เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 36/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Rungkitwattanakul D, Chaijamorn W, Charoensareerat T, Charntrakarn P, Khamkampud O, Rattanaponpasert N, et al. Optimal levofloxacin dosing regimens in critically ill patients with acute kidney injury receiving continuous renal replacement therapy. Journal of Critical Care. 2021;63:154-60. (IF=3.425) ISI/Scopus.
Leesakul N, Kullawanichaiyanan K, Mutić S, Guzsvány V, Nhukeaw T, Ratanaphan A, et al. A photoactive iridium(III) complex with 3-methyl-2-phenyl pyridine and 1,1-bis(diphenylphosphino)methane: Synthesis, structural characterization and cytotoxicity in breast cancer cells. Journal of Coordination Chemistry. 2021;74(14):2380-94. (IF=1.751) ISI/Scopu
Song MR, Liu Y, Li TT, Liu XJ, Hao ZH, Ding SY, et al. Plant Natural Flavonoids Against Multidrug Resistant Pathogens. Advanced Science. 2021. (IF=16.806) ISI/Scopus.
Pichayakorn W, Suksaeree J, Taweepreda W, Ritthidej GC. Polymer Blended Deproteinized Natural Rubber Reservoirs for Nicotine Transdermal Patches: In vitro Drug Release, Permeation Study, and Stability Test. Journal of Polymers and the Environment. 2021. (IF=3.667) ISI/Scopus.
Saechan C, Nguyen UH, Wang Z, Sugimoto S, Yamano Y, Matsunami K, et al. Potency of bisresorcinol from Heliciopsis terminalis on skin aging: In vitro bioactivities and molecular interactions. PeerJ. 2021. (IF=2.984) ISI/Scopus.
Tunthanathip T, Oearsakul T, Tanvejsilp P, Sae-heng S, Kaewborisutsakul A, Madteng S, et al. Predicting the Health-related Quality of Life in Patients Following Traumatic Brain Injury. Surgery Journal. 2021;07(02):E100-E10. (IF=3.982) ISI.
Sukmadewi, Chunuan S, Wiwattanawongsa K, Widayati A. A predictive model of human papillomavirus vaccination intention among young women in southern Thailand. Pacific Rim International Journal of Nursing Research. 2021;25(2):298-311. (IF=0.67) ISI/Scopus.
Sukmadewi S, Wiwattanawongsa K, Chunuan S, Widayati A. Predictors of intention to obtain HPV vaccination among thai female college students. Walailak Journal of Science and Technology. 2021;18(14) .(IF=0.436) Scopus.
Yang H, Amnuaikit T, Boonme P. Preparation and Evaluation of O/W and W/O Microemulsions Containing Diclofenac Sodium. Indian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2021;83(1):84-92. (IF=0.721) ISI/Scopus.
Aung WM, Limsuwanchote S, Wungsintaweekul J. Preparation of Diterpenes-Enriched Extract from Croton stellatopilosus Ohba Leaves using Enzyme- and Ultrasonic-Assisted Extraction. Pharmacognosy Research. 2021;13(1):22-7. ISI.
Sae-lim O, Laobandit I, Kitchanwit P, Laichapis M, Siripaitoon B. Prevalence and associated factors of medication nonadherence among Thai patients with systemic lupus erythematosus. Lupus. 2021;30(2):352-9. (IF=2.911) ISI/Scopus.
Tunthanathip T, Sangkhathat S, Tanvejsilp P, Kanjanapradit K. Prognostic Impact of the Combination of MGMT Methylation and TERT Promoter Mutation in Glioblastoma. Journal of Neurosciences in Rural Practice. 2021;12(4):694-703. (IF=0.73) ISI/Scopus.
Pichayakorn W, Panrat K, Suksaeree J, Taweepreda W. Propranolol Hydrochloride Film Coated Tablets Using Natural Rubber Latex Blends as Film Former. Journal of Polymers and the Environment. 2021. (IF=3.667) ISI/Scopus.
Nualdaisri P, Corlett SA, Krska J. Provision and Need for Medicine Information in Asia and Africa: A Scoping Review of the Literature. Drug Safety. 2021;44(4):421-37. (IF=5.606) ISI/Scopus.
Wunnoo S, Bilhman S, Amnuaikit T, Ontong JC, Singh S, Auepemkiate S, et al. Rhodomyrtone as a new natural antibiotic isolated from rhodomyrtus tomentosa leaf extract: A clinical application in the management of acne vulgaris. Antibiotics. 2021;10(2):1-12. (IF=4.639) ISI/Scopus.
Nhukeaw T., Leesakul N., A. R. Ruthenium(II)-derived organometallic compound containing 1,1-bis(diphenylphosphino) methane ligand exhibits anticancer activiry and BRCA1 inhibition in BRCA1-associated breast cancer cells. Journal of Translational Science. 2021;7:1-14. (IF=2.12) Pubmed.
Kamlungmak S, Nakpheng T, Kaewpaiboon S, Bintang MAKM, Prom-In S, Chunhachaichana C, et al. Safety and biocompatibility of mupirocin nanoparticle-loaded hydrogel on burn wound in rat model. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2021;44(11):1707-16. (IF=2.233) ISI/Scopus.
Pang X, Makinde EA, Eze FN, Olatunji OJ. Securidaca inappendiculata Polyphenol Rich Extract Counteracts Cognitive Deficits, Neuropathy, Neuroinflammation and Oxidative Stress in Diabetic Encephalopathic Rats via p38 MAPK/Nrf2/HO-1 Pathways. Frontiers in Pharmacology. 2021;12. (IF=5.811) ISI/Scopus.
Phonchai A, Pinsrithong S, Janchawee B, Prutipanlai S, Botpiboon O, Keawpradub N. Simultaneous Determination of Abused Prescription Drugs by Simple Dilute-and-Shoot Gas Chromatography–Flame Ionization Detection (GC-FID). Analytical Letters. 2021;54(4):716-28. (IF=2.329) ISI/Scopu
Suksaeree J, Maneewattanapinyo P, Panrat K, Pichayakorn W, Monton C. Solvent‐Cast Polymeric Films from Pectin and Eudragit® NE 30D for Transdermal Drug Delivery Systems. Journal of Polymers and the Environment. 2021. (IF=3.667) ISI/Scop