เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา :
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 85 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 1/5 : | 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] หน้าต่อไป>>
 
Prom-in S., Wongwitwichot P., Wangpradit N., Chua KH., Kamisah Y., Kumar J., Kaewsrichan J.. ABELMOSCHUS ESCULENTUS L. MITIGATES NAFLD PATHOLOGIC PHENOTYPES IN C57BL/6J MOUSE MODEL. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2021;12(11):5715-22. (IF=0.65) ISI/Scopus.
Dej-Adisai S, Rais IR, Wattanapiromsakul C, Pitakbut T. Alpha-glucosidase inhibitory assay-screened isolation and molecular docking model from bauhinia pulla active compounds. Molecules. 2021;26(19). (IF=4.412) ISI/Scopus.
Kumarnsit E, Cheaha D, Keawpradub N, Sengnon N, Wungsintaweekul J. Anorectic effect, biochemical and hematological profiles of alkaloid extract from mitragyna speciosa korth. In rats. Sains Malaysiana. 2021;50(3):779-90. (IF=1.009) ISI/Scopus.
Minsakorn S, Watthanadirek A, Poolsawat N, Puttarak P, Chawengkirttikul R, Anuracpreeda P. The anthelmintic potentials of medicinal plant extracts and an isolated compound (rutin, C27H30O16) from Terminalia catappa L. against Gastrothylax crumenifer. Veterinary Parasitology. 2021;291. (IF=2.738) ISI/Scopus.
Hongthong K, Nhukeaw T, Temboot P, Dyson PJ, Ratanaphan A. Anticancer activity of RAPTA-EA1 in triple-negative BRCA1 proficient breast cancer cells: single and combined treatment with the PARP inhibitor olaparib. Heliyon. 2021;7(8). (IF=2.85) ISI/Scopus.
Buathong N, Chandarajoti K, Sae-Tan S. Anti-inflammatory potential of mung bean seed coat water extract in lipopolysaccharide-induced 3T3-L1 adipocytes. Agriculture and Natural Resources. 2021;55(5):777-86. (IF=1.163) Scopus.
Nuankaew W, Heemman A, Wattanapiromsakul C, Shim JH, Kim NW, Yasmin T, et al. Anti-insulin resistance effect of constituents from Senna siamea on zebrafish model, its molecular docking, and structure-activity relationships. Journal of Natural Medicines. 2021;75(3):520-31. (IF=2.343) ISI/Scopus.
Saechan C, Kaewsrichan J, Leelakanok N, Petchsomrit A. Antioxidant in cosmeceutical products containing Calophyllum inophyllum oil. OCL - Oilseeds and fats, Crops and Lipids. 2021;28. (IF=1.89) ISI/Scopus.
Suksaeree J, Chaichawawut B, Srichan M, Tanaboonsuthi N, Monton C, Maneewattanapinyo P, et al. Applying design of experiments (DoE) on the properties of buccal film for nicotine delivery. E-Polymers. 2021;21(1):566-74. (IF=2.025) ISI/Scopus.
Saleem U, Gull Z, Saleem A, Shah MA, Akhtar MF, Anwar F, et al. Appraisal of anti-Parkinson activity of rhinacanthin-C in haloperidol-induced parkinsonism in mice: A mechanistic approach. Journal of Food Biochemistry. 2021;45(4). (IF=2.72) ISI/Scopus.
Srisawasdi P, Rodcharoen P, Vanavanan S, Chittamma A, Sukasem C, Nakorn CN, et al. Association of CETP gene variants with atherogenic dyslipidemia among thai patients treated with statin. Pharmacogenomics and Personalized Medicine. 2021;14:1-13. (IF=3.912) ISI/Scopus.
John S, Balakrishnan K, Sukasem C, Anand TCV, Canyuk B, Pattharachayakul S. Association of HLA-B*51:01, HLA-B*55:01, CYP2C9*3, and phenytoin-induced cutaneous adverse drug reactions in the south indian tamil population. Journal of Personalized Medicine. 2021;11(8). (IF=4.945) ISI/Scopus.
Vanwong N, Sukasem C, Unaharassamee W, Jiratjintana N, Nakorn CN, Hongkaew Y, et al. Associations of the srebf2 gene and insig2 polymorphisms with obesity and dyslipidemia in thai psychotic disorder patients treated with risperidone. Journal of Personalized Medicine. 2021;11(10). (IF=4.945) ISI/Scopus.
Dej-Adisai S, Kaewchutima N, Wattanapiromsakul C, Phoopha S. Biological activities and chemical profiles of selected soil fungi isolated from Sirindhorn peat swamp forest of Narathiwat, Thailand. Sains Malaysiana. 2021;50(9):2563-77. (IF=1.009) ISI/Scopus.
Boonlai W, Tantishaiyakul V, Hirun N. Characterization of κ-carrageenan/methylcellulose/cellulose nanocrystal hydrogels for 3D bioprinting. Polymer International. 2022;71(2):181-91. (IF=2.99) ISI/Scopus
Eze FN, Jayeoye TJ. Chromolaena odorata (Siam weed): A natural reservoir of bioactive compounds with potent anti-fibrillogenic, antioxidative, and cytocompatible properties. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2021;141. (IF=6.529) ISI/Scopus.
Wang Y, Chen Y, Jia Y, Xue Z, Chen Z, Zhang M, et al. Chrysophyllum cainito. L alleviates diabetic and complications by playing antioxidant, antiglycation, hypoglycemic roles and the chemical profile analysis. Journal of Ethnopharmacology. 2021;281. (IF=4.36) ISI/Scopus.
Mahattanadul S, Kongpuckdee S, Wiwattanapatapee R, Tansakul P, Nitiruangjaras A, Hansakul P. Comparative Inhibitory Efficacy on the iNOS/NO System of Curcumin- and Tetrahydrocurcumin-Self-Microemulsifying Liquid Formulation in Chronic Gastric Ulcer Model. Current Pharmaceutical Biotechnology. 2021;22(7):997-1004. (IF=2.837) ISI/Scopus.
Eawsakul K, Panichayupakaranant P, Ongtanasup T, Warinhomhoun S, Noonong K, Bunluepuech K. Computational study and in vitro alpha-glucosidase inhibitory effects of medicinal plants from a Thai folk remedy. Heliyon. 2021;7(9). (IF=2.85) ISI/Scopus.
Pengjam Y, Panichayupakaranant P, Tanrattanakul V. Curcuminoid (CRE-Ter)/Liposome as delivery platform for anti-osteoclastogenesis via NF-κB/ERK pathways in RANKL-induced RAW 264.7 cells through PLA foams. Heliyon. 2021;7(9). (IF=2.85) ISI/Scopus