เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 20/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Cheaha D, Reakkamnuan C, Nukitram J, Chittrakarn S, Phukpattaranont P, Keawpradub N, Kumarnsit E. Effects of alkaloid-rich extract from Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. on naloxone-precipitated morphine withdrawal symptoms and local field potential in the nucleus accumbens of mice. Journal of Ethnopharmacology. 2017;208:129-137. ISI
Puttarak P, Dilokthornsakul P, Saokaew S, Dhippayom T, Kongkaew C, Sruamsiri R, Chuthaputti A, Chaiyakunapruk N. Effects of Centella asiatica (L.) Urb. on cognitive function and mood related outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Scientific Reports. 2017;7 ISI/Scopus
Sawangjit R, Puttarak P, Saokaew S, Chaiyakunapruk N. Efficacy and Safety of Cissus quadrangularis L. in Clinical Use: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. Phytotherapy Research. 2017;31(4):555-567. ISI/Scopus
Sawatdee S, Atipairin A, Sae Yoon A, Srichana T, Changsan N. Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets. Pharmaceutical Development and Technology. 2017:1-11. Scopus
Jaisamut P, Wiwattanawongsa K, Graidist P, Sangsen Y, Wiwattanapatapee R. Enhanced Oral Bioavailability of Curcumin Using a Supersaturatable Self-Microemulsifying System Incorporating a Hydrophilic Polymer; In Vitro and In Vivo Investigations. AAPS PharmSciTech. 2017:1-11. Scopus
Jaisi A, Panichayupakaranant P. Enhanced plumbagin production in Plumbago indica root cultures by L-alanine feeding and in situ adsorption. Plant Cell, Tissue and Organ Culture. 2017;129(1):53-60. ISI/Scopus
Limsuwan T, Boonme P, Khongkow P, Amnuaikit T. Ethosomes of Phenylethyl Resorcinol as Vesicular Delivery System for Skin Lightening Applications. BioMed Research International. 2017. ISI/Scopus
Nakpheng T, Songkarak S, Suwandecha T, Sritharadol R, Chunhachaichana C, Srichana T. Evidences for salbutamol metabolism by respiratory and liver cell lines. Drug Metabolism and Pharmacokinetics. 2017;32(2):127-134. ISI/Scopus
Boonme P, Wuttikul K, Fookloy K, Promjan S, Teeranachaideekul V. Formulation Development and Characterization of Topical Itraconazole Microemulsion-Organogels. Latin American Journal of Pharmacy. 2017;36(5):896-901. ISI
Suksaeree J, Piamsap K, Paktham S, Kenprom T, Monton C, Pichayakorn W. Formulation development of matrix type transdermal patches containing mefenamic acid: physicochemical characterization and in vitro release evaluation. Monatshefte fur Chemie. 2017;148(7):1215-1222. ISI/Scopus
Suksaeree J, Nawathong N, Anakkawee R, Pichayakorn W. Formulation of Polyherbal Patches Based on Polyvinyl Alcohol and Hydroxypropylmethyl Cellulose: Characterization and In Vitro Evaluation. AAPS PharmSciTech. 2017;18(7):2427-2436. ISI
Wannaphatchaiyong S, Boonme P, Pichayakorn W. Gelatin films and its pregelatinized starch blends: Effect of plasticizers. Key Engineering Materials. 2017;751 KEM:230-235. Scopus
Chunta S, Suedee R, Lieberzeit P.A. High-density lipoprotein sensor based on molecularly imprinted polymer. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2017:1-9. Scopus
Suwandecha T, Rungnim C, Namuangruk S, Ruktanonchai U, Sawatdee S, Dechraksa J, Srichana T. Host-guest interactions between sildenafil and cyclodextrins: Spectrofluorometric study and molecular dynamic modeling. Journal of Molecular Graphics and Modelling. 2017;77:115-120. ISI/Scopus
Paul PK, Nopparat J, Nuanplub M, Treetong A, Suedee R. Improvement in insulin absorption into gastrointestinal epithelial cells by using molecularly imprinted polymer nanoparticles: Microscopic evaluation and ultrastructure. International Journal of Pharmaceutics. 2017;530(1-2):279-290. ISI
Chomchan R, Siripongvutikorn S, Puttarak P, Rattanapon R. Influence of selenium bio-fortification on nutritional compositions, bioactive compounds content and anti-oxidative properties of young ricegrass (Oryza sativa L.). Functional Foods In Health And Disease. 2017;7(3):195-209. ISI
Saelao S, Maneerat S, Kaewsuwan S, Rabesona H, Choiset Y, Haertle T, Chobert JM. Inhibition of Staphylococcus aureus in vitro by bacteriocinogenic Lactococcus lactis KTH0-1S isolated from Thai fermented shrimp (Kung-som) and safety evaluation. Archives of Microbiology. 2017;199(4):551-562. ISI
Amad S, Yuenyongsawad S, Wattanapiromsakul C. Investigation of antitubercular and cytotoxic activities of fruit extract and isolated compounds from Piper retrofractum Vahl. Walailak Journal of Science and Technology. 2017;14(9Special Issue):731-739. Scopus
Sangfai T, Dong F, Tantishaiyakul V, Jandt KD, Ludecke C, Boonrat O, Hirun N. Layer-by-layer gelatin/chitosan polyelectrolyte coated nanoparticles on Ti implants for prevention of implant-associated infections. Express Polymer Letters. 2017;11(1):73-82. ISI/Scopus
Matsushita H, Minami A, Kanazawa H, Suzuki T, Subhadhirasakul S, Watanabe K, Wakatsuki A. Long-term supplementation with young coconut juice does not prevent bone loss but rather alleviates body weight gain in ovariectomized rats. Biomedical Reports. 2017;6(5):585-591. ISI