เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 3/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Salae A, Rodjun A, Karalai C, Ponglimanont C, Chantrapromma S, Kanjana-Opas A, et al. Potential anti-inflammatory diterpenes from Premna obrusifolia. Tetrahedron. 2012;68:819-29. (IF = 3.025) ISI
Satithit A, Panichayupagaranan P. Antimicrobial assay-guided isolation of hydroxychavicol from betel leaves and development of a validated quantitative HPLC analytical method. Instasci Journal of Phamaceutical Sciences. 2012;2:73-9.
Seechamnanturakit V, Suedee R. The synthesis and characterisation of retinol-molecularly imprinted polymers as a selective sorbent in solid-phase extraction. International Journal of Applied Science and Technology. 2012;2:81-93.
Simchareon W, Amnuaikit T, Boonme P, Taweepreda W, Pichayakorn W. Characterization of natural rubber latex film containing various enhancers. Procedia Chemistry. 2012;4:308-12.
Simchareon W, Boonme P, Amnuaikit T, Pichayakorn W. Preliminary study on film forming of natural rubber latex film containing various enhancers. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;8:120-4. (IF = 0.056)
Songkro S, Hayook N, Jaisawang J, Maneenuan D, Chuchome T, Kaewnopparat N. Investigation of inclusion complexes of citronella oil, citronellal and citronellol with beta-cyclodextrin for mosquito repellent. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry. 2012;72:339-55. (IF = 1.886) ISI
Songkro S, Jenboonlap M, Boonprasertpon M, Maneenuan D, Bouking K, Kaewnopparat N. Effects of glucam P-20, vanillin, and fixolide on mosquito repellency of citronella oil lotions. Journal of Medical Entomology. 2012;49:672-7. (IF = 1.762) ISI
Songkro S, Tanmanee N, Maneenuan D, Chuchome T, Lo N-L, Boonme P. Investigation of enhancing effect of glucam® P-20 on the in vitro skin permeation of diclofenac sodium microemulsions. Latin American Journal of Pharmacy. 2012;31:734-42. (IF = 0.288) ISI
Sriraksa S, Sermkaew N, Setthacheewakul S, Wiwattanapatapee R. Floating alginate beads as carriers for self-emulsifying system containing tetrahydrocurcumin. Advanced Materials Research. 2012;506:517-20. Scopus
Suknuntha K, Jones D, Tantishaiyakul V. Properties of felodipine-poly(vinylpyrrolidone) solid dispersion films and the impact of solvents. SCIENCEASIA. 2012;38:188-95. (IF = 0.344) ISI
Suknuntha K, Jones DS, Tantishaiyakul V. Characterization of felodipine-poly(vinylpyrrolidone) solid dispersion films and the impact of solvents on its properties. ScienceAsia. 2012;38:188-95. (IF = 0.344) ISI
Suksaeree J, Boonme P, Taweepreda W, C. Ritthidej G, Pichayakorn W. Relationships between hydraulic permeability and porosity of natural rubber blended films. Isan Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;8:89-95. (IF = 0.056)
Suksaeree J, Boonme P, Taweepreda W, Ritthidej GC, Pichayakorn W. Characterization, in vitro release and permeation studies of nicotine transdermal patches prepared from deproteinized natural rubber latex blends. Chemical Engineering Research and Design. 2012;90:906-14. (IF = 1.968) ISI
Suwandecha T, Assawadarakorn K, Srichana T. Feasibility studies of using a tobacco pipe as a dry powder inhaler device. Thai journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;36:1-11. Scopus
Tantishaiyakul V, Suknuntha K, Saithong S, Pakawatchai C. Glabridin. Acta Crystallographica Section E. 2012;E68:o3501. (IF = 0.35) Scopus
Thanyaphoo S, Kaewsrichan J. Synthesis and evaluation of novel glass ceramics as drug delivery systems in osteomyelitis. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2012;101:2870-82. (IF = 3.055) ISI
Thongraung W, Lertphongpiroon W, Pungrassami P, Ratanajamit C. Physicians' practices regarding management of antituberculosis drug-induced hepatotoxicity. Southeast asian journal of tropical medicine and public health. 2012;43:724-34. ISI
Thongraung W, Sittidach M, Khwansuwan P, Sariyasuntorn K, Wongsampan S. Evaluation of the physicians' approach to the diagnosis and treatment of patients with antituberculosis drug-induced hepatotoxicity. Journal of evaluation in clinical practice. 2012:1119-25. (IF = 1.229) ISI
Watcharaku S, Umsakul K, Hodgson B, Chumeka W, Tanrattanakul V. Biodegradation of a blended starch/natural rubber foam biopolymer and rubber gloves by Streptomyces coelicolor CH13. Electronic journal of biotechnology. 2012;15:DOI: 10.2225/vol15-issue1-fulltext-10. (IF = 0.98) ISI
Wongnawa M, Soontaro P, Riditid W, Wongpoowarak P, Ruengkittisakul S. The effects of Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of midazolam in healthy volunteers. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2012;34:533-9. Scopus