เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 18/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Meeboon N, Kaewsuwan S, Leigh M.B, Maneerat S. Assessment of the bacterial community of soils contaminated with used lubricating oil by PCR-DGGE. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016;38(6):667-674. (IF2016 = 0.240) Scopus
Rachpirom M, Ovatlarnporn C, Thengyai S, Sontimuang C, Puttarak P. Dipeptidyl peptidase-IV (DPP-IV) inhibitory activity, antioxidant property and phytochemical composition studies of herbal constituents of thai folk anti-diabetes remedy. Walailak Journal of Science and Technology. 2016;13(10):803-814. (IF2016 = 0.171) Scopus
Pichayakorn W. Effect of counter-ion agents on metronidazole loaded chitosan microparticles prepared by w/o emulsification method. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):96-97. (IF2016 = 0.933) Scopus
Chanasit W, Hodgson B, Sudesh K, Umsakul K. Efficient production of polyhydroxyalkanoates (PHAs) from Pseudomonas mendocina PSU using a biodiesel liquid waste (BLW) as the sole carbon source. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry. 2016;80(7):1440-1450. (IF2016 = 1.295) ISI
Srichana T, Ratanajamit C, Juthong S, Suwandecha T, Laohapojanart N, Pungrassami P, Padmavathi A.R. Evaluation of proinflammatory cytokines and adverse events in healthy volunteers upon inhalation of antituberculosis drugs. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2016;39(11):1815-1822. (IF2016 = 1.683) ISI
Kaewnopparat N, Songkro S, Thongyai S. Influence of Polyvinylpyrrolidone K30 on The Complexation of Tetrahydrocurcumin with Hydroxypropyl ?-Cyclodextrin. ÇÒÃÊÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅѹàÃÈÇÃ: ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ. 2016;24(2):34-42. TCI
Bunkrongcheap R, Inafuku M, Oku H, Hutadilok-Towatana N, Wattanapiromsakul C, Sermwittayawong D. Lipid-lowering effects of hexane fraction of ivy gourd (Coccinia grandis L. voigt) root in mice fed a high-fat diet. Walailak Journal of Science and Technology. 2016;13(10):815-825. (IF2016 = 0.171) Scopus
Kaewiad K, Kaewnopparat N, Faroongsarng D, Wungsintaweekul J, Kaewnopparat S. Optimisation of bambara groundnut water extract and skim milk composition as cryoprotectant for increasing cell viability of Lactobacillus spp. using response surface methodology. International Journal of Food Science and Technology. 2016;51(12):2630-2639. (IF2016 = 1.64) ISI
Nalinbenjapun S, Ovatlarnporn C. p-aminobenzoic acid-chitosan conjugates for paba delivery to the large intestine. Pakistan Journal of Nutrition. 2016;15(10):921-928. (IF2016 = 0.179) Scopus
Panichayupakaranant P, Ahmad M.I. Plumbagin and its role in chronic diseases. Advances in Experimental Medicine and Biology. 2016;929:229-246. (IF2016 = 0.766) Scopus
Jaruratanasirikul S, Jaspattananon A, Wongpoowarak W, Nawakitrangsan M, Thengyai S, Samaeng M. Population pharmacokinetics and pharmacodynamics modeling of oral levofloxacin. Journal of the Medical Association of Thailand. 2016;99(8):886-892. (IF2016 = 0.256) Scopus
Jaruratanasirikul S, Wongpoowarak W, Wattanavijitkul T, Sukarnjanaset W, Samaeng M, Nawakitrangsan M, Ingviya N. Population pharmacokinetics and pharmacodynamics modeling to optimize dosage regimens of sulbactam in critically ill patients with severe sepsis caused by Acinetobacter baumannii. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2016;60(12):7236-7244. (IF2016 = 4.302) ISI
Khan K.-R., Ovatlarnporn C. Synthesis and evaluation of p-aminobenzoylhydroxypropyl cellulose. Pakistan Journal of Nutrition. 2016;15(8):725-728. (IF2016 = 0.179) Scopus
Katip W, Jaruratanasirikul S, Pattharachayakul S, Wongpoowarak W, Jitsurong A, Lucksiri A. The pharmacokinetics of vancomycin during the initial loading dose in patients with septic shock. Infection and Drug Resistance. 2016;9:253-260. (IF2016 = 3.779) ISI
Tungcharoen P, Sudsai T, Leejae S, Wattanapiromsakul C, Tansakul P, Tewtrakul S. Wound healing activity of Curcuma zedoaroides. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016;38(6):621-630. (IF2016 = 0.240) Scopus
¡ÄÉ®Ò ÇÔ·ÂÒÃÑ°, ʧǹ Å×Íà¡ÕÂõԺѳ±Ôµ, Êع·ÃÕ ·.ªÑÂÊÑÁÄ·¸Ôì⪤. ¡Ãкǹ¡ÒáÒÃâ¦É³Ò¼ÅÔµÀѳ±ìÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¼Ùé»ÃСͺ¡ÒÃÇÔ·ÂØ·éͧ¶Ôè¹ : ÁØÁÁͧàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾. ÇÒÃÊÒÃàÀÊѪ¡ÃÃÁä·Â. 2016;8(1):68-92. TCI
¾ÔÁÅÇÃó Íè͹»ÃÐàÊÃÔ°, ¾§¤ìà·¾ ÊظÕÃÇزÔ. á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹ÒÃéÒ¹ÂÒà¢éÒÊÙèÁҵðҹÃéÒ¹ÂҤسÀÒ¾¨Ñ§ËÇÑ´ÂÐÅÒ. ÇÒÃÊÒà ÍÑÅ-ÎÔ¡ÁÐÎÚ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ¿ү͹Õ. 2016;6(11):67-77. TCI
Jaruratanasirikul S, Wongpoowarak W, Wattanavijitkul T, Sukarnjanaset W, Samaeng M, Nawakitrangsan M, Ingviya N. Population Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Modeling To Optimize Dosage Regimens of Sulbactam in Critically Ill Patients with Severe Sepsis Caused by Acinetobacter baumannii. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2017;60(12):7236-7244. Pubmed
Jaisamut P, Wiwattanawongsa K, Wiwattanapatapee R. A Novel Self-Microemulsifying System for the Simultaneous Delivery and Enhanced Oral Absorption of Curcumin and Resveratrol. Planta Medica. 2017;83(5):461-467. ISI/Scopus
Septama AW, Xiao JB, Panichayupakaranant P. A synergistic effect of artocarpanone from Artocarpus heterophyllus L. (Moraceae) on the antibacterial activity of selected antibiotics and cell membrane permeability. Journal of Intercultural Ethnopharmacology. 2017;6(2):186-191. ISI/Scopus