เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 7/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Puripattanavong J., Songkram C., Lomlim L., Amnuaikit T. Development of Concentrated Emulsion containing Nicotiana tabacum Extract for Use as Pesticide. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2013;3(11):16 - 21. Scopus
Puttarak P, Panichayupakaranant P. A new method for preparing pentacyclic triterpene rich Centella asiatica extracts. Natural Product Research. 2013;27(7):684 - 6. (IF2013=1.031) ISI
Reanmongkol W., Songkram C. In vivo anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of novel thiazolidine-2,4-dione analogs derived from some classical NSAIDs. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(1):33 - 40. Scopus
Saengcharoen W, Lerkiatbundit S. Migraine Management in Community Pharmacies: Practice Patterns and Knowledge of Pharmacy Personnel in Thailand. Headache. 2013;53(9):1451 - 63. ISI
Sakunpak A, Matsunami K, Otsuka H, Panichayupakaranant P. Isolation of new monoterpene coumarins from Micromelum minutum leaves and their cytotoxic activity against Leishmania major and cancer cells. Food Chemistry. 2013;139:458 - 63. (IF2013=3.334) ISI
Sakunphueak A, Tansakul P, Umehara K, Noguchi H, Panichayupakaranant P. Effect of methionine on production of naphthoquinones in Impatiens balsamina root cultures and detection of some secondary metabolites. Pharmaceutical Biology. 2013;51(1):36 - 41. (IF2013=1.206) ISI
Sangsen Y, Likhitwitayawuid K, Sritularak B, Wiwattanawongsa K, Wiwattanapatapee R. Novel Solid Lipid Nanoparticles for Oral Delivery of Oxyresveratrol: Effect of the Formulation Parameters on the Physicochemical Properties and in vitro Release. International Journal of Medical, Pharmaceutical Science and Engineering. 2013;7(12):507 - 14.
Santos I, Ponte B, Boonme P, Silva A, Souto E. Nanoencapsulation of polyphenols for protective effect against colon-rectal cancer. Biotechnology Advances. 2013;31(5):514 - 23. (IF2013=9.599) ISI
Sawatdee S, Hirunphan P, Laphanayos K, Srichana T. Evaluation of sidanafil pressurized metered dose inhalers as a vasodilator in umbilical blood vessels of chicken egg embryos. SJR. 2013. SJR
Sawatdee S, Phetmung H, Srichana T. Development of a Stable Latanoprost Solution for Use as Eye Drops. Chiang Mai Journal of Science. 2013;40(4):656 - 68. (IF2013=0.516) ISI
Sawatdee S, Phetmung H, Srichana T. Sildenafil citrate monohydrate-cyclodextrin nanosuspension complexes for use in metered-dose inhalers. International Journal of Pharmaceutics. 2013;455:248 - 58. (IF2013=3.458) ISI
Sawatdee S, Srichana T. Analytical Validation of Sildenafil Citrate Inhaler Preparation. Chiang Mai Journal of Science. 2013;40(4):669 - 80. (IF2013=0.516) ISI
Sermkaew N, Ketjinda W, Boonme P, Phadoongsombut N, Wiwattanapatapee R. Liquid and solid self-microemulsifying drug delivery systems for improving the oral bioavailability of andrographolide from a crude extract of Andrographis paniculata. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2013;50:459 - 66. (IF2013=2.987) ISI
Sermkaew N, Wiwattanawongsa K, Ketjinda W, Wiwattanapatapee R. Development, Characterization and Permeability Assessment Based on Caco-2 Monolayers of Self-Microemulsifying Floating Tablets of Tetrahydrocurcumin. Aaps Pharmscitech. 2013;14(1):321 - 31. (IF2013=1.584) ISI
Simchareon W, Amnuaikit T, Boonme P, Taweepreda W, Pichayakorn W. Properties of deproteinized natural rubber latex blended films with glycol penetration enhancers for pharmaceutical applications. Advanced Materials Research. 2013;747:87 - 90. Scopus
Sirirak T, Brecker L, Plubrukarn A. Kabiramide L, a new antiplasmodial trisoxazole macrolide from the sponge Pachastrissa nux. Natural Product Research. 2013;27(13):1213 - 9. ISI
Siritientong T, Ratanavaraporn J, Srichana T, Aramwit P. Preliminary Characterization of Genipin-Cross-Linked Silk Sericin/Poly(vinyl alcohol) Films as Two-Dimensional Wound Dressings for the Healing of Superficial Wounds. Biomed Research International. 2013:13 Pages.
Sudsai T, Wattanapiromsakul C, Nakpheng T, Tewtrakul S. Evaluation of the wound healing property of Boesenbergia longiflora rhizomes. Journal of Ethnopharmacology. 2013;150(1):223 - 31. ISI
Sudsai T., Wattanapiromsakul C., Tewtrakul S. Inhibition of nitric oxide production by compounds from Boesenbergia longiflora using lipopolysaccharide-stimulated RAW264.7 macrophage cells. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(3):317 - 23. Scopus
Suedee A, Tewtrakul S, Panichayupakaranant P. Anti-HIV-1 integrase compound from Pometia pinnata leaves. Pharmaceutical Biology. 2013;51(10):1256 - 61. (IF2013=1.206) ISI