เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 32/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Wannasarit, S; Mahattanadul, S; Issarachot, O; Puttarak, P; Wiwattanapatapee, R. Raft-forming gastro-retentive formulations based on Centella asiatica extract-solid dispersions for gastric ulcer treatment. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;143, (IF = 3.532) ISI/Scopus.
Siriwarin A, Chidchai P, Maneenuan D, Kaewnopparat N, Songkro S. RiceSorb® as talcum substitute for loose face powders: Formulation and characterization. Journal of cosmetic science. 2020;71(5):291-302, (IF = 0.27) ISI/Scopus
Raknam, P; Pinsuwan, S; Amnuaikit, T. Rubber Seed Cleansing Oil Formulation and Its Efficacy of Makeup Remover. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2020;11(1):146-155, (IF = 0.83) ISI.
Phonchai A., Pinsrithong S., Janchawee B., Prutipanlai S., Botpiboon O., Keawpradub N. Simultaneous Determination of Abused Prescription Drugs by Simple Dilute-and-Shoot Gas Chromatography–Flame Ionization Detection (GC-FID). Analytical Letters. 2020, (IF = 1.467) ISI/Scopu
Ei Hlaing N.H., Pakpayat N., Boonme P. Stability and Release Kinetics of Natural Oil Microemulsions Containing Nicotinamide. Journal of cosmetic science. 2020;71(1):23-36, (IF = 1.673) ISI/Scopus.
Boonrat, O; Tantishaiyakul, V; Hirun, N; Rugmai, S; Soontaranon, S. Structural characterization using SAXS and rheological behaviors of pluronic F127 and methylcellulose blends. Polymer Bulletin. 2020, (IF = 2.014) ISI/Scopus.
Xue, ZH; Gao, XD; Jia, YN; Wang, YJ; Lu, YP; Zhang, M; Panichayupakaranant, P; Chen, HX. Structure characterization of high molecular weight soluble dietary fiber from mushroom Lentinula edodes (Berk.) Pegler and its interaction mechanism with pancreatic lipase and bile salts. International Journal of Biological Macromolecules. 2020;153:1281-1290, (IF = 5.162) ISI/Scopus.
Chen Y., Xu L., Wang Y., Chen Z., Zhang M., Panichayupakaranant P., Chen H. Study on the active polyphenol constituents in differently colored Rubus Chingii Hu and the structure-activity relationship of the main ellagitannins and ellagic acid. LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020;121, (IF = 3.714) ISI/Scopus.
Wang, SQ; Wannasarit, S; Figueiredo, P; Li, JC; Correia, A; Xia, B; Wiwattanapatapee, R; Hirvonen, J; Liu, DF; Li, W; Santos, HA. Superfast and controllable microfluidic inking of anti-inflammatory melanin-like nanoparticles inspired by cephalopods. MATERIALS HORIZONS. 2020;7(6):1573-1580, (IF = 12.319) ISI/Scopus.
Meah M.S., Lertcanawanichakul M., Pedpradab P., Lin W., Zhu K., Li G., Panichayupakaranant P. Synergistic effect on anti-methicillin-resistant Staphylococcus aureus among combinations of α-mangostin-rich extract, lawsone methyl ether and ampicillin. Letters in Applied Microbiology. 2020, (IF = 2.173) ISI/Scopus
Suwanhom, P., Nualnoi, T., Khongkow, P., Sanghiran Lee, V., Lomlim, L. Synthesis and evaluation of chromone-2-carboxamido-alkylamines as potent acetylcholinesterase inhibitors. Medicinal Chemistry Research. 2020;29(3):564-574, (IF = 1.72) ISI/Scopus.
Pestovsky Y, Srichana T. Synthesis of gold nanoparticles in cyclodextrin-tetrachloroaurate system. Nanoscience and Nanotechnology Letters. 2020;12(7):849-862, (IF = 1.128) ISI.
Dong L., Dongzhi Z., Jin Y., Kim Y.-C., Lee D.-S., Huang S., Panichayupakaranant P., Li B. Taraxacum officinale Wigg. Attenuates Inflammatory Responses in Murine Microglia through the Nrf2/HO-1 and NF- κ B Signaling Pathways. American Journal of Chinese Medicine. 2020;48(2):445-462, (IF = 3.682) ISI/Scopus
Tunthanathip T., Sangkhathat S., Tanvejsilp P., Kanjanapradit K. The clinical characteristics and prognostic factors of multiple lesions in glioblastomas. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2020;195, (IF = 1.53) Scopus.
Sakulbumrungsil R, Kessomboon N, Kanchanapibool I, Manomayitthikan T, Thathong T, Patikorn C, Vanichayakorn T, Udomaksorn K. The impact of drug financing system under thailand universal health coverage (UHC) on the performances of drug system. Journal of Health Science. 2020;29:59-71.
Maneewattanapinyo P., Yeesamun A., Watthana F., Panrat K., Pichayakorn W., Suksaeree J. Transdermal patches of lidocaine/aspirin ionic liquid drug-loaded gelatin/polyvinyl alcohol composite film prepared by freeze-thawed procedure. Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 2020;92(2):e20191073, ISI/Scopus.
Xu, Leilei; Chen, Yue; Chen, Zhongqin; Gao, Xudong; Wang, Chunli; Panichayupakaranant, Pharkphoom; Chen, Haixia. Ultrafiltration isolation, physicochemical characterization, and antidiabetic activities analysis of polysaccharides from green tea, oolong tea, and black tea. JOURNAL OF FOOD SCIENCE. 2020;85(11):4025-4032, (IF = 2.478) ISI/Scopus.
Teeranachaideekul V., Morakul B., Boonme P., Pornputtapitak W., Junyaprasert V. Effect of lipid and oil compositions on physicochemical properties and photoprotection of octyl methoxycinnamate-loaded nanostructured lipid carriers (Nlc). Journal of Oleo Science. 2020; 69(12):1627-1639, (IF = 1.601) ISI/Scopus.
Kumpanich J.,Eiampongpaiboon T.,Kanchanavasita W.,Chitmongkolsuk S.,Puripattanavong J. Effect of piper betle extract on anti-candidal activity, gelation time, and surface hardness of a short-term soft lining material. Dental Materials Journal. 2020; 39(6):1016-1021, (IF = 2.102) ISI/Scopus.
Na nakorn C.,Waisayarat J.,Dejthevaporn C.,Srisawasdi P.,Wongwaisayawan S.,Sukasem C. Genetic Variations and Frequencies of the Two Functional Single Nucleotide Polymorphisms of SLCO1B1 in the Thai Population. Frontiers in Pharmacology. 2020;728, (IF = 5.811) ISI/Scopus.