เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 6/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] 6 [ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Madaka F., Wattanapiromsakul C., Sudsai T., Tewtrakul S. Anti-allergic activity of compounds from Boesenbergia thorelii. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(2):197 - 201. Scopus
Mo J, Panichayupakaranant P, Kaewnopparat N, Nitiruangjaras A, Reanmongkol W. Topical anti-inflammatory and analgesic activities of standardized pomegranate rind extract in comparison with its marker compound ellagic acid in vivo. Journal of Ethnopharmacology. 2013;148(3):901 - 8. ISI
Nakorn C.N., Phadungsombut N., Chuchome T., Wiwattanawongsa K. Pharmacokinetics of alendronate in a combined Alendronate/Vitamin D3 tablet in healthy volunteers using plasma and urine data. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2013;35(3):325 - 31. Scopus
Nanjwade BK, Hiremath GM, Manvi FV, Srichana T. Formulation and evaluation of etoposide loaded aquasomes. Journal of Nanopharmaceutics and Drug Delivery. 2013;1(1):92 - 101.
Nanjwade BK, Kadam VT, Srichana T. Nanoemulsions Formation and Their Potential Applications. Reviews in Nanoscience and Nanotechnology. 2013;2(4):261 - 74. Scopus
Nanjwade BK, Varia PJ, Kadam VT, Srichana T, Kamble MS. Development and Evaluation of Nanoemulsion of Repaglinide. JSM Nanotechnology & Nanomedicine. 2013;1(2):1016.
Narayana L, Rain V, Tewtrakul S. Emerging need to use phytopharmaceuticals in the treatment of HIV. Journal of Pharmacy Research. 2013;6(1):218 - 23.
Ngorsuraches S, Wanishayakorn T, Tanvejsilp P, Udomaksorn S. Relative importance of attributes of drug benefit plans: Thai civil servants' perspective. Research in Social & Administrative Pharmacy. 2013;9(6):731 - 40. ISI
Ninbovorl J, Sawatdee S, Srichana T. Factors Affecting the Stability and Performance of Ipratropium Bromide; Fenoterol Hydrobromide Pressurized-Metered Dose Inhalers. AAPS PharmSciTech. 2013;14(4):1294 - 302. ISI
Nittayananta W, Pangsomboon K, Panichayupakaranant P, Chanowanna N, Chelae S, Vuddhakul V, et al. Effects of lawsone methyl ether mouthwash on oral Candida in HIV-infected subjects and subjects with denture stomatitis. Journal of Oral Pathology & Medicine. 2013;42(9):698 - 704. ISI
Pakpayat N, Boonme P. Effects of various co-surfactants and oils on microemulsion formation in decylglucoside system. Advanced Materials Research. 2013;747:653 - 6. Scopus
Panichayupakaranant P, Lateh L. Zingiber cassumunar: Chemical Composition, Pharmacological activities, Toxicology and Quality Control. Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine. 2013;11(2):123 - 37.
Panrat K, Boonme P, Taweepreda W, Pichayakorn W. Propranolol hydrochloride extended-release matrix tablets using natural rubber latex as binder. Advanced Materials Research. 2013;747:91 - 4. Scopus
Panthong K, Srisud Y, Rukachaisirikul V, Hutadilok-Towatana N, Voravuthikunchai S, Tewtrakul S. Benzene, coumarin and quinolinone derivatives from roots of Citrus hystrix. Phytochemistry. 2013;88:79 - 84. (IF2013=3.05) ISI
Patcharawalai J, Wiwattanawongsa K, Wiwattanapatapee R. Influence of Natural Gum on Curcumin Supersaturation in Gastrointestinal Fluids. International Journal of Medical, Pharmaceutical Science and Engineering. 2013;7(12):541 - 4.
Petchsomrit A, Sermkaew N, Wiwattanapatapee R. Effect of Alginate and Surfactant on Physical Properties of Oil Entrapped Alginate Bead Formulation of Curcumin. International Journal of Medical, Pharmaceutical Science and Engineering. 2013;7(12):483 - 7.
Pichayakorn W, Boonme P. Evaluation of cross-linked chitosan microparticles containing metronidazole for periodontitis treatment. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications. 2013;33(3):1197 - 202. (IF2013=2.404) ISI
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Amnuaikit T, Taweepreda W, Ritthidej G. Deproteinized natural rubber film forming polymeric solutions for nicotine transdermal delivery. Pharmaceutical Development and Technology. 2013;18(5):1111 - 21. (IF2013=1.333) ISI
Pichayakorn W, Suksaeree J, Boonme P, Taweepreda W, Amnuaikit T, Ritthidej G. Deproteinised natural rubber used as a controlling layer membrane in reservoir-type nicotine transdermal patches. Chemical Engineering Research & Design. 2013;91(3):520 - 9. ISI
Premprasert C, Tewtrakul S, Plubrukarn A, Wungsintaweekul J. Anti-inflammatory activity of diterpenes from Croton stellatopilosus on LPS-induced RAW264.7 cells. Journal of Natural Medicines. 2013;67(1):174 - 81. ISI