เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 43/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] 43 [ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Nukitram J., Saengmolee W., Chaisaen R., Autthasan P., Sengnon N., Wungsintaweekul J., Cheaha D., Kumarnsit E., Sudhawiyangkul T., Wilaiprasitporn, T. ANet: Autoencoder-Based Local Field Potential Feature Extractor for Evaluating an Antidepressant Effect in Mice After Administering Kratom Leaf Extracts. IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. 2023;17(1):67-76 (IF = 5.10) ISI/Scopus
Sengnon, N., Vonghirundecha, P., Chaichan, W., Juengwatanatrakul, T., Onthong, J., Kitprasong, P., Sriwiriyajan, S., Chittrakarn, S., Limsuwanchote, S., Wungsintaweekul, J. Seasonal and Geographic Variation in Alkaloid Content of Kratom (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) from Thailand. Plants. 2023;12(4) (IF = 5.40) ISI/Scopus
Parndaeng, K., Pitakbut, T., Wattanapiromsakul, C., Hwang, J.S., Udomuksorn, W., Dej-adisai, S. Chemical Constituents from Streblus taxoides Wood with Their Antibacterial and Antityrosinase Activities Plus in Silico Study. Antibiotics/Antibiotics-Basel. 2023;12(2):319 (IF = 4.80) ISI/Scopus
Theapparat, Y., Khongthong, S., Roekngam, N., Suwandecha, T., Sririyajan, S., Faroongsarng, D. Wound healing activity: A novel benefit of pyroligneous extract derived from pyrolytic palm kernel shell wood vinegar. Industrial Crops and Products. 2023;192(2):115994 (IF = 5.90) ISI/Scopus
Piewngam, P., Khongthong, S., Roekngam, N., Theapparat, Y., Sunpaweravong, S., Faroongsarng, D., Otto, M. Probiotic for pathogen-specific Staphylococcus aureus decolonisation in Thailand: a phase 2, double-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Microbe. 2023;4(2):e75-e83 (IF = 38.20) ISI/Scopus
Rungkitwattanakul, D., Charoensareerat, T., Chaichoke, E., Rakamthong, T., Srisang, P., Pattharachayakul, S., Srisawat, N., Chaijamorn, W. Piperacillin-tazobactam dosing in anuric acute kidney injury patients receiving continuous renal replacement therapy. Seminars in Dialysis. 2023 (IF = 1.60) ISI/Scopus
Kaewpaiboon, S., Temboot, P., Srichana, T. Real-time monitoring of polymyxin B-sodium deoxycholate sulfate binding with immobilized human serum albumin by surface plasmon resonance. Colloids and Surfaces A-Physicochemical and Engineering Aspects. 2023;660:130816 (IF = 5.20) ISI/Scopus
Yang, H., Boonme, P., Amnuaikit, T. Investigation of Transdermal Permeation Behavior of Diclofenac Sodium Microemulsion by Confocal Laser Scanning Microscopy. Acta Poloniae Pharmaceutica. 2023;80(1):129-141 (IF = 0.40) ISI/Scopus
Issarachot, O., Bunlung, S., Kaewkroek, K., Wiwattanapatapee, R. Superporous hydrogels based on blends of chitosan and polyvinyl alcohol as a carrier for enhanced gastric delivery of resveratrol. Saudi Pharmaceutical Journal. 2023;31(3):335-347 (IF = 4.10) ISI/Scopus
Wiwattanapatapee, R., Klabklay, K., Raksajit, N., Siripruekpong, W., Leelakanok, N., Petchsomrit, A. The development of an in-situ biopolymer-based floating gel for the oral delivery of metformin hydrochloride. Heliyon. 2023;9(4) (IF = 4.00) ISI/Scopus
Maneewattanapinyo, P., Pichayakorn, W., Monton, C., Dangmanee, N., Wunnakup, T., Suksaeree, J. Effect of Ionic Liquid on Silver-Nanoparticle-Complexed Ganoderma applanatum and Its Topical Film Formulation. Pharmaceutics. 2023;15(4) (IF = 5.40) ISI/Scopus
Sripetthong, S., Eze, F.N., Sajomsang W., Ovatlarnporn, C. Development of pH-Responsive N-benzyl-N-O-succinyl Chitosan Micelles Loaded with a Curcumin Analog (Cyqualone) for Treatment of Colon Cancer. Molecules. 2023;28(6):2693 (IF = 4.60) ISI/Scopus
Eze, F.N., Eze, R.C., Ovatlarnporn, C. Insights into the remarkable attenuation of hen egg white lysozyme amyloid fibril formation mediated by biogenic gold nanoparticles stabilized by quercetin-functionalized tara gum. International Journal of Biological Macromolecules. 2023;232 (IF = 8.20) ISI/Scopus
Kulviwat, N., Eze, F.N., Ovatlarnporn, C. The impact of alginate composites enriched with spent black tea, green tea, jasmine tea, and Oolong tea wastes on the shelf-life extension of fruits and vegetables. Applied Food Research. 2023;3(1) Scopus
Senarat, S., Pichayakorn, W., Phaechamud, T., Tuntarawongsa, S. Antisolvent Eudragit® polymers based in situ forming gel for periodontal controlled drug delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2023;82 (IF = 5.00) ISI/Scopus
Maneewattanapinyo, P., Monton, C., Pichayakorn, W., Dangmanee, N., Wunnakup, T., Suksaeree, J. Plaster Gel Loaded with Silver Nanoparticle-Mediated Ganoderma applanatum: from Fabrication to Evaluation. AAPS PharmSciTech. 2023;24(5) (IF = 3.30) ISI/Scopus
Zhang, P., Wei, W., Zhang, X., Wen, C., Ovatlarnporn, C., Olatunji, O.J. Antidiabetic and antioxidant activities of Mitragyna speciosa (kratom) leaf extract in type 2 diabetic rats. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2023;162 (IF = 7.50) ISI/Scopus
Jongkraijakra, S., Doungngern, T., Sripakdee, W., Lekhakula, A. A randomized controlled trial of thrice-weekly versus thrice-daily oral ferrous fumarate treatment in adult patients with iron-deficiency anemia. Annals of Hematology. 2023 (IF = 3.50) ISI/Scopus
Bintang, M.A.K.M., Nopparat, J., Srichana, T. In vivo evaluation of nephrotoxicity and neurotoxicity of colistin formulated with sodium deoxycholate sulfate in a mice model. Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology. 2023;396:3243-3252 (IF = 3.60) ISI/Scopus
Changsan, N., Sawatdee, S., Suedee, R., Chunhachaichana, C., Srichana, T. Aqueous cannabidiol β-cyclodextrin complexed polymeric micelle nasal spray to attenuate in vitro and ex vivo SARS-CoV-2-induced cytokine storms. International Journal of Pharmaceutics. 2023;640 (IF = 5.80) ISI/Scopus