เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 27/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] 27 [ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Chaijamorn W., Puchsaka P., Pattharachayakul S., Charoensareerat T., Srisawat N., Boonpeng A., Pummangura C. Doripenem dosing regimens in Asian critically ill patients with continuous renal replacement therapy. Journal of Critical Care. 2019;52:233-36, (IF 2018 = 2.783) ISI/Scopus.
Kara J., Suwanhom P., Wattanapiromsakul C., Nualnoi T., Puripattanavong J., Khongkow P., Lee V.S., Gaurav A., Lomlim L. Synthesis of 2-(2-oxo-2H-chromen-4-yl)acetamides as potent acetylcholinesterase inhibitors and molecular insights into binding interactions. Archiv der Pharmazie. 2019;352(7):e1800310, (IF 2018 = 2.145) ISI/Scopus.
Maneerot T., Jenraumjit R., Kijsawatpaiboon S., Reungyos J. Low-dose valproate-related peripheral edema in patients with bipolar disorder: Two case reports. Journal of Clinical Psychopharmacology. 2019:39(4):412-13, (IF 2018 = 3.134) ISI/Scopus.
Srirod S., Tewtrakul S. Anti-inflammatory and wound healing effects of cream containing Curcuma mangga extract. Journal of Ethnopharmacology. 2019;238:111828, (IF 2018 = 3.414) ISI/Scopus.
Theapparat Y., Khongthong S., Rodjan P., Lertwittayanon K., Faroongsarng D. Physicochemical properties and in vitro antioxidant activities of pyroligneous acid prepared from brushwood biomass waste of Mangosteen, Durian, Rambutan, and Langsat. Journal of Forestry Research. 2019;30(3):1139-48, (IF 2018 = 1.155) ISI/Scopus.
Campos J.R., Fernandes A.R., Sousa R., Fangueiro J.F., Boonme P., Garcia M.L., Silva A.M., Naveros B.C., Souto E.B. Optimization of nimesulide-loaded solid lipid nanoparticles (SLN) by factorial design, release profile and cytotoxicity in human Colon adenocarcinoma cell line. Pharmaceutical Development and Technology. 2019;24(5):616-22, (IF 2018 = 2.347) ISI/Scopus.
Mustafa M.W., Ungphaiboon S., Phadoongsombut N., Pangsomboon K., Chelae S., Mahattanadul S. Effectiveness of an alcohol-free chitosan-curcuminoid mouthwash compared with chlorhexidine mouthwash in denture stomatitis treatment: A randomized trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2019;25(5):552-58, (IF 2018 = 1.868) ISI/Scopus.
Shah M.A., Reanmongkol W., Radenahmad N., Khalil R., Ul-Haq Z., Panichayupakaranant P. Anti-hyperglycemic and anti-hyperlipidemic effects of rhinacanthins-rich extract from Rhinacanthus nasutus leaves in nicotinamide-streptozotocin induced diabetic rats. Biomedicine and Pharmacotherapy. 2019;113:108702, (IF 2018 = 3.743) ISI/Scopus.
Faroongsarng D., Sunpaweravong S., Raksawong A. Thermally Induced Denaturing Energetics of Human Blood Plasma Albumin by Differential Scanning Calorimetry (DSC) as an Indicator for Breast Cancer Diagnosis in Female Patients. AAPS PharmSciTech. 2019;20(4):146, (IF 2018 = 2.608) ISI/Scopus.
Jullaphant T., Nakpeng T., Srichana T. Montelukast nasal spray: formulation development and in vitro evaluation. Pharmaceutical Development and Technology. 2019;24(4):494-503, (IF 2018 = 2.347) ISI/Scopus.
Zhao L.-L., Makinde E.A., Shah M.A., Olatunji O.J., Panichayupakaranant P. Rhinacanthins-rich extract and rhinacanthin C ameliorate oxidative stress and inflammation in streptozotocin-nicotinamide-induced diabetic nephropathy. Journal of Food Biochemistry. 2019;43(4): e12812, (IF 2018 = 1.358) ISI/Scopus.
Balansa W., Mettal U., Wuisan Z.G., Plubrukarn A., Ijong F.G., Liu Y., Sch?berle T.F. A new sesquiterpenoid aminoquinone from an Indonesian marine sponge. Marine Drugs. 2019;17(3):158, (IF 2018 = 3.772) ISI/Scopus.
Sawatdee S., Atipairin A., Yoon A.S., Srichana T., Changsan N., Suwandecha T. Formulation development of albendazole-loaded self-microemulsifying chewable tablets to enhance dissolution and bioavailability. Pharmaceutics. 2019;11(3):134, (IF 2018 = 4.773) ISI/Scopus.
Hirun N., Tantishaiyakul V., Sangfai T., Ouiyangkul P., Li L. In situ mucoadhesive hydrogel based on methylcellulose/xyloglucan for periodontitis: Graphical Abstract. Journal of Sol-Gel Science and Technology. 2019;89(2):531-542, (IF 2018 = 1.986) ISI/Scopus.
Shah H.S., Khalid F., Bashir S., Asad M.H.B., Khan K.-U.-R., Usman F., Javed I. Emulsion-templated synthesis and in vitro characterizations of niosomes for improved therapeutic potential of hydrophobic anti-cancer drug: tamoxifen. Journal of Nanoparticle Research. 2019;21(2):25, (IF 2018 = 2.009) ISI/Scopus.
Mapoung S., Suzuki S., Fuji S., Naiki-Ito A., Kato H., Yodkeeree S., Ovatlarnporn C., Takahashi S., Limtrakul (Dejkriengkraikul) P. Cyclohexanone curcumin analogs inhibit the progression of castration-resistant prostate cancer in vitro and in vivo. Cancer Science. 2019;110(2):596-607, (IF 2018 = 4.751) ISI/Scopus.
Madhumanchi S., Jadda R., Suedee R. Efficient adsorptive extraction materials by surface protein-imprinted polymer over silica gel for selective recognition/separation of human serum albumin from urine. Journal of Applied Polymer Science. 2019;136(1):46894, (IF 2018 = 2.188) ISI/Scopus.
Sawatdee S., Atipairin A., Sae Yoon A., Srichana T., Changsan N. Enhanced dissolution of sildenafil citrate as dry foam tablets. Pharmaceutical Development and Technology. 2019;24(1):1-11, (IF 2018 = 2.347) ISI/Scopus.
Htwe M.M., Teanpaisan R., Khongkow P., Amnuaikit T. Liposomes of probiotic's lyophilized cell free supernatant; A potential cosmeceutical product. Pharmazie. 2019;74(8):462-66, (IF 2018 = 1.016) ISI/Scopus.
Buatong W., Nakpheng T., Dechraksa J., Saisamuth S.-A., Kongkhao W., Srichana T. Release and permeation of indomethacin from phospholipid complex film generated from spray formulations. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. 2019;76(2):329-39, (IF 2018 = 0.447) ISI/Scopus.