เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 30/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Singh S., Nwabor O.F., Ontong J.C., Kaewnopparat N., Voravuthikunchai S.P. Characterization of a novel, co-processed bio-based polymer, and its effect on mucoadhesive strength. International Journal of Biological Macromolecules. 2020;145:865-875, (IF = 4.784) ISI/Scopus.
Jia, YN; Gao, XD; Xue, ZH; Wang, YJ; Lu, YP; Zhang, M; Panichayupakaranant, P; Chen, HX. Characterization, antioxidant activities, and inhibition on a-glucosidase activity of corn silk polysaccharides obtained by different extraction methods. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES. 2020;163:1640-1648, (IF = 5.162) ISI/Scopus.
Makinde, EA., Ovatlarnporn, C., Sontimuang, C., Herbette, G., Olatunji, OJ. Chemical Constituents From the Aerial Part of Tiliacora triandra (Colebr.) Diels and Their alpha-Glucosidase and alpha-Amylase Inhibitory Activity. NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS. 2020;15(1):1-4, (IF = 0.554) ISI/Scopus.
Phoopha S., Wattanapiromsakul C., Pitakbut T., Dej-adisai S. Chemical Constituents of Litsea elliptica and their Alpha-Glucosidase Inhibition with Molecular Docking. Pharmaconosy Magazine. 2020;16(70):5327-5334, (IF = 1.31) ISI.
Nalinbenjapun S., Ovatlarnporn C. Chitosan-5-aminosalicylic acid conjugates for colon-specific drug delivery: Methods of preparation and in vitro evaluations. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;57, (IF = 2.734) ISI/Scopus.
Mapoung S., Suzuki S., Fuji S., Naiki-Ito A., Kato H., Yodkeeree S., Sakorn N., Ovatlarnporn C., Takahashi S., Limtrakul Dejkriengkraikul P. Dehydrozingerone, a Curcumin Analog, as a Potential Anti-Prostate Cancer Inhibitor In Vitro and In Vivo. Molecules (Basel, Switzerland). 2020;25(12):298-308, (IF = 3.267) ISI/Scopus.
Kaewiad K., Nakpheng T., Srichana T. Dental floss impregnated with povidone-iodine coated with Eudragit L-100 as an antimicrobial delivery system against periodontal-associated pathogens. Journal of Medical Microbiology. 2020;69(2):298-308, (IF = 3.362) ISI/Scopus.
Dechraksa J., Suwandecha T., Srichana T. Deposition pattern of polydisperse dry powders in andersen cascade impactor-aerodynamic assessment for inhalation experimentally and in silico [Andersen cascade impactor’da polidispers kuru tozların birikim şekli-inhalasyon için deneysel ve in silico aerodinamik değerlendirme]. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;17(1):20-26, (IF = 0.431) ISI/S
Atipairin A, Chunhachaichana C, Nakpheng T, Changsan N, Srichana T, Sawatdee S. Development of a sildenafil citrate microemulsion-loaded hydrogel as a potential system for drug delivery to the penis and its cellular metabolic mechanism. Pharmaceutics. 2020;12(11):1-23, (IF = 4.421) ISI/Scopus.
Suwannaprom P, Suttajit S, Eakanunkul S, Supapaan T, Kessomboon N, Udomaksorn K, Sakulbumrungsil R. Development of pharmacy competency framework for the changing demands of Thailand’s pharmaceutical and health services. Pharmacy Practice. 2020;18(4), ISI/Scopu
Madhumanchi, S; Suedee, R; Kaewpiboon, S; Srichana, T; Khalil, R; Ul-Haq, Z. Effect of sodium deoxycholate sulfate on outer membrane permeability and neutralization of bacterial lipopolysaccharides by polymyxin B formulations. INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS. 2020;581, (IF = 4.845) ISI/Scopus.
Charoensareerat T, Bhurayanontachai R, Sitaruno S, Navasakulpong A, Boonpeng A, Lerkiatbundit S, Pattharachayakul S. Efficacy and Safety of Enteral Erythromycin Estolate in Combination With Intravenous Metoclopramide vs Intravenous Metoclopramide Monotherapy in Mechanically Ventilated Patients With Enteral Feeding Intolerance: A Randomized, Double-Blind, Controlled Pilot Study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2020:1-10, (IF = 2.853) ISI/Scopus.
Kongpuckdee, S., Ungphaiboon, S., Sungkharak, S., Phadoongsombut, N., Mahattanadul, S. Efficacy of an aqueous morinda citrifolia fruit extract-phytosome gel in treating oral inflammatory ulcer in rabbit model. Current Pharmaceutical Biotechnology. 2020;21(15):1699-1710, (IF = 2.097) ISI/Scopus.
Supasena W., Muangnoi C., Thaweesest W., Songkram C., Ueda K., Higashi K., Moribe K., Tanasupawat S., Rojsitthisak P. Enhanced Antipsoriatic Activity of Mycophenolic Acid Against the TNF-α-Induced HaCaT Cell Proliferation by Conjugated Poloxamer Micelles. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;109(2):1153-1160, (IF = 3.197) ISI/Scopus
Jaisamut, P., Wanna, S., Limsuwan, S., Chusri, S., Wiwattanawongsa, K., Wiwattanapatapee, R. Enhanced Oral Bioavailability and Improved Biological Activities of a Quercetin/Resveratrol Combination Using a Liquid Self-Microemulsifying Drug Delivery System. Planta Medica. 2020, (IF = 2.687) ISI/Scopus.
Jaisi, A; Panichayupakaranant, P. Enhanced plumbagin production in Plumbago indica root culture by simultaneous and sequential dual elicitations using chitosan with L-alanine and methyl-beta-cyclodextrin. BIORESOURCES AND BIOPROCESSING. 2020;7(1), (IF = 3.47) ISI/Scopus.
Ouiyangkul P., Tantishaiyakul V., Hirun N. Exploring potential coformers for oxyresveratrol using principal component analysis. International Journal of Pharmaceutics. 2020;587, (IF = 4.845) ISI/Scopus.
Sawatdee S., Nakpheng T., Wan Yi B.T., Yu Shen B.T., Nallamolu S., Srichana T. Formulation development and in-vitro evaluation of montelukast sodium pressurized metered dose inhaler. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2020;56, (IF = 2.606) ISI/Scopus.
Satapornpong, P., Jinda, P., Jantararoungtong, T., Koomdee, N., Chaichan, C., Pratoomwun, J., Na Nakorn, C., Aekplakorn, W., Wilantho, A., Ngamphiw, C., Tongsima, S., Sukasem, C. Genetic Diversity of HLA Class I and Class II Alleles in Thai Populations: Contribution to Genotype-Guided Therapeutics. Frontiers in Pharmacology. 2020:11, (IF = 4.225) ISI/Scopus.
Kaewsrichan, J., Wongwitwichot, P., Manee, S. Health effects of ethanolic extract from seeds of lady finger. Food and Health. 2020;6(2):90-97