เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 13/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Nimdet K, Ngorsuraches S. Willingness to pay per quality-adjusted life year for life-saving treatments in Thailand. Bmj Open. 2015;5(10):Article No.e008123-. (IF2013 = 2.063) ISI
Nirmal N P, Benjakul, S, Ahmad M, Arfat, Y A, Panichayupakaranant, P. Undesirable Enzymatic Browning in Crustaceans: Causative Effects and Its Inhibition by Phenolic Compounds. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2015;55(14):1992-2003. (IF2015 = 5.548) ISI
Nirmal NP, Panichayupakaranant P. Antioxidant, antibacterial, and anti-inflammatory activities of standardized brazilin-rich Caesalpinia sappan extract. Pharmaceutical Biology. 2015;53(9):1339-1343. (IF2015/2016 = 1.546) ISI
Panthong P, Bunluepuech K, Boonnak N, Chaniad P, Pianwanit S, Wattanapiromsakul C, Tewtrakul S, Bunluepuech K, Boonnak N, Bunluepuech K, Boonnak N, Chaniad P, Pianwanit S K, Boonnak N, Tewtrakul Tewtrakul S. Anti-HIV-1 integrase activity and molecular docking of compounds from Albizia procera bark. Pharm Biol. 2015;53(12):1861-1866. (IF2015/2016 = 1.546) ISI
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Taweepreda W, Amnuaikit T, Ritthidej G C. Transdermal nicotine mixed natural rubber-hydroxypropylmethylcellulose film forming systems for smoking cessation: in vitro evaluations. Pharmaceutical Development and Technology. 2015;20(8):966-975. (IF2015/2016 = 1.566) ISI
Puripattanavong J, Tewtrakul S. Anti-Allergic and Anti-Inflammatory compounds from aglaia andamanica leaves. Songklanakarin Journal of Science and Technology . 2015;37(1):37-41. (IF2015 = 1) SCOPUS
Rangabhatla A, Tantishaiyakul V, Oungbho K. Etidronate Loaded Gelatin Nanoparticles by Nanoprecipitation. Latin American Journal of Pharmacy. 2015;34(8):1684-1687. (IF2013 = 0.319) ISI
Riewpaiboon A, Sooksriwong C, Chaiyakunapruk N, Tharmaphornpilas P, Techathawat S, Rookkapan K, Rasdjarmrearnsook A, Suraratdecha C. Optimizing national immunization program supply chain management in Thailand: an economic analysis. Public Health. 2015;129(7):899-906. (IF2015 = 2.754) ISI
Saelim K, Kaewsuwan S, Tani A, Maneerat S. Physical, biochemical and genetic characterization of enterocin CE5-1 produced by enterococcus faecium CE5-1 isolated from Thai indigenous chicken intestinal tract. Songklanakarin Journal of Science and Technology . 2015;37(3):299-307. (IF2015 = 1) SCOPUS
Sangfai T, Tantishaiyakul V, Hirun N, Li L. Preparation and characterization of ?-carrageenan and xyloglucan blends for sustained release of a hydrophilic drug. Polymer Bulletin. 2015;72(7):1647-1661. (IF2014/2015 = 1.438) ISI
Sangsen Y, Wiwattanawongsa K, Likhitwitayawuid K, Sritularak, B, Sritularak B., Wiwattanapatapee, R, Wiwattanapatapee R. Modification of oral absorption of oxyresveratrol using lipid based nanoparticles. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2015;131:182-190. (IF2015 = 4.152) ISI
Sawatdee S, Pakawatchai C, Nitichai K, Srichana T, Phetmung H. Why sildenafil and sildenafil citrate monohydrate crystals are not stable? Saudi Pharmaceutical Journal. 2015;23(5):504-514. (IF2013 = 1) ISI
Septama AW, Panichayupakaranant P. Antibacterial assay-guided isolation of active compounds from Artocarpus heterophyllus heartwoods. Pharm Biol.. 20115;53(11):1608-1613. (IF2015/2016 = 1.546) ISI
Sirimangkalakitti N, Olatunji O J, Changwichit K, Saesong T, Chamni S, Chanvorachote P, Ingkaninan K, Plubrukarn A, Suwanborirux K. Bromotyrosine Alkaloids with Acetylcholinesterase Inhibitory Activity from the Thai Sponge Acanthodendrilla sp. Natural Product Communications. 2015;10(11):1945-1949. (IF2015/2016 = 0.884) ISI
Sookkasem A, Chatpun S, Yuenyongsawad S, Wiwattanapatapee R. Alginate beads for colon specific delivery of self-emulsifying curcumin. Journal Of Drug Delivery Science And Technology. 2016;29:159-166. (IF2015 = 0.620) ISI
Srichana K, Janchawee B, Prutipanlai S, Raungrut P, Keawpradub N. Effects of Mitragynine and a Crude Alkaloid Extract Derived from Mitragyna speciosa Korth. on Permethrin Elimination in Rats. Pharmaceutics. 2015;7(2):10-26. (IF2015 = 3.994) SCOPUS
Suedee R, Naklua W, Laengchokshoi S, Thepkaue K, Pathaburee P, Nuanplub M. Investigation of a self-assembling microgel containing an (S)-propranolol molecularly imprinted polymer in a native tissue microenvironment: Part I. Preparation and characterization. Process Biochemistry. 2015;50(4):517-531. (IF2015 = 2.600) ISI
Suedee R, Naklua W, Laengchokshoi S, Thepkaue K, Pathaburee P, Nuanplub M. Investigation of a self-assembling microgel containing an (S)-propranolol molecularly imprinted polymer in a native tissue microenvironment: Part II. Biological application and testing. Process Biochemistry. 2015;50(4):532-544. (IF2015 = 2.600) ISI
Suksaeree J, Charoenchai L, Madaka F, Monton C, Sakunpak A, Charoonratana T, Pichayakorn W. Zingiber cassumunar blended patches for skin application: Formulation, physicochemical properties, and in vitro studies. Asian Journal Of Pharmaceutical Sciences. 2015;10(4):341-349. (IF2015 = 0.48) ISI
Suksaeree J, Luprasong C, Monton C, Charoenchai L, Pichayakorn W. An eco-friendly synthesis of modified poly(vinyl alcohol)-graft-lactic acid by curing method. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2015;120(1):929-936. (IF2015/2016 = 1.781) ISI