เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 11/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Senapong S, Puripattanavong J, Teanpaisan R. Anticandidal and antibiofilm activity of Artocarpus lakoocha extract. Songklanakarin J Sci Technol. 2014;36(4):451-7. ISI
Sila-On W, Jatuporn P, Puapermpoonsiri U, Vudjung C, Pichayakorn W. Thermal and Mechanical Properties of Natural Rubber/Rice Starch Interpenetrating Network Hydrogel. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 2014;844:77-80.
Simaratanamongkol A, Umehara K, Niki H, Noguchi H, Panichayupakaranant P. Angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory activity of Solanum torvum and isolation of a novel methyl salicylate glycoside. Journal of Functional Foods. 2014.
Simaratanamongkol A, Umehara K, Noguchi H, Panichayupakaranant P. Identification of a new angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitor from Thai edible plants. Scopus/ISI. 2014;165:92-7. (IF2014 = 3.259) Scopus/ISI
Srichana T, Juthong S, Thawithong E, Supaiboonpipat S, Soorapan S. Clinical equivalence of budesonide dry powder inhaler and pressurized metered dose inhaler. The Clinical Respiratory Journal. 2014.
Sudsai T, Prabpai S, Kongsaeree P, Wattanapiromsakul C, Tewtrakul S. Anti-inflammatory activity of compounds from Boesenbergia longiflora rhizomes. ISI. 2014;154(2):453-61. (IF2014 = 2.939) ISI
Suedee A, Tewtrakul S, Panichayupakaranant P. Anti-HIV-1 integrase activity of Mimusops elengi leaf extracts. Pharmaceutical Biology. 2014;52(1):58-61. (IF2014 = 1.337) ISI
Suksaeree J, Monton C, Madaka F, Chusut T, Saingam W, Pichayakorn W, et al. Formulation, Physicochemical Characterization, and In Vitro Study of Chitosan/ HPMC Blends-Based Herbal Blended Patches. AAPS PharmSciTech. 2014.
Suksaeree J, Monton C, Madaka F, Sakunpak A, Pichayakorn W, Boonme P. Physicochemical Properties Study Of Plai Patches For Topical Applications. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2014;6(5):253-6.
Suksaeree J, Pichayakorn
Suwandecha T, Wongpoowarak W, Maliwan K, Srichana T. Effect of turbulent kinetic energy on dry powder inhaler performance. Powder Technology. 2014;267:381-91. ISI
Suwandecha T, Wongpoowarak W, Srichana T. Computer-aided design of dry powder inhalers using computational fluid dynamics to assess performance. Pharmaceutical Development and Technology. 2014:1-7.
Tantishaiyakul V, Dokmaisrijan, S., , Sangfai T, Hirun N, Li L, Juntarapet S, Suknuntha K. Investigation of the efficiency of gelation of melamine with the positional isomers of aminobenzoic acid. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2014;446:118-26. (IF2014 = 2.354) ISI
Teanpaisan R, Senapong S, Puripattanavong J. In vitro Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Artocarpus Lakoocha (Moraceae) Extract against Some Oral Journal of Pharmaceutical Research. 2014;13(7):1149-55. (IF2014 = 0.5) ISI
Tokton N, Ounaroon A, Panichayupakaranant P, TiyaboonchaiI W. Development Of Ellagic Acid Rich Pomegranate Peel Extract Loaded Nanostructured Lipid Carriers (Nlcs). International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2014;6(4):259-65.
Tupehiangmai W, Choksakulporn S, Tewtrakul S, Pianwanit S, Sritana-anant Y. Use of a Hexasubstituted Benzene Scaffold in the Development of Multivalent HIV-1 Integrase Inhibitors. Chem Pharm Bull. 2014;62(8):754-63. (IF2014 = 1.375) ISI
Yang X, Chongsuvivatwong V, Lerkiatbundit S, Ye J, Ouyang X, Yang E, et al. Identifying the Zheng in psoriatic patients based on latent class analysis of traditional Chinese medicine symptoms and signs. Chinese Medicine 2014;9(1):1-8.
Yuenyongsawad S, Bunluepuech K, Wattanapiromsaku C, Tewtrakul S. Anti-cancer activity of compounds from Cassia garrettiana heartwood. Songklanakarin J Sci Technol. 2014;36(2):189-94. (IF2014 = 1) Scopus
Ahmad M I, Ungphaiboon S, Srichana T. The development of dimple-shaped chitosan carrier for ethambutol dihydrochloride dry powder inhaler. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2015;41(5):791-800. (IF2015/2016 = 2.429) ISI
Aramwit P, Jaichawa N, Ratanavaraporn J, Srichana, T. A comparative study of type A and type B gelatin nanoparticles as the controlled release carriers for different model compounds. Materials Express. 2015; 5(3):241-248. (IF2015/2016 = 1.606) ISI