เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 45/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Jantarawong, S., Swangphon P., Lauterbach, N., Panichayupakaranant, P., Pengjam, Y. Modified Curcuminoid-Rich Extract Liposomal CRE-SDInhibits Osteoclastogenesis via the Canonical NF-κB Signaling Pathway. Pharmaceutics. 2023;15(9) (IF = 5.40) ISI/Scopus
Fungfoung, K., Praparatana R., Issarachot O., Wiwattanapatapee, R. Development of Oral In Situ Gelling Liquid Formulations of Garcinia Extract for Treating Obesity. Gels. 2023;9(8):660(1)-660(18) (IF = 4.60) ISI/Scopus
Mingkwan Rachpirom, M., Pichayakorn, W., Puttarak, P. Box-Behnken design to optimize the cross-linked sodium alginate/mucilage/Aloe vera film: Physical and mechanical studies. International Journal of Biological Macromolecules. 2023;246:125568 (IF = 8.20) ISI/Scopus
Lei, M., Wang, L., Olatunde, O.O., Singh, S., Ovatlarnporn, C., Basit, A., Olatunji, O.J. UPLC-ESI-QTOF-MS profiling, antioxidant, antidiabetic, antibacterial, anti-inflammatory, antiproliferative activities and in silico molecular docking analysis of Barleria strigosa. Chemical and Biological Technologies in Agriculture. 2023;10(1) (IF = 6.60) ISI/Scopus
Shahid, A., Khan, DA., Aati, HY., Sherif, AE., Ovatlarnporn, C., Hussain, M., Rao, H., Khan, MI., Younus, M., Basit, A., Khan, KUR. Chemical profiling and biological activities of Dipterygium glaucum Decne.: An in-vivo, in-vitro and in-silico evaluation. South African Journal of Botany. 2023;160:715-730 (IF = 3.10) ISI/Scopus
Basit, A., Ovatlarnporn, C., Rao, H., Ahmad, S., Sajomsang, W., Singkhonrat, J., Khan, S., Khan, KU., Shah, H., Khan, KUR. Protective effect of chemically characterized extract of Viola stocksii Boiss. against breast cancer and vincristine induced neuropathic pain by alleviation of oxidative stress and inflammatory markers. Food Bioscience. 2023;56:103058 (IF = 5.20) ISI/Scopus
Phoopha, S., Sangkaew, S., Wattanapiromsakul, C., Nuankaew, W., Kang, TH., Dej-adisai, S. Phytochemical Investigation of Lepionurus sylvestris Blume and Their Anti-Diabetes Effects via Anti-Alpha Glucosidase and Insulin Secretagogue Activities Plus Molecular Docking. Pharmaceuticals. 2023;16(8):1132 (IF = 4.60) ISI/Scopus
Suwanhom, P., Nualnoi, T., Khongkow, P., Tipmanee, V., Lomlim, L. Novel Lawsone-Quinoxaline Hybrids as New Dual Binding Site Acetylcholinesterase Inhibitors. ACS Omega. 2023;8(36):32498-32511 (IF = 4.10) ISI/Scopus
Thepsri, N., Kaewsrichan, J. Triple-layered scaffold containing cisplatin and curcumin applied for cancerous bone regeneration. Journal of Biomaterials Applications. 2023;38(4) (IF = 2.90) ISI/Scopus
Abbasi, M.Y., Wiwattanawongsa, K., Chaijamorn, W., Charoensareerat, T., Doungngern, T. What is the right gentamicin dose for multiple trauma patients? A Monte Carlo simulation exploration study. International Journal of Critical Illness and Injury Science. 2023;13(3):118-124 Scopus
Khankaew, S., Panichayupakaranant, P. Development of multifunctional curcuminoid dye-based inks and applications. Progress in Organic Coatings. 2023:182 (IF = 6.60) ISI/Scopus
Manuschai, J., Lomlim, L., Ratti, P., Kara, J., Naorungroj, S. In vitro efficacy of synthetic lawsone derivative disinfectant solution on removing dual-species biofilms and effect on acrylic denture surface properties. Scientific Reports. 2023;13(1) (IF = 4.60) ISI/Scopus
Penthinapong, T., Saelue, P., Sripakdee, W., Doungngern, T., Tanvejsilp, P. Real-World Costs and Cost-Effectiveness Analysis of Rabbit-Antithymocyte Globulin Versus Oxymetholone in Acquired Aplastic Anemia in Thailand. Value in Health Regional Issues. 2023;37:97-104 (IF = 2.00) ISI/Scopus
Temram, T., Klaimanee, E., Saithong, S., Amornpitoksuk, P., Phongpaichit, S., Ratanaphan, A., Tantirungrotechai, Y., Leesakul, N. Iridium(III) complexes based on cyanomethane and cyanamide ligands with luminescence quenching properties for Fe(III) sensing and biological activities. Polyhedron. 2023:243 (IF = 2.60) ISI/Scopus
Ouiyangkul, P., Hirun, N., Suknuntha, K., Tantishaiyakul, V. Development and characterization of 3D bioprintable and mechanically reinforced hydrogel based on gellan gum/methylcellulose/cellulose nanocrystals. Polymers for Advanced Technologies. 2023 (IF = 3.40) ISI/Scopus
Sripetthong, S., Nalinbenjapun, S., Basit, A., Surassmo, S., Sajomsang, W., Ovatlarnporn, C. Preparation of Self-Assembled, Curcumin-Loaded Nano-Micelles Using Quarternized Chitosan–Vanillin Imine (QCS-Vani Imine) Conjugate and Evaluation of Synergistic Anticancer Effect with Cisplatin. Journal of Functional Biomaterials. 2023;14(10):525 (IF = 4.80) ISI/Scopus
Kongkon, P., Pichayakorn, W., Sanohkan, S. Evaluation of in vivo bond strength and skin irritation test for new skin adhesive. Journal of Oral Biology and Craniofacial Research. 2023;13(6):731-738 Scopus
Sinsuebpol, C., Nakpheng, T., Srichana, T., Sawatdee, S., Pipatrattanaseree, W., Burapapadh, K., Changsan, N. Assessing the Anti-Aging and Wound Healing Capabilities of Etlingera elatior Inflorescence Extract: A Comparison of Three Inflorescence Color Varieties. Molecules. 2023;28(21) (IF = 4.60) ISI/Scopus
Suknuntha, K., Khumpirapang, N., Tantishaiyakul, V., Okonogi, S. Solubility and Physical Stability Enhancement of Loratadine by Preparation of Co-Amorphous Solid Dispersion with Chlorpheniramine and Polyvinylpyrrolidone. Pharmaceutics. 2023;15(11):2558 (IF = 5.40) ISI/Scopus
Arakkunakorn, W., Pholthien, W., Sajomsang, W., Basit, A., Sripetthong, S., Nalinbenjapun, S., Ovatlarnporn, C. Validated HPLC method for simultaneous quantitative determination of dimethylcurcumin and resveratrol in pluronic-F127 nanomicelles: Formulation with enhanced anticancer efficacy. MethodsX. 2023;11:102457 (IF = 1.90) ISI