scopus
Issarachot, O., Bunlung, S., Kaewkroek, K., Wiwattanapatapee, R. Superporous hydrogels based on blends of chitosan and polyvinyl alcohol as a carrier for enhanced gastric delivery of resveratrol. Saudi Pharmaceutical Journal. 2023;31(3):335-347 (IF = 4.10) ISI/Scopus
Wiwattanapatapee, R., Klabklay, K., Raksajit, N., Siripruekpong, W., Leelakanok, N., Petchsomrit, A. The development of an in-situ biopolymer-based floating gel for the oral delivery of metformin hydrochloride. Heliyon. 2023;9(4) (IF = 4.00) ISI/Scopus