เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 2/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Mushi NF, Mbwambo ZH, Innocent E, Tewtrakul S. Antibacterial, anti-HIV-1 protease and cytotoxic activities of aqueous ethanolic extracts from Combretum adenogonium Steud. Ex A. Rich (Combretaceae). BMC Complementary and Alternative Medicine. 2012;12:doi:10.1186/472-6882-12-163. (IF = 2.24) Scopus
Nakpheng T, Kha R, Balekar N, Kaewnopparat S, Srichana T. Lactobacillus plantarum T23/3 as a potential probiotic strain isolated from feces. Thai journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;36:83-93.
Ngorsuraches S, Meng W, Kim B, Kulsomboon V. Drug Reimbursement Decision-Making in Thailand, China, and South Korea. Value in health. 2012;15:S120-S5. (IF = 2.342) ISI
Panichayupagaranan P. Isolation and simultaneous HPLC analysis of four phenylbutanoids in Zingiber cassumunar extracts. Intassci Journal of Pharmsceutical Science. 2012;2:58-64.
Panrat K, Boonme P, Taweepreda W, Pichayakorn W. Formulations of natural rubber latex as film former for pharmaceutical coating. Procedia Chemistry. 2012;4:322-7.
Pichatborvonkul P, Kaewsrichan J, Kaewsichan L. Development of hydroxyapatite-chitosan beads as a sustained drug delivery system to bone. Regenerative Research. 2012;1:66-73.
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Amnuaikit T, Taweepreda W, C. Ritthidej G. Deproteinized natural rubber film forming polymeric solutions for nicotine transdermal delivery. Pharmaceutical Development and Technolgoy. 2012:1-11. (IF = 1.363)
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Amnuaikit T, Taweepreda W, C. Ritthidej G. Deproteinized natural rubber latex/hydroxypropylmethyl cellulose blending polymers for nicotine matrix films. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2012;51:8442-52. (IF = 2.237) ISI
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Amnuaikit T, Taweepreda W, C. Ritthidej G. Nicotine transdermal patches using polymeric natural rubber as the matrix controlling system: Effect of polymer and plasticizer blends. Journal of Membrane Science. 2012;411-412:81-90. (IF = 3.850) ISI
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Taweepreda W, C. Ritthidej G. Preparation of deproteinized natural rubber latex and properties of films formed by itself and several adhesive polymer blends. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2012;51:13393-404. (IF = 2.237) ISI
Pitakpornpreecha T, Plubrukarn A, Wititsuwannakul R. Quantification of 5'-Deoxy-5'-Methylthioadenosine in Heat-treated Natural Rubber Latex Serum. Phytochemical analysis. 2012;23:12-5. (IF = 2.633) ISI
Ratanaphan A. A DNA repair BRCA1 estrogen receptor and targeted therapy in breast cancer. International Journal of Molecular Sciences. 2012;13:14898-916. (IF =2.598) ISI
Ratanaphan A. A modified denaturing HPLC discriminates retention profiles of site-directed mutagenesis-based BRCA1 variants identified in Thai breast/ovarian cancers. Published online at www.ori-medsci.com/en/. 2012;WMLR-2012-0301:1-13.
Ratanaphan A. New Insights into cellular responses to cisplatin. Cisplatin: Pharmacology, Clinical Uses and Adverse Effects. 2012:1-26.
S. Santos I, M. Ponte B, Boonme P, M. Silva A, B. Souto E. Nanoencapsulation of polyphenols for protective effect against colon-rectal cancer. Biotechnology Advances. 2012:1-10. (IF = 9.646) Scopus
Saelim K, Sohsomboon N, Kaewsuwan S, Maneerat S. Probiotic properties of Enterococcus faecium CE5-1 producing a bacteriocin-like substance and its antagonistic effect against antibiotic-resistant enterococci in vitro. Czech journal of animal science. 2012;57:529-39. (IF = 1.079) ISI
Saengcharoen W, Lerkiatbundit S, Kaewmang K. Knowledge, attitudes, and behaviors regarding antibiotic use for upper respiratory tract infections: a survey of Thai students. Southeast asian journal of tropical medicine and public health. 2012;43:1233-44. ISI
Sajomsang W, Gonil P, Saesoo S, Ovatlarnporn C. Antifungal property of quaternized chitosan and its derivatives. International journal of biological macromolecules. 2012;50:263-9. (IF = 2.453) ISI
Sakunpak A, Matsunami K, Otsuka H, Panichayupagaranan P. Cytotoxic activity of Chamuangone from Garcinia cowa leaves against Leishmania major and lung adenocarcinoma cell lines. Instasci Journal of Phamaceutical Sciences. 2012;2:65-72.
Sakunphueak A, Panichayupakaranant P. Comparison of antimicrobial activities of naphthoquinones from Impatiens balsamina. Natural product research. 2012;26:1119-24. (IF = 1.009) ISI