เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 10/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Limsuwanchote S, Wungsintaweekul J, Yusakul G, Han J, Sasaki-Tabata K, Tanaka H, et al. Preparation of a Monoclonal Antibody against Notoginsenoside R1, a Distinctive Saponin from Panax notoginseng, and Its Application to Indirect Competitive ELISA. Planta Medica. 2014;80(4):337-42. (IF2014 = 2.339) ISI
Meerungrueang W, Panichayupakaranant P. Antimicrobial activities of some Thai traditional medical longevity formulations from plants and antibacterial compounds from Ficus foveolata. PHARMACEUTICAL BIOLOGY. 2014;52(9):1104-9. (IF2014 = 1.337) ISI
Mo J, Panichayupakaranant P, Kaewnopparat N, Nitiruangjaras A, Reanmongkol W. Wound healing activities of standardized pomegranate rind extract and its major antioxidant ellagic acid in rat dermal wounds. Journal of Natural Medicines. 2014;68(2):377-86. (IF2014 = 1.447) ISI
Mo J, Panichayupakaranant P, Kaewnopparat, N.,, Songkro S, Reanmongkol W. Topical Anti-inflammatory Potential of Standardized Pomegranate Rind Extract and Ellagic Acid in Contact Dermatitis. Phytotherapy Research. 2014;28(4):629-32. (IF2014 = 2.397) ISI
Nanjwade B, Hundekar Y, Kamble M, Srichana T. Development of Cuboidal Nanomedicine by Nanotechnology. Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology. 2014;2(2): 1-8.
Nirmal NP, Panichayupakaranant P. Anti-Propionibacterium acnes assay-guided purification of brazilin and preparation of brazilin rich extract from Caesalpinia sappan heartwood. PHARMACEUTICAL BIOLOGY. 2014;52(9):1204-7. (IF2014 = 1.337) ISI
Phaechamud T, Issarayungyuen P, Pichayakorn W. Pore Formation of Natural Rubber Film Comprising Different Liquids. Advanced Materials Research. 2014;844:174-7.
Pichayakorn W, Boonme P, Taweepreda W. Cosmetic Pore Packs from Deproteinized Natural Rubber Latex. Advanced Materials Research. 2014;844:466-9.
Pichayakorn W, Boonme P, Taweepreda W. Deproteinized Natural Rubber as Chewing Gum Base for Nicotine Delivery. Advanced Materials Research. 2014;844:470-3.
Pichayakorn W, Boontawee H, Taweepreda W, Suksaeree J, Boonme P. Physicochemical and drug release characterization of lidocaine-loaded transdermal patches prepared from STR-5L block rubber. Industrial and Engineering Chemistry Research. 2014;53(4):1672-7. (IF2014 = 2.235) ISI
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Taweepreda W, Amnuaikit T, Ritthidej C G. Transdermal nicotine mixed natural rubber-hydroxypropylmethylcellulose film forming systems for smoking cessation: in vitro evaluations. Pharmaceutical Development and Technology. 2014.
Pichayakorn W, Suksaeree J, Taweepreda W. Improved Deproteinization Process for Protein-Free Natural Rubber Latex. Advanced Materials Research. 2014;844:474-7.
Plyduang T, Lomlim L, Yuenyongsawad S, Wiwattanapatapee R. Carboxymethylcellulose
Ratanaphan A, Bhutorn C. Host Cell Reactivation and Transcriptional Activation of Carboplatin-Modified BRCA1. Breast Cancer: Basic and Clinical Research 2014;8:51
Rattanaburee P, Amnuaikit T, Radenahmad N, Puripattanavong J. Phytochemical Study and its Quantity and Quality of Fresh and Freeze-Dried Young Coconut Juice (Cocos nucifera L.). Advanced Materials Research. 2014;884-885:490-3.
Rattanupatam T, Srichana T. Budesonide dry powder for inhalation: effects of leucine and mannitol on the efficiency of delivery. DRUG DELIVERY. 2014;21(6):397-405. ISI
Sah S, Wanakamanee U, Lerkiatbundit S, Regmi B. Drug Dosage Adjustment of Patients with Impaired Renal Function at Hospital Discharge in a Teaching Hospital. J Nepal Health Res Counc. 2014;12(26):54-8.
Saingam D, Assanangkornchai S, Geater AF, Lerkiatbundit S. Validation of Krathom (Mitragyna speciosa Korth.) Dependence Scale (KDS): A Dependence Screen for Internationally Emerging Psychoactive Substance. Substance Abuse. 2014;35(3):276-83. ISI
Sangnoi Y, Plubrukarn A, Arunpairojana V, Kanjana-Opas A. A new antibacterial amino phenyl pyrrolidone derivative from a novel marine gliding bacterium Rapidithrix thailandica. World Journal Of Microbiology & Biotechnology. 2014;30(3):1135-9. (IF2014 = 1.353) ISI
Sawatdee S, Hiranphan P, Laphanayos K, Srichana T. Evaluation of sildenafil pressurized metered dose inhalers as a vasodilator in umbilical blood vessels of chicken egg embryos. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2014;86(1):90-7. (IF2014 = 4.245) ISI