เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 16/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Mapoung S, Pitchakarn P, Yodkeeree S, Ovatlarnporn C, Sakorn N, Limtrakul P. Chemosensitizing effects of synthetic curcumin analogs on human multi-drug resistance leukemic cells. Chemico-Biological Interactions. 2016;244:140-148. (IF2016 = 3.143) ISI
Meerungrueang W, Panichayupakaranant P. A New Antibacterial Tetrahydronaphthalene Lignanamide, Foveolatamide, from the Stems of Ficus foveolata. Natural Product Communications. 2016;11(1):91-94. (IF2015 = 0.884) ISI
Naklua W, Suedee R, Lieberzeit PA. Dopaminergic receptor-ligand binding assays based on molecularly imprinted polymers on quartz crystal microbalance sensors. Biosensors & Bioelectronics. 2016;81:117-124. (IF2016 = 7.780) ISI
Naklua, W., Mahesh, K., Chen, Y.Z., Chen, S., Roongnapa, S. Molecularly imprinted polymer microprobes for manipulating neurological function by regulating temperature-dependent molecular interactions. Process Biochemistry. 2016;51(1):142-157. (IF2016 = 2.497) ISI
Panyo J, Matsunami K, Panichayupakaranant P. Bioassay-guided isolation and evaluation of antimicrobial compounds from Ixora megalophylla against some oral pathogens. Pharmaceutical Biology. 2016;54(9):1522-1527. (IF2016 =1.916) ISI
Petchsomrit A, Sermkaew N, Wiwattanapatapee R. Hydroxypropylmethyl cellulose-based sponges loaded self-microemulsifying curcumin: Preparation, characterization, and in vivo oral absorption studies. Journal of Applied Polymer Science. 2016;133(6) (IF2015 = 1.866) ISI
Phaechamud T, Issarayungyuen P, Pichayakorn W. Gentamicin sulfate-loaded porous natural rubber films for wound dressing. International Journal of Biological Macromolecules. 2016;85:634-644. (IF2015 = 1.866) ISI
Phaechamud T, Jantadee T, Mahadlek J, Charoensuksai P, Pichayakorn W. Characterization of Antimicrobial Agent Loaded Eudragit RS Solvent Exchange-Induced In Situ Forming Gels for Periodontitis Treatment. AAPS PharmSciTech. 2016;17(72):1-15. (IF2016 = 2.451) ISI
Puripattanavong J, Tungcharoen P, Chaniad P, Pianwanit S, Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase effect of compounds from Aglaia andamanica leaves and molecular docking study with acute toxicity test in mice. Pharmaceutical Biology. 2016;54(6):654-659. (IF2016 =1.916) ISI
Puttarak P, Brantner A, Panichayupakaranant P. Biological activities and stability of a standardized pentacyclic triterpene enriched centella asiatica extract. Natural Product Sciences. 2016;22(1):20-24. (IF2016 = 0.192) Scopus
Puttarak P, Sawangjit R, Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of Derris scandens (Roxb.) Benth. for musculoskeletal pain treatment: A Systematic Review and Meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of Ethnopharmacol. 2016;194:316-323. (IF2016 = 1.077) PubMed
Rangabhatla A.S.L, Tantishaiyakul V, Oungbho K, Boonrat O. Fabrication of pluronic and methylcellulose for etidronate delivery and their application for osteogenesis. International Journal of Pharmaceutics. 2016;499(1-2):110-118. (IF2015 = 3.649) ISI
Ratanaphan A, Nhukeaw T, Hongthong K, Dyson PJ. Differential Cytotoxicity, Cellular Uptake, Apoptosis and Inhibition of BRCA1 Expression of BRCA1-Defective and Sporadic Breast Cancer Cells Induced by an Anticancer Ruthenium(II)-Arene Compound, RAPTA-EA1. Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry. 2016;16. (IF2016 = 0.769) PubMed
Saelao S, Keasuwan S, Benjakul S, Maneerat S. Safety evaluation and bacterial community of kung-som using PCR-DGGE technique. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016;38(4):413-419. (IF2016 = 0.240) Scopus
Saengcharoen W, Buasri N, Khantapokha B, Lerkiatbundit S. Public knowledge and factors associated with inappropriate analgesic use: A survey in Thailand. International Journal of Pharmacy Practice. 2016;24(1):22-29. (IF2016 = 0.448) ISI
Saengcharoen W, Jaisawang P, Udomcharoensab P, Buathong K, Lerkiatbundit S. Appropriateness of diagnosis of streptococcal pharyngitis among Thai community pharmacists according to the Centor criteria. International Journal of Clinical Pharmacy. 2016:1-8. (IF2016 = 0.680) Scopus
Saengcharoen W, Musleemanukul R, Lerkiatbundit S. Assessment of multimedia-supported intervention in Muslim diabetic patients treated with insulin. International Journal of Diabetes in Developing Countries. 2016;36(3):327-333. (IF2016 = 0.159) Scopus
Saingam D, Assanangkornchai S, Geater A.F, Lerkiatbundit S. Factor analytical investigation of krathom (mitragyna speciosa korth.) withdrawal syndrome in Thailand. Journal of Psychoactive Drugs. 2016;48(2):76-85. (IF2016 = 0.747) Scopus
Sangfai T, Tantishaiyakul V, Hirun N, Li L. Microphase Separation and Gelation of Methylcellulose in the Presence of Gallic Acid and NaCl as an In Situ Gel-Forming Drug Delivery System. AAPS PharmSciTech. 2016:1-12. (IF2016 = 2.451) ISI
Sangsen Y, Wiwattanawongsa K, Likhitwitayawuid K, Sritularak B, Graidist P, Wiwattanapatapee R. Influence of surfactants in self-microemulsifying formulations on enhancing oral bioavailability of oxyresveratrol: Studies in Caco-2 cells and in vivo. International Journal of Pharmaceutics. 2016;498(1-2):294-303. (IF2015 = 3.649) ISI