เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 46/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ] 46
 
Ratti, P., Manuschai, J., Kara, J., Naorungroj, S., Lomlim, L. Antimicrobial and Antibiofilm Activities of Synthetic Lawsone Derivatives Containing N-Substituted 1,2,3-Triazole Against Dental Caries Pathogens. Journal of Health Science and Medical Research. 2023;41(2) Scopus
Saleem U., Chauhdary, Z., Bakhtawar, Z., Alqahtani, J., Farrukh, M., Alsharif, I., Baokbah, Tourki A. S., Shah M.A., Blundell, R., Panichayupakaranant, P. Curcuminoids-enriched extract and its cyclodextrin inclusion complexes ameliorates arthritis in complete Freund’s adjuvant-induced arthritic mice via modulation of inflammatory biomarkers and suppression of oxidative stress markers. Inflammopharmacology. 2023;31(6):3047-3062 (IF = 5.80) ISI/Scopus
Singkhonrat, J., Ovatlarnporn C., Khan, K.U.R., Basit, A., Suksuwan, A., Nalinbenjapun, S., Sripetthong, S., Korma, S.A., Cacciotti, I. Fabrication of different nanocrystal (CNC)-based coatings for the enhancement of shelf life and quality of minimally processed fruits. Cellulose. 2023;30(18):11521-11536 (IF = 5.70) ISI/Scopus
Saleem, U., Khalid, S., Chauhdary, Z., Anwar, F., Shah, M.A., Alsharif, I., Babalghith, A.O., Khayat, R.O., Albalawi, A.E., Baokbah, T.A.S., Farrukh, M., Vargas-De-La-Cruz, C., Panichayupakaranant, P. The curative and mechanistic acumen of curcuminoids formulations against haloperidol induced Parkinson’s disease animal model. Metabolic Brain Disease. 2023;38(3):1051-1066 (IF = 3.60) ISI/Scopus
Nittayananta, W., Wongwitthayakool, P., Srichana, T., Setthanurakkul, C., Yampuen, P., Terachinda, P., Deebunjerd, T,. Tachapiriyakun, J. α-Mangostin and lawsone methyl ether in tooth gel synergistically increase its antimicrobial and antibiofilm formation effects in vitro. BMC Oral Health. 2023;23(1) (IF = 2.90) ISI/Scopus
Chaijamorn, W., Phunpon, S., Sathienluckana, T., Charoensareerat, T., Pattharachayakul, S., Rungkitwattanakul, D., Srisawat, N. Lacosamide dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy. Journal of Intensive Care. 2023;11(1) (IF = 7.10) ISI/Scopus
Woonnoi, W., Suttithumsatid, W., Muneerungsee, N., Saetan, J., Tanasawet, S., Sukketsiri, W. Sangyod rice extract inhibits adipocyte growth and differentiation via mTOR, Akt, and AMPK pathways. Journal of Functional Foods. 2023;111:105913 (IF = 5.60) ISI/Scopus
Pichayakorn, W., Maneewattanapinyo, P., Monton, C., Dangmanee, N., Suksaeree, J. Porous Deproteinized Natural Rubber Film Loaded with Silver Nanoparticles for Topical Drug Delivery. Pharmaceutics. 2023;15(11) (IF = 5.40) ISI/Scopus
Hernandez-Franco, JF., Yadagiri, G., Patil, V., Bugybayeva, D., Dolatyabi, S., Dumkliang, E., Singh, M., Suresh, R., Akter, F., Schrock, J., Renukaradhya, GJ., Hogenesch, H. Intradermal Vaccination against Influenza with a STING-Targeted Nanoparticle Combination Adjuvant Induces Superior Cross-Protective Humoral Immunity in Swine Compared with Intranasal and Intramuscular Immunization. Vaccines. 2023;11(11) (IF = 7.80) ISI/Scopus
Apiromruck, N., Sunpaweravong, S., Iwsakul, S., Doungngern, T. Impact of magnesium infusion rate on serum magnesium level after magnesium replacement in hospitalized surgical patients with hypomagnesemia: A 11-year retrospective cohort study. Pharmacy Practice-Granada. 2023;21(4) (IF = 2.50) ISI
Suttithumsatid, W., Sukketsiri, W., Panichayupakaranant, P. Cannabinoids and standardized cannabis extracts inhibit migration, invasion, and induce apoptosis in MCF-7 cells through FAK/MAPK/Akt/NF-κB signaling. Toxicology in Vitro. 2023;93:105667 (IF = 3.20) ISI/Scopus
Oo, T.T., Pratchayasakul, W., Chattipakorn, K., Siri-Angkul, N., Choovuthayakorn, J., Charumporn, T., Ongnok, B., Arunsak, B., Chunchai, T., Kongkaew, A., Songtrai, S,. Kaewsuwan, S,. Chattipakorn, N., Chattipakorn, S. Cyclosorus Terminans Extract Alleviates Neuroinflammation in Insulin Resistant Rats. Molecular Neurobiology. 2023 (IF = 5.10) ISI/Scopus
Changsan, N., Srichana, T., Atipairin, A., Sawatdee, S. Wound healing efficacy of a polymeric spray film solution containing Centella asiatica leaf extract on acute wounds. Journal of wound care. 2023;32:S22-S32 (IF = 1.90) ISI/Scopus