เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 25/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Rattanaburee P., Puripattanavong J., Amnuaikit T. Development of Serum Formulation Containing Young Coconut Juice Powder and Skin Permeation Test. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(11):2289-97. (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Rodjan P, Soisuwan K, Thongprajukaew K, Theapparat Y, Khongthong S, Jeenkeawpieam J, et al. Effect of organic acids or probiotics alone or in combination on growth performance, nutrient digestibility, enzyme activities, intestinal morphology and gut microflora in broiler chickens. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION. 2018;102(2):E931-E40. (IF 2018 = 1.607) ISI.
Ruenwong N., Lochirakanjanakul P., Tanthana C., Boonleang J. Stability-Indicating HPLC Method for Determination of Spironolactone in Oral Liquids and Its Application to Stability Study. Current Pharmaceutical Analysis. 2018;14(3):185-90, (IF 2018 = 0.859) ISI/Scopus.
Saah S., Kaewkroek K., Wiwattanapatapee R. Cytotoxic Effect of Surfactants Used in Self-Microemulsifying Drug Delivery Systems (SMEDDS) on Normal and Cancer Gastrointestinal Cell Lines. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(11):2244-53. (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Saelao S., Maneerat S., Thongruck K., Watthanasakphuban N., Wiriyagulopas S., Chobert J.-M., et al. Reduction of tyramine accumulation in Thai fermented shrimp (kung-som) by nisin Z-producing Lactococcus lactis KTH0-1S as starter culture. Food Control. 2018;90:249-58, (IF 2017 = 3.667) ISI/Scopus.
Saelue P., Sripakdee W., Suknuntha K. Effects of Drug Concentration, Rate of Infusion, and Flush Volume on G-CSF Drug Loss When Administered Intravenously. Hospital Pharmacy. 2018:Scopus.
Sangsen Y., Sooksawate T., Likhitwitayawuid K., Sritularak B., Wiwattanapatapee R. A Self-Microemulsifying Formulation of Oxyresveratrol Prevents Amyloid Beta Protein-Induced Neurodegeneration in Mice. Planta Medica. 2018;84(11):820-8. (IF 2017 = 2.494) ISI/Scopus.
Septama A.W., Jantan I., Panichayupakaranant P. Flavonoids of Artocarpus heterophyllus Lam. heartwood inhibit the innate immune responses of human phagocytes. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2018;70(9):1242-52, (IF 2017 = 2.309) ISI/Scopus.
Septama A.W., Panichayupakaranant P. Artocarpin isolated from Artocarpus heterophyllus heartwoods alters membrane permeability of Streptococcus mutans. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2018;8(6):59-64. Scopus.
Shah M.A., Keach J.E., Panichayupakaranant P. Antidiabetic Naphthoquinones and Their Plant Resources in Thailand. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. 2018;66(5):483-92. (IF 2017 = 1.258) ISI/Scopus.
Somtimuang C., Olatunji O.J., Ovatlarnporn C. Evaluation of In Vitro -Amylase and -Glucosidase Inhibitory Potentials of 14 Medicinal Plants Constituted in Thai Folk Antidiabetic Formularies. Chemistry and Biodiversity. 2018;15(4):Article number e1800025, (IF 2017 = 1.617) ISI/Scopus.
Songkro S., Yapong P., Puechpan P., Maneenuan D., Boonme P. Microencapsulation of citronella oil for mosquito repellent: Preparation and evaluation of release characteristics. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 2018;40(4):767-75, Scopus.
Sritharadol R., Hamada M., Kimura S., Ishii Y., Srichana T., Tateda K. Mupirocin at Subinhibitory Concentrations Induces Biofilm Formation in Staphylococcus aureus. Microbial Drug Resistance. 2018;24(9):1249-58, (IF 2017 = 2.344) ISI/Scopus.
Suksaeree J., Karnsopa P., Wannaphruek N., Prasomkij J., Panrat K., Monton C., et al. Use of Isolated Pectin from a Cissampelos pareira-Based Polymer Blend Matrix for the Transdermal Delivery of Nicotine. Journal of Polymers and the Environment. 2018;26(9):3531-9, (IF 2018 = 1.971) ISI/Scopus.
Suksaeree J., Karnsopa P., Wannaphruek N., Prasomkij J., Panrat K., Pichayakorn W. Transdermal Delivery of Nicotine Using Pectin Isolated from Durian Fruit-Hulls-Based Polymer Blends as a Matrix Layer. Journal of Polymers and the Environment. 2018;26(8):3216-25, (IF 2018 = 1.971) ISI/Scopus.
Suksaeree J., Prasomkij J., Panrat K., Pichayakorn W. Comparison of pectin layers for nicotine transdermal patch preparation. Advanced Pharmaceutical Bulletin. 2018;8(3):401-10. Scopus.
Suksaeree J., Thuengernthong A., Pongpichayasiri K., Maneewattanapinyo P., Settharaksa S., Pichayakorn W. Formulation and Evaluation of Matrix Type Transdermal Patch Containing Silver Nanoparticles. Journal of Polymers and the Environment. 2018;26(12):4369-75, (IF 2018 = 1.971) ISI/Scopus.
Surapanthanakorn S., Wattanapiromsakul C., Reanmongkol W. Assessment of the Anti-inflammatory Activity of Piceatannol-rich Extract from Senna garrettiana Heartwood. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE. 2018;45(7):2691-702. ISI.
Suttajit S, Suwannaprom P, Supapaan T, Eakanunkul S, Tangkiatkumjai M, Kongkaew C, et al. Are we on the right track? Answers from a national survey of Thai graduates' perceptions during the transition to the 6-year PharmD program. ADVANCES IN MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE. 2018;9:713-22. ISI.
Tantishaiyakul V., Ouiyangkul P., Wajasat M., Pawisat T., Hirun N., Sangfai T. A Supramolecular Gel Based on 12-Hydroxystearic Acid/Virgin Coconut Oil for Injectable Drug Delivery. European Journal of Lipid Science and Technology. 2018;120(10), (IF 2018 = 2.145) ISI/Scopus.