เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 24/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Kaewbanjong J., Amnuaikit T., Souto E.B., Boonme P. Antidermatophytic Activity and Skin Retention of Clotrimazole Microemulsion and Microemulsion-Based Gel in Comparison to Conventional Cream. Skin Pharmacology and Physiology. 2018;31(6):292-7. (IF 2018 = 1.974) ISI/Scopus.
Kaewjurat A., Kaewsrichan J., Phongdara A. Antioxidation and wound healing activity of a recombinant protein from penaeus monodon. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2018;40(4):953-9. Scopus.
Kerdsakundee N., Mahattanadul S., Wiwattanapatapee R. Physicochemical Characterization of Raft-Forming Delivery Systems for Curcumin Formulated Using Polysaccharide Hydrogels. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(4):699-707, (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Kongtaworn N., Hirun N., Tantishaiyakul V., Rungrotmongkol T., Dokmaisrijan S. Molecular Aggregation of Four Modified Xyloglucan Models in Aqueous Solution. Chiang Mai Journal of Science. 2018;45(5):2201-10, ISI/Scopus.
Li W., Li Y., Liu Z., Kerdsakundee N., Zhang M., Zhang F., et al. Hierarchical structured and programmed vehicles deliver drugs locally to inflamed sites of intestine. Biomaterials. 2018;185:322-32, (IF 2017 = 8.806) ISI/Scopus.
Limsuwan T., Boonme P., Amnuaikit T. Enhanced stability of phenylethyl resorcinol in elastic vesicular formulations. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 2018;17(10):1895-902, (IF 2016 = 0.569) ISI/Scopus.
Limsuwanchote S, Putalun W, Tanaka H, Morimoto S, Keawpradub N, Wungsintaweekul J. Development of an immunochromatographic strip incorporating anti-mitragynine monoclonal antibody conjugated to colloidal gold for kratom alkaloids detection. Drug Testing and Analysis. 2018;10(7):1168-75. (IF 2017 = 2.993) ISI/Scopus.
Mahattanadul S., Mustafa M.W., Kuadkaew S., Pattharachayakul S., Ungphaiboon S., Sawanyawisuth K. Oral ulcer healing and anti-Candida efficacy of an alcohol-free chitosan-curcumin mouthwash. European review for medical and pharmacological sciences. 2018;22(20):7020-3, (IF 2017 = 2.387) ISI/Scopus.
Nawakitrangsan M., Jaruratanasirikul S., Banjongjit A., Wongpoowarak W., Samaeng M. Population Pharmacokinetics and Pharmacodynamics Analysis to Optimize Dosing Regimens of Cefepime. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(4):753-8, (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Nittayananta W., Limsuwan S., Srichana T., Sae-Wong C., Amnuaikit T. Oral spray containing plant-derived compounds is effective against common oral pathogens. Archives of Oral Biology. 2018;90:80-5, (IF 2017 = 2.050) ISI/Scopus.
Nualnoi T., Kirosingh A., Basallo K., Hau D., Gates-Hollingsworth M.A., Thorkildson P., et al. Immunoglobulin G subclass switching impacts sensitivity of an immunoassay targeting Francisella tularensis Iipopolysaccharide. PLOS ONE. 2018;13(4):Article number 0195308, (IF 2016 = 2.806) ISI/Scopus.
Olatunji O.O., Petchoubon A., Thawai C., Plubrukarn A. Allocation of trisoxazole macrolides in the sponge Penares cf. nux and the impact on epiphytic bacterial cohabitants. Natural Product Research. 2018, (IF 2017 = 1.928) Scopus.
Pattharachayakul S, Wongpoowarak P, Santimaleeworagun W, Tansakul P, Chayakul P, Garey K. Blaoxa-23-like presence and 29 kda porin loss in carbapenem resistant acinetobacter baumannii clinical isolates in thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 2018;49(3):401-8. (IF 2017 = 0.817) ISI/Scopus.
Petchsomrit A., Sermkaew N., Wiwattanapatapee R. Self-microemulsifying, Reconstituted Granules for Oral Administration of Curcumin: Development and In Vitro Characterization. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(4):740-7, (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Plyduang T., Armi??n A., Movellan J., England R.M. WR, Vicent M.J. Polyacetal-Based Combination Therapy for the Treatment of Prostate Cancer. Macromolecular Rapid Communications. 2018;39(19):Article number 1800265, (IF 2018 = 4.441) ISI/Scopus.
Prasad R.G.S.V., Oungbho K. Controlled Release of Polyethyleneimine-Simvastatin Acid Nanoparticles from Conducting Matrices and Their Osteogenic Potential. Asian Journal of Pharmaceutics. 2018;12(1):18-24. ISI/Scopus.
Premprasert C., Tewtrakul S., Wungsintaweekul J. Plaunol A from Croton stellatopilosus Inhibits Inducible Nitric Oxide Synthase and Cyclooxygenase-2 in Macrophage RAW264.7 Cells. Natural Product Communications. 2018;13(7):799-802, (IF 2018 = 0.809) ISI/Scopus.
Promsong A., Chuenchitra T., Saipin K., Tewtrakul S., Panichayupakaranant P., Satthakarn S., et al. Ellagic acid inhibits HIV-1 infection in vitro: Potential role as a novel microbicide. Oral Diseases. 2018;24(1-2):249-52, (IF 2017 = 2.31) ISI/Scopus.
Puttarak P., Pornpanyanukul P., Meetam T., Bunditanukul K., Chaiyakunapruk N. Efficacy and safety of Vemonia cinerea (L.) Less. for smoking cessation: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Complementary Therapies in Medicine. 2018;37:37-42. (IF 2017 = 2.084) ISI/Scopus.
Raknam P., Pinsuwan S., Amnuaikit T. The Effect of Extraction Methods on the Physicochemical Properties of Para-rubber Seed Oil and Manufacturing Worthiness for Used as a Cosmetic Ingredient. Chiang Mai Journal of Science. 2018;45(1):440-53, ISI/Scopus.