เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 44/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] 44 [ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Boonlai, W., Hirun, N., Suknuntha,K., Tantishaiyakul,V. Development and characterization of pluronic F127 and methylcellulose based hydrogels for 3D bioprinting. Polymer Bulletin. 2023;80(4):4555-4572 (IF = 3.20) ISI/Scopus
Eze, F.N., Jansakul, C., Srichana, T. Insights into the formulation properties, biocompatibility, and permeability of poorly water-soluble methoxyflavones with PEG400 and propylene glycol. Acta pharmaceutica. 2023;73(3):385-404 (IF = 2.80) ISI/Scopus
Srichana, T., Thawithong, E., Nakpheng, T., Paul, P.K. Flow cytometric analysis, confocal laser scanning microscopic, and holotomographic imaging demonstrate potentials of levofloxacin dry powder aerosols for TB treatment. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2023;84 (IF = 5.00) ISI/Scopus
Gugu, T.H., Eze, C.O., Kenechukwu, F.C., Bintang, M.A.K.M., Patil, S.B., Basarkar, G.D., Attama, A.A., Ibezim, E.C., Upasani, C.D., Srichana, T. Mechanistic insight into the bioactivity of prodigiosin-entrapped lipid nanoparticles against triple-negative breast, lung and colon cancer cell lines. Heliyon. 2023;9(6) (IF = 4.00) ISI/Scopus
Akash, M.S.H., Akbar, M., Rehman, K., Shah, M.A., Panichayupakaranant, P., Imran, M., Assiri, M.A. Biochemical profiling of berberine-enriched extract in aluminum chloride induced oxidative damage and neuroinflammation. Environmental Science and Pollution Research. 2023;30(36):85263-85275 (IF = 5.80) ISI/Scopus
Hiew, TN., Siew, L.W., Wannaphatchaiyong, S., Elsergany, R.N., Pichayakorn, W., Boonme, P., Heng, P.W.S., Liew, C.V. Influence of talc and hydrogenated castor oil on the dissolution behavior of metformin-loaded pellets with acrylic-based sustained release coating. International Journal of Pharmaceutics. 2023;640 (IF = 5.80) ISI/Scopus
Changcharoensuk, C., Phongphisutthinan, A., Pichayakorn, W., Chaipetch, P., Wanichpakorn, P., Mankhongphithakkul, S., Songkram, C. Formulation, Optimization, and Evaluation of Extemporaneous Potassium Chloride-Loaded Alginate Beads. Science & Technology Asia. 2023;28(2):196-203 Scopus
Puyathorn, N., Lertsuphotvanit, N., Chantadee, T., Pichayakorn, W., Phaechamud, T. Lincomycin HCl-Loaded Borneol-Based In Situ Gel for Periodontitis Treatment. Gels. 2023;9(6):495 (IF = 4.60) ISI/Scopus
Janta S., Pranweerapaiboon K., Vivithanaporn P., Plubrukarn A., Chairoungdua A., Prasertsuksri P., Apisawetakan S., Chaithirayanon, K. Holothurin A Inhibits RUNX1-Enhanced EMT in Metastasis Prostate Cancer via the Akt/JNK and P38 MAPK Signaling Pathway. Marine Drugs. 2023;21(6) (IF = 5.40) ISI/Scopus
Paliwal, H., Kaewpaiboon, S., Bintang, M.A.K.M., Srichana, T. Interaction studies of cannabidiol with human serum albumin by surface plasmon resonance, spectroscopy, and molecular docking. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2023;11:1-12 (IF = 4.40) ISI/Scopus
Wang, YJ., Jia, YA., Li, SQ., Li, NN., Zhou, JN., Liu, JY., Yang, SY., Zhang, M., Panichayupakaranant, P., Chen, HX. Gut microbiome-mediated glucose and lipid metabolism mechanism of star apple leaf polyphenol-enriched fraction on metabolic syndrome in diabetic mice. Phytomedicine. 2023;115 (IF = 7.90) ISI/Scopus
Khan, M., Shah, M.A., Kamal, M., Ola, M.S., Ali, M., Panichayupakaranant, P. Comparative Antihyperglycemic and Antihyperlipidemic Effects of Lawsone Methyl Ether and Lawsone in Nicotinamide-Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Metabolites. 2023;13(7):863 (IF = 4.10) ISI/Scopus
Suksaeree, J.,Bumroongrat, C., Polraksa, N., Taweepreda, W., Phaechamud, T., Pichayakorn, W. Deproteinization of Natural Rubber Latex and Its Pale-Colored Thin Films. Sustainability. 2023;15(13):10015 (IF = 3.90) ISI/Scopus
Rachpirom, M., Pichayakorn, W., Puttarak, P. Preparation, development, and scale-up of standardized pentacyclic triterpenoid-rich extract from Centella asiatica (L.) Urb. and study of its wound healing activity. Heliyon. 2023;9(7):e17807 (IF = 4.00) ISI/Scopus
Senarat, S., Rojviriya, C., Sarunyakasitrin, K., Charoentreeraboon, J., Pichayakorn, W., Phaechamud, T. Moxifloxacin HCl-Incorporated Aqueous-Induced Nitrocellulose-Based In Situ Gel for Periodontal Pocket Delivery. Gels. 2023;9(7) (IF = 4.60) ISI/Scopus
Khongthong, S., Faroongsarng, D., Roekngam, N., Nopparat, J., Kraitavin, W., Pastor, A., Steiner, T., Theapparat, Y. Sanguinarine-based isoquinoline alkaloids modulated the gut-brain axis and enhanced growth performance and gut integrity in natural heat stress broiler chickens. Livestock Science. 2023:275 ISI/Scopus
Anisong, N., Siripongvutikorn, S., Puttarak, P., Wichienchot, S. Fecal fermentation and gut microbiota modulation of dietary fibre and polyphenols from Gnetum gnemon Linn. Leaves. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre. 2023:30 Scopus
Abbasi M.Y., Chaijamorn W., Wiwattanawongsa K., Charoensareerat T., Doungngern T. Recommendations of Gentamicin Dose Based on Different Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Targets for Intensive Care Adult Patients: A Redefining Approach. Clinical Pharmacology-Advances and Applications. 2023;15:67-76 (IF = 2.00) ISI/Scopus
Szekely, J., Swangphon, P., Nanakorn, N., Chaimuti, P., Nualnoi, T., Wongwitwichot, P., Somapa, N., Somapa, D., Pengsakul, T. Breakthrough SARS-CoV-2 Omicron Variant in Individuals Primed with Heterologous Vaccines Enhances Inhibition Performance of Neutralizing Antibody to BA.2 Parental Lineage. Vaccines. 2023;11(7) (IF = 7.80) ISI/Scopus
Wongwitwichot, P., Prom-In, S., Kaewsrichan, J., Wangpradit, N., Hui, C.K., Yahaya, M.F., Ugusman, A., Kumar, J. The Effects of Abelmoschus esculentus (L.) Moench Seed on High Fat Diet Induced Metabolic and Cognitive Impairments in C57BL/6J Mice. Sains Malaysiana. 2023;52(8):2297-2308 (IF = 0.80) ISI/Scopus