เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 15/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Chaniad P, Wattanapiromsakul C, Pianwanit S, Tewtrakul S. Inhibitors of HIV-1 integrase from Dioscorea bulbifera. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2016;38(3):229-236. (IF2016 = 0.240) Scopus
Chorachoo J, Saeloh D, Srichana T, Amnuaikit T, Musthafa K.S, Sretrirutchai S, Voravuthikunchai S.P. Rhodomyrtone as a potential anti-proliferative and apoptosis inducing agent in HaCaT keratinocyte cells. European Journal of Pharmacology. 2016;772:144-151. (IF2016 = 2.896) ISI
Chumthong A, Wiwattanapatapee R, Viernstein H, Pengnoo A, Kanjanamaneesathian M. Spray-dried powder of Bacillus megaterium for control of rice sheath blight disease: Formulation protocol and efficacy testing in laboratory and greenhouse. Cereal Research Communications. 2016;44(1):131-140. (IF2016 = 0.496) ISI
Chunta S, Suedee R, Lieberzeit P.A. Low-Density Lipoprotein Sensor Based on Molecularly Imprinted Polymer. Analytical Chemistry. 2016;88(2):1419-1425. (IF2016 = 6.320) ISI
Dej-adisai S, Parndaeng K, Wattanapiromsakul C. Determination of Phytochemical Compounds, and Tyrosinase Inhibitory and Antimicrobial Activities of Bioactive Compounds from Streblus ilicifolius (S Vidal) Corner. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2016;15(3):497-506. (IF2016 = 0.569) ISI
Faroongsarng D. Assessment of the Dissociation Energetics of Some Selected Ligand Drugs Bound on Human Serum Albumin by Differential Scanning Calorimetry. AAPS PharmSciTech. 2016;17(2):474-481. (IF2016 = 2.451) ISI
Faroongsarng D. Theoretical Aspects of Differential Scanning Calorimetry as a Tool for the Studies of Equilibrium Thermodynamics in Pharmaceutical Solid Phase Transitions. AAPS PharmSciTech. 2016;17(3):572-577. (IF2016 = 2.451) ISI
Hirun N, Tantishaiyakul V, Sangfai T, Rugmai S, Soontaranon S. Nano-structure, phase transition and morphology of gallic acid and xyloglucan hydrogel. Polymer Bulletin. 2016;73(8):2211-2226. (IF2016 = 1.430) ISI
Hongthong K, Ratanaphan A. BRCA1-Associated Triple-Negative Breast Cancer and Potential Treatment for Ruthenium-Based Compounds. Current Cancer Drug Targets. 2016;16(7):606-617. (IF2016 = 1.235) PubMed
Jaisamut P, Wiwattanawongsa K, Sangsen Y, Wiwattanapatapee R. Enhanced Curcumin Supersaturation in Gastrointestinal Fluids by Polymeric Precipitation Inhibitors. Latin American Journal of Pharmacy. 2016;35(4):797-804. (IF2014 = 0.372) ISI
Jaisamut P, Wiwattanawongsa K, Wiwattanapatapee R. A Novel Self-Microemulsifying System for the Simultaneous Delivery and Enhanced Oral Absorption of Curcumin and Resveratrol. Planta Medica. 2016. (IF2016 = 0.654) Scopus
Jaisi A, Panichayupakaranant P. Increased production of plumbagin in Plumbago indica root cultures by biotic and abiotic elicitors. Biotechnology Letters. 2016;38(2):351-355. (IF2016 = 1.730) ISI
Jaisi A, Panichayupakaranant P. Simultaneous heat shock and in situ adsorption enhance plumbagin production in Plumbago indica root cultures. Engineering in Life Sciences. 2016;16(5):417-423. (IF2016 = 1.698) ISI
Jansook P, Pichayakorn W, Muankaew C, Loftsson T. Cyclodextrin–poloxamer aggregates as nanocarriers in eye drop formulations: dexamethasone and amphotericin B. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2016;42(9):1446-1454. (IF2016 = 2.295) ISI
Kaewjan K, Srichana T. Nano spray-dried pyrazinamide-l-leucine dry powders, physical properties and feasibility used as dry powder aerosols. Pharmaceutical Development and Technology. 2016;21(1):68-75. (IF2016 = 1.860) ISI
Kaewsuwan S, Plubrukarn A, Utsintong M, Kim SH, Jeong JH, Cho JG, Park SG, Sung JH. Interruptin B induces brown adipocyte differentiation and glucose consumption in adipose-derived stem cells. Molecular Medicine Reports. 2016;13(3):2078-2086. (IF2016 = 1.692) ISI
Kaewsuwan S, Salaeh A. Production of polyunsaturated fatty acids in the fern Pteris ensiformis suspension culture. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):156-157. (IF2016 = 0.933) Scopus
Kerdsakundee N, Wiwattanapatapee R, Mahattanadul S. Floating gellan gum-based in situ gels containing curcumin for specific delivery to the stomach. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;40:33-36. (IF2016 = 0.134) Scopus
Limsuwan T, Boonme P, Amnuaikit T. Effect of phospholipid and ethanol concentrations on physical properties and stability of phenylethyl resorcinol loaded ethosome. Latin American Journal of Pharmacy. 2016;35(7):1651-1656. (IF2014 = 0.372) ISI
Limsuwanchote S, Putalun W, Keawpradub N, Tanaka H, Morimoto S, Wungsintaweekul J. Anti-mitragynine monoclonal antibody-based ELISA for determination of alkaloids in the kratom cocktail. Forensic Toxicology. 2016:1-6. (IF2016 = 1.661) Scopus