เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 5/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Chooklin S, Kaewsichan L, Kaewsrichan J. Potential use of oil palm sap on lactic acid production and product adsorption on Dowex 66 resin as adsorbent. Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering. 2013;8(1):23 - 31. (IF2013=0.758) ISI
Dej-adisai S, Meechai I, Puripattanavong J, Kummee S. Antityrosinase and antimicrobial activities from Thai medicinal plants. Springer. 2013:11 pages. Springer
Dokmaisrijan S, Payaka A, Tantishaiyakul V, Chairat M, Nimmanpipug P, Lee V. Conformations and spectroscopic properties of laccaic acid A in the gas phase and in implicit water. Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy. 2013;105:125 - 34. (IF2013=2.098) ISI
Eiamsa-ard P, Kanjana-Opas A, Cahoon E, Chodok P, Kaewsuwan S. Two novel Physcomitrella patens fatty acid elongases (ELOs): identification and functional characterization. Applied Microbiology and Biotechnology. 2013;97(8):3485 - 97. (IF2013=3.689) ISI
Faroongsarng D, Chiayvareesajja S, Theappara Y. The Complete Analysis of the Distribution Kinetics of the Oxytetracycline Antibiotic in the Exoskeleton of Farmed Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei. Journal of the World Aquaculture Society. 2013;44(2):239 - 48.
Faroongsarng D, Chiayvareesajja S, Theapparat Y. The Complete Analysis of the Distribution Kinetics of the Oxytetracycline Antibiotic in the Exoskeleton of Farmed Pacific White Shrimp, Litopenaeus vannamei. Journal Of The World Aquaculture Society. 2013;44(2):239 - 48. (IF2013=0.753) ISI
Ghannadi A., Plubrukarn A., Zandi K., Sartavi K., A. Y. Screening for antimalarial and acetylcholinesterase inhibitory activities of some Iranian seaweeds. Research in Pharmaceutical Sciences. 2013;8(2):113 - 8. Scopus
Jaisamut S, Prabpai S, Tancharoen C, Yuenyongsawad S, Hannongbua S, Kongsaeree P, Plubrukarn, A. Bridged Tricyclic Sesquiterpenes from the Tubercle Nudibranch Phyllidia coelestis Bergh. Journal of Natural Products. 2013;76(11):2158 - 61. ISI
Jaisi A, Sakunphueak A, Panichayupakaranant P. Increased production of plumbagin in Plumbago indica root cultures by gamma ray irradiation. Pharmaceutical Biology. 2013;51(8):1047 - 51. (IF2013=1.206) ISI
Jaruratanasirikul S, Wongpoowarak W, Aeinlang N, Jullangkoon M. Pharmacodynamics Modeling to Optimize Dosage Regimens of Sulbactam. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 2013;57(7):3441 - 4. ISI
Jaruratanasirikul S., Aeinlang N., Jullangkoon M., Wongpoowarak W. Pharmacodynamics of imipenem in critically Ill patients with ventilator-associated pneumonia. Journal of the Medical Association of Thailand. 2013;96(5):551 - 7. Scopus
Joycharat N, Thammavong S, Limsuwan S, Homlaead S, Voravuthikunchai S, Yingyongnarongkul B, Dej-adisai, S, Subhadhirasakul, S. Antibacterial substances from Albizia myriophylla wood against cariogenic Streptococcus mutans. Archives of Pharmacal Research. 2013;36(6):723 - 30. ISI
Kaewkroek K, Wattanapiromsakul C, Kongsaeree P, Tewtrakul S. Nitric Oxide and Tumor Necrosis factor-alpha Inhibitory Substances from the Rhizomes of Kaempferia marginata. Natural Product Communications. 2013;8(9):1205 - 8. ISI
Kaewnopparat S, Dangmanee N, Kaewnopparat N, Srichana T, Chulasiri M, Settharaksa S. In vitro probiotic properties of Lactobacillus fermentum SK5 isolated from vagina of a healthy woman. Anaerobe. 2013;22:6 - 13. (IF2013=2.022) ISI
Kanjanamaneesathian M, Wiwattanapatapee R, Rotniam W, Pengnoo A, Wongpetkhiew W, Tanmala V. Application of a suspension concentrate formulation of Bacillus velezensis to control root rot of hydroponically grown vegetables. New Zealand Plant Protection. 2013;66:229 - 34. Scopus
Kanjanamaneesathian M, Wiwattanapatapee R, Rotniam W, Pengnoo A, Wongpetkhiew W, Tanmala V. Application of a suspension concentrate formulation of Bacillus velezensis to control root rot of hydroponically-grown vegetables. New Zealand Plant Protection. 2013;66:229 - 34.
Khochchawech J, Tantikitti C, Wiwattanapatapee R. Effects of forms of weaning diets on acceptability, survival rate and growth in early juvenile Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch). Thai Fisheries Gazette. 2013;66:29 - 39.
Kim W, Song S, Oh W, Kaewsuwan S, Tran T, Kim W, et al. Wound-healing effect of ginsenoside Rd from leaves of Panax ginseng via cyclic AMP-dependent protein kinase pathway. European Journal of Pharmacology. 2013;702:285 - 93. ISI
Li H, Ngorsuraches S. Revisit What Is Next for Pharmacoeconomics and Outcomes Research in Asia. Value in Health Regional Issues. 2013:4 pages.
Limsuwan T, Boonme P, Amnuaikit T. Study on the antioxidant activities of gel containing Tagetes erecta (L.). Advanced Materials Research. 2013;747:741 - 4. Scopus