เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 28/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Wuttikul K., Boonme P. N-acetylglucosamine microemulsions: Assessment of physicochemical stability and in vitro release. Latin American Journal of Pharmacy. 2019;38(9):1823-1830, (IF 2018 = 0.401) ISI/Scopus.
Sirirak T., Syed Musthafa K., Lethongkam S., Yuenyongsawad S., Voravuthikunchai S.P. Eleutherine americana extract inhibits adherence to and invasion of Caco-2 cells by commonly contaminated Campylobacter spp. in food. Journal of Food Processing and Preservation. 2019;43(8):e14007, (IF 2018 = 1.288) ISI/Scopus.
Jadda R., Madhumanchi S., Suedee R. Novel adsorptive materials by adenosine 5?-triphosphate imprinted-polymer over the surface of polystyrene nanospheres for selective separation of adenosine 5?-triphosphate biomarker from urine. Journal of Separation Science. 2019;42(24):3662-3678, (IF 2018 = 2.516) ISI/Scopus.
Chaniad P., Sudsai T., Septama A.W., Chukaew A., Tewtrakul S. Evaluation of Anti-HIV-1 integrase and anti-inflammatory activities of compounds from betula alnoides buch-ham. Advances in Pharmacological Sciences. 2019;2019:2573965, (IF 2018 = 2.58) ISI/Scopus.
Chen Z., Li W., Guo Q., Xu L., Santhanam R.K., Gao X., Chen Y., Wang C., Panichayupakaranant P., Chen H. Anthocyanins from dietary black soybean potentiate glucose uptake in L6 rat skeletal muscle cells via up-regulating phosphorylated Akt and GLUT4. Journal of Functional Foods. 2019;52:663-9, (IF 2018 = 3.197) ISI/Scopus.
Wannasarit S., Wang S., Figueiredo P., Trujillo C., Eburnea F., Sim?n-Gracia L., Correia A., Ding Y., Teesalu T., Liu D., Wiwattanapatapee R., Santos H.A., Li W. A Virus-Mimicking pH-Responsive Acetalated Dextran-Based Membrane-Active Polymeric Nanoparticle for Intracellular Delivery of Antitumor Therapeutics. Advanced Functional Materials. 2019;29(51):1905352, (IF 2018 = 15.621) ISI/Scopus.
Saelue, P., Sripakdee, W., Suknuntha, K. Effects of Drug Concentration, Rate of Infusion, and Flush Volume on G-CSF Drug Loss When Administered Intravenously. Hospital Pharmacy. 2019;54(6):393-397, (IF 2018 = 0.31) ISI/Scopus.
Dej-adisai, S.; Parndaeng, K.; Wattanapiromsakul, C.; Nuankaew, W.; Kang, TH. Effects of Selected Moraceae Plants on Tyrosinase Enzyme and Melanin Content. PHARMACOGNOSY MAGAZINE. 2019;15(65):708-714, (IF 2018 = 1.26) ISI.
Kaewkroek K., Tewtrakul S., Wiwattanapatapee R. Development of expandable, gastro-retentive films for delivery of resveratrol and evaluation of cytotoxic and anti-inflammatory activity. Latin American Journal of Pharmacy. 2019;38(4):691-700, (IF 2018 = 0.401) ISI/Scopus.
Lateh, L.; Yuenyongsawad, S.; Chen, HX.; Panichayupakaranant, P. A Green Method for Preparation of Curcuminoid-rich Curcuma longa Extract and Evaluation of its Anticancer Activity. PHARMACOGNOSY MAGAZINE. 2019;15(65):730-735, (IF 2018 = 1.26) ISI.
Panichayupakaranant, P.; Septama, AW.; Sinviratpong, A. Synergistic activity of lawsone methyl ether in combination with some antibiotics and artocarpin against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Candida albicans, and Trychophyton rubrum. CHINESE HERBAL MEDICINES. 2019;11(3):321-325, ISI.
Sae-Lim, P.; Yuenyongsawad, S.; Panichayupakaranant, P. Chamuangone-enriched Garcinia cowa leaf extract with rice bran oil: Extraction and cytotoxic activity against cancer cells. PHARMACOGNOSY MAGAZINE. 2019;15(61):183-188, (IF 2018 = 1.26) ISI.
Nualdaisri, P.; Corlett, SA.; Krska, J. Medicine information leaflets in Asia, Africa, and the United Kingdom: A scoping review of the literature. PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY. 2019;28(SI):13, (IF 2018 = 2.87) ISI.
Septama, AW.; Panichayupakaranant, P.; Jantan, I. In vitro Immunomodulatory Effect of Lawsone Methyl Ether on Innate Immune Response of Human Phagocytes. JOURNAL OF YOUNG PHARMACISTS. 2019;11(1):62-66, (IF 2018 = 0.68) ISI.
Gupta A., Behl T., Panichayupakaranan P. A review of phytochemistry and pharmacology profile of Juglans regia. Obesity Medicine. 2019;16:100142, (IF 2018 = 0.80) Scopus.
Charoensareerat T., Chaijamorn W., Boonpeng A., Srisawat N., Pummangura C., Pattharachayakul S. Optimal vancomycin dosing regimens for critically ill patients with acute kidney injury during continuous renal replacement therapy: A Monte Carlo simulation study. Journal of Critical Care. 2019;54:77-82, (IF 2018 = 2.783) Scopus.
Premprasert C., Yoenyongsawad S., Tewtrakul S., Wungsintaweekul J. Plaunotol from Croton stellatopilosus Ohba inhibited cell growth and induced apoptosis in human cancer cell lines. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2019;41(4):846-855, Scopus.
Supapaan T., Low B.Y., Wongpoowarak P., Moolasarn S., Anderson C. A transition from the BPharm to the PharmD degree in five selected countries. Pharmacy Practice. 2019;17(3):1611, Scopus.
Tanvejsilp P., Taychakhoonavudh S., Chaikledkaew U., Chaiyakunapruk N., Ngorsuraches S. Revisit Roles of HTA on Drug Policy in Universal Health Coverage in Thailand: Where Are We? And What Is Next?. Value in Health Regional Issues. 2019;18:78-82, (IF 2018 = 1.110) Scopus.
Rutthapol S., Charisopon C., Sukanjana K., Wilaiporn B., Janwit D., Tan S., Somchai S., Jongdee N., Teerapol S. The safety and efficacy of mupirocin topical spray for burn wound healing in a rat model. International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance. 2019;10(1):51-59, (IF 2018 = 2.420) Scopus.