เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 17/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Sawatdee S, Atipairin A, Yoon A.S, Srichana T. Enhanced dissolution of sildenafil dry foam tablets. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;11(1):191-192. (IF2016 = 0.933) Scopus
Sawatdee S, Choochuay K, Chanthorn W, Srichana T. Evaluation of the topical spray containing Centella asiatica extract and its efficacy on excision wounds in rats. Acta Pharmaceutica. 2016;66(2):233-244. (IF2015 = 1.288) ISI
Septama A.W, Panichayupakaranant P. Simultaneous HPLC analysis of three flavonoids in the extracts of Artocarpus heterophyllus heartwoods. Natural Product Sciences. 2016;22(2):77-81. (IF2016 = 0.192) Scopus
Septama A.W, Panichayupakaranant P. Synergistic effect of artocarpin on antibacterial activity of some antibiotics against methicillin-resistant Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli. Pharmaceutical Biology. 2016;54(4):686-691. (IF2016 =1.916) ISI
Sirimangkalakitti N, Yokoya M, Chamni S, Chanvorachote P, Plubrukrn A, Saito N, Suwanborirux K. Synthesis and absolute configuration of acanthodendrilline, a new cytotoxic bromotyrosine alkaloid from the Thai marine sponge acanthodendrilla sp. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 2016;64(3):258-262. (IF2015 = 1.133) ISI
Sparkenbaugh E.M, Chantrathammachart P, Chandarajoti K, Mackman N, Key N.S, Pawlinski R. Thrombin-independent contribution of tissue factor to inflammation and cardiac hypertrophy in a mouse model of sickle cell disease. Blood. 2016;127(10):1371-1373. (IF2015 = 13.164) ISI
Srichana T, Juthong S, Thawithong E, Supaiboonpipat S, Soorapan S. Clinical equivalence of budesonide dry powder inhaler and pressurized metered dose inhaler. Clinical Respiratory Journal. 2016;10(1):74-82. (IF2015 = 2.356) ISI
Sudsai T, Wattanapiromsakul C, Tewtrakul S. Wound healing property of isolated compounds from Boesenbergia kingii rhizomes. Journal of Ethnopharmacology. 2016;184:42-48. (IF2015 = 2.981) ISI
Suwandecha T, Wongpoowarak W, Srichana T. Computer-aided design of dry powder inhalers using computational fluid dynamics to assess performance. Pharmaceutical Development and Technology. 2016;21(1):54-60. (IF2016 = 1.860) ISI
Teixeira M.C, Severino P, Andreani T, Boonme P, Santini A, Silva A.M, Souto E.B. d-?-tocopherol nanoemulsions: Size properties, rheological behavior, surface tension, osmolarity and cytotoxicity. Saudi Pharmaceutical Journal. 2016. (IF2016 = 0.660) Scopus
Thanawuth N, Rojpibulstit M. Sexual risk behaviors among HIV-patients receiving antiretroviral therapy in Southern Thailand: Roles of antiretroviral adherence and serostatus disclosure. AIDS Care - Psychological and Socio-Medical Aspects of AIDS/HIV. 2016;28(5):612-619. (IF2015 = 1.824) ISI
Thanyaphoo S, Kaewsrichan J. A new biocompatible delivery scaffold containing heparin and bone morphogenetic protein 2. Acta Pharmaceutica. 2016;66(3):373-385. (IF2015 = 1.288) ISI
Ungcharoenwiwat P, Canyuk B, H-Kittikun A. Synthesis of jatropha oil based wax esters using an immobilized lipase from Burkholderia sp. EQ3 and Lipozyme RM IM. Process Biochemistry. 2016;51(3):392-398. (IF2016 = 2.497) ISI
Wanishayakorn T, Ngorsuraches S. Benefit-Risk Assessment of Statins (Lipid Lowering Agents): A Multi-Criteria Decision Analysis. Journal of Multi-Criteria Decision Analysis. 2016;23(1-2):28-39. (IF2015 = 1.140) ISI
Wanishayakorn T, Sornlertlumvanich K, Ngorsuraches S. Benefit-risk assessment of HMG-CoA reductase inhibitors (statins): A discrete choice experiment. BMJ Open. 2016;6(2) (IF2016 = 1.446) Scopus
Wuttikul K, Boonme P. Formation of microemulsions for using as cosmeceutical delivery systems: effects of various components and characteristics of some formulations. Drug Delivery and Translational Research. 2016;6(3):254-262. (IF2016 = 0.952) Scopus
Srichana T, Ratanajamit C, Juthong S, Suwandecha T, Laohapojanart N, Pungrassami P, Padmavathi AR. Evaluation of Proinflammatory Cytokines and Adverse Events in Healthy Volunteers upon Inhalation of Antituberculosis Drugs. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2016;39(11):1815-1822. (IF2016 = 1.574) ISI
Santimaleeworagun W, Pattharachayakul S, Chusri S. Anaphylactic shock caused by a selective allergy to ceftriaxone: A case report. Thai Journal of Pharmaceutical Sciences. 2016;40(4):200-202. (IF2016 = 0.134) Scopus
Sungkharak S, Supasit N, Choopan S, Ungphaiboon S. Antibacterial activity against acne involved bacteria of chitosan in a soluble state and as nanoparticles. Chiang Mai Journal of Science. 2016;43(5):1150-1159. (IF2015 = 0.437) ISI
Bunluepuech K, Tewtrakul S, Wattanapiromsakul C. Anti-HIV-1 protease activity of compounds from Cassia garrettiana. Walailak Journal of Science and Technology. 2016;13(10):827-835. (IF2016 = 0.171) Scopus