เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 31/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Htwe MM, Teanpaisan R, Amnuaikit T. Human oral lactobacilli cell free supernatant for cosmetic cream. Suranaree Journal of Science and Technology. 2020;27(3), ISI/Scopus.
Septama, AW; Jantan, I; Panichayupakaranant, P; Aluwi, MFFM; Rahmi, EP, Immunosuppressive and antibacterial activities of dihydromorin and norartocarpetin isolated from Artocarpus heterophyllus heartwoods. ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL BIOMEDICINE. 2020;10 (8):361-368, (IF = 1.903) ISI/Scopus.
Tinpun, K; Nakpheng, T; Padmavathi, AR; Srichana, T. In Vitro Studies of Jatropha curcas L. Latex Spray Formulation for Wound Healing Applications. TURKISH JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES. 2020;17(3):271-279, (IF = 0.57) ISI.
Lee Y., Duy P.K., Sriphong L., Kaewnopparat N., Chung H. Influence of interfering co-appearing container peaks on the accuracy of direct quantitative Raman measurement of a sample in a plastic container. ANALYST. 2020;145(16):5539-5546, (IF = 3.978) ISI/Scopus.
Olatunde, OO; Benjakul, S; Vongkamjan, K; Amnuaikit, T. Influence of stabilising agents on the properties of liposomal encapsulated ethanolic coconut husk extract. INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020;55(2):702-711, (IF = 2.281) ISI/Scopus.
Manee S, Wang M, Usman F, Wongwitwichot P, Kaewsrichan J. Inhibition of islet amyloid polypeptide fibrillation by okra seed extract-coated gold-nanoparticles. International journal of pharmaceutical sciences and research. 2020;11(10):4896-4901, ISI.
Kaday R., Ratanajamit C. Inpatient self-administered medication under the supervision of a multidisciplinary team: a randomized, controlled, blinded parallel trial. PHARMACY PRACTICE-GRANADA. 2020;18(2):1-12, ISI/Scopus.
Wang, SQ; Wannasarit, S; Figueiredo, P; Molinaro, G; Ding, YP; Correia, A; Casettari, L; Wiwattanapatapee, R; Hirvonen, J; Liu, DF; Li, W; Santos, HA. Intracellular Delivery of Budesonide and Polydopamine Co-Loaded in Endosomolytic Poly(butyl methacrylate-co-methacrylic acid) Grafted Acetalated Dextran for Macrophage Phenotype Switch from M1 to M2. ADVANCED THERAPEUTICS. 2020, (IF = 12.441) ISI/Scopus.
Jirapornchai S., Wiwat P., Patsakorn S., Somruethai C., Pattwat M. Low protein natural rubber latex–based polymer blends for transdermal patches of mefenamic acid. Key Engineering Materials. 2020;859:34-38, Scopu
Chaijamorn, W., Rungkitwattanakul, Pattharachayakul, S., Singhan, W., Charoensareerat, T., Srisawat, N. Meropenem dosing recommendations for critically ill patients receiving continuous renal replacement therapy. Journal of Critical Care. 2020;60:285-289, (IF = 2.685) ISI/Scopus.
Wuttikul, K; Boonme, P; Thammarat, C; Khongkow, P. N-acetylglucosamine microemulsions: Assessment of skin penetration, cytotoxicity, and anti-melanogenesis. Journal of Cosmetic Dermatology. 2020, (IF = 1.621) ISI/Scopus.
Rodsiri, R; Benya-aphikul, H; Teerapattarakan, N; Wanakhachornkrai, O; Boonlert, W; Tansawat, R; Wiwattanapatapee, R; Sritularak, B; Likhitwitayawuid, K. Neuroprotective Effect of Oxyresveratrol in Rotenone-Induced Parkinsonism Rats. Natural Product Communications. 2020;15(10):1-6, (IF = 0.58) ISI/Scopus.
Tan ZM, Lai GP, Pandey M, Srichana T, Pichika MR, Gorain B, Bhattamishra SK, Choudhury H. Novel approaches for the treatment of pulmonary tuberculosis. Pharmaceutics. 2020;12(12):1-54, (IF = 4.421) ISI/Scopus.
Rungkitwattanakul, D., Chaijamorn, W.b, Charoensareerat, T., Charntrakarn, P., Khamkampud, O., Rattanaponpasert, N., Srisawat, N., Pattharachayakul, S. Optimal levofloxacin dosing regimens in critically ill patients with acute kidney injury receiving continuous renal replacement therapy. Journal of Critical Care. 2020;25:36, (IF = 2.685) ISI/Scopus.
Kamlungmak, S; Rugmai, S; Tinpun, K; Nakpheng, T; Srichana, T. Phase behavior, in vitro drug release, and antibacterial activity of thermoresponsive poloxamer-polyvinyl alcohol hydrogel-loaded mupirocin nanoparticles. Journal of Applied Polymer Science. 2020;137(43), (IF = 2.188) ISI/Scopus.
Raknam, P; Pinsuwan, S; Amnuaikit, T. Phenylethyl Resorcinol Loaded in Liposomal Cream Formulation for Cosmeceutical Application. Journal of Pharmaceutical Research International. 2020;32(1):64-76, (IF = 0.07) ISI.
Wang C., Ma Q., Xue Z., Li R., Wang Q., Li N., Zhang M., Panichayupakaranant P., Chen H. Physicochemical properties, α-amylase and α-glucosidase inhibitory effects of the polysaccharide from leaves of Morus alba L. under simulated gastro-intestinal digestion and its fermentation capability in vitro by human gut microbiota. International Journal of Food Science and Technology. 2020,(IF = 3.713) ISI/Scop
Temboot P., Kaewpaiboon S., Tinpun K., Nakpeng T., Khalil R., Ul-Haq Z., Thamlikitkul V., Tiengrim S., Srichana T. Potential of sodium deoxycholate sulfate as a carrier for polymyxin B: Physicochemical properties, bioactivity and in vitro safety. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;58, (IF = 2.734) ISI/Scopus.
Sae-lim, O., Laobandit, I., Kitchanwit, P., Laichapis, M., Siripaitoon, B. Prevalence and associated factors of medication nonadherence among Thai patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2020, Scopus.
Jiso A., Kittiwisut S., Chantakul R., Yuenyongsawad S., Putchakarn S., Schäberle T.F., Temkitthaworn P., Ingkaninan K., Chaithirayanon K., Plubrukarn A. Quintaquinone, a Merosesquiterpene from the Yellow Sponge Verongula cf. rigida Esper. Journal of Natural Products. 2020;83(2):532-536, (IF = 3.779) ISI/Scopus