เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 35/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Rodjan P, Wattanasit S, Faroongsarng D, Thongprajukaew K, Theapparat Y. Garlic oil granules coated with enteric polymer: Effects on performance, egg quality, yolk antioxidants, yolk cholesterol, blood biochemistry and hepatic lipid metabolism in laying hens. Animal Feed Science and Technology. 2021;274. (IF=3.247) ISI/Scopus.
Wangpradit N, Prom-In S, Kumar J, Yahaya MF, Kaewsrichan J. Germinated sang-yod rice improves learning ability and memory of obese mice. Tropical Journal of Natural Product Research. 2021;5(2):248-52. (IF=0.32) Scopus.
Klaimanee E, Nhukeaw T, Saithong S, Ratanaphan A, Phongpaichit S, Tantirungrotechai Y, et al. Half-sandwich ruthenium (II) p-cymene complexes based on organophosphorus ligands: Structure determination, computational investigation, in vitro antiproliferative effect in breast cancer cells and antimicrobial activity. Polyhedron. 2021;204. (IF=3.052) ISI/Scopus.
Pengjam Y, Syazwani N, Inchai J, Numit A, Yodthong T, Pitakpornpreecha T, et al. High water-soluble curcuminoids-rich extract regulates osteogenic differentiation of MC3T3-E1 cells: Involvement of Wnt/β-catenin and BMP signaling pathway. Chinese Herbal Medicines. 2021. ISI/Scopus
Pentrakan A, Yang CC, Wong WK. How well does a sequential minimal optimization model perform in predicting medicine prices for procurement system? International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(11). (IF=3.39) ISI/Scopus.
Rungkitwattanakul D, Charoensareerat T, Kerdnimith P, Kosumwisaisakul N, Teeranaew P, Boonpeng A, et al. Imipenem dosing recommendations for patients undergoing continuous renal replacement therapy: systematic review and Monte Carlo simulations. Renal Replacement Therapy. 2021;7(1). ISI/Scopus.
Suksaeree J, Waiprib R, Pichayakorn W. Improving the Hydrophilic Properties of Deproteinized Natural Rubber Latex Films for Lidocaine Transdermal Patches by Starch Blending. Journal of Polymers and the Environment. 2021. (IF=3.667) ISI/Scopus.
Pranweerapaiboon K, Garon A, Seidel T, Janta S, Plubrukarn A, Chaithirayanon K, et al. In vitro and in silico studies of holothurin A on androgen receptor in prostate cancer. Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. 2021. (IF=3.31) ISI/Scopus.
Liawrungrueang W, Ungphaiboon S, Jitsurong A, Ingviya N, Tangtrakulwanich B, Yuenyongviwat V. In vitro elution characteristics of gentamicin-impregnated Polymethylmethacrylate: premixed with a second powder vs. liquid Lyophilization. Bmc Musculoskeletal Disorders. 2021;22(1). (IF=2.355) ISI/Scopus.
Chaijamorn W, Charoensareerat T, Rungkitwattanakul D, Phunpon S, Sathienluckana T, Srisawat N, et al. Levetiracetam dosing in patients receiving continuous renal replacement therapy. Epilepsia. 2021;62(9):2151-8. (IF=5.866) ISI/Scopus.
Suksaeree J, Waiprib R, Kalkornsurapranee E, Pichayakorn W. Lidocaine-pressure sensitive adhesive patches from STR-5L block rubber: Preparations, in vitro characterizations, and stability studies. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2022;67. (IF=3.981) ISI/Scopus.
Khumpirapang N, Sassa-Deepaeng T, Suknuntha K, Anuchapreeda S, Okonogi S. Masculinizing effects of chrysin-loaded poloxamer micelles on siamese fighting fish. Veterinary Sciences. 2021;8(12). (IF=2.304) ISI/Scopus.
Olatunji OO, Brecker L, Plubrukarn A. Metabolomics approach towards the chemical distribution in the sponge penares cf. nux. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2021;43(3):696-702. (IF=0.54) Scopus.
Boonrat O, Tantishaiyakul V, Hirun N. Micellization and gelation characteristics of different blends of pluronic F127/methylcellulose and their use as mucoadhesive in situ gel for periodontitis. Polymer Bulletin. 2021. (IF=2.87) ISI/Scopus.
Ofoegbu O, Ike DC, Batiha GES, Fouad H, Srichana RS, Nicholls I. Molecularly imprinted chitosan-based thin films with selectivity for nicotine derivatives for application as a bio-sensor and filter. Polymers. 2021;13(19). (IF=4.329) ISI/Scopus.
Tangsuksan P, Chuerduangphui J, Takahashi Yupanqui C, Srichana T, Hitakomate E, Pientong C, et al. Mucoadhesive film containing α-mangostin shows potential role in oral cancer treatment. BMC Oral Health. 2021;21(1). (IF=2.757) ISI/Scopus
Li R, Xue Z, Li S, Zhou J, Liu J, Zhang M, et al. Mulberry leaf polysaccharides ameliorate obesity through activation of brown adipose tissue and modulation of the gut microbiota in high-fat diet fed mice. Food and Function. 2022;13(2):561-73. (IF=5.396) ISI.
Jayeoye TJ, Eze FN, Olatunde OO, Singh S, Zuo J, Olatunji OJ. Multifarious biological applications and toxic Hg2+ sensing potentiality of biogenic silver nanoparticles based on securidaca inappendiculata hassk stem extract. International Journal of Nanomedicine. 2021;16:7557-74. (IF=6.4) ISI.
Jiso A, Demuth P, Bachowsky M, Haas M, Seiwert N, Heylmann D, et al. Natural merosesquiterpenes activate the dna damage response via dna strand break formation and trigger apoptotic cell death in p53-wild-type and mutant colorectal cancer. Cancers. 2021;13(13). (IF=6.639) ISI/Scopus.
Kongkon P, Sanohkan S, Pichayakorn W. Novel Deproteinized Natural Rubber Latex Adhesive Used in Extraoral Maxillofacial Prostheses. Sains Malaysiana. 2021;50(11):3383-94. (IF=1.009) ISI/Scopus.