เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 26/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Tanvejsilp P., Nilmoje C., Sukhsawat K. Wasteful Healthcare Spending On Medication Oversupply In Routine Uses Of Combined Inhaled Corticosteroid And Long-Acting Beta2-Agonists (Ics/Laba) Inhalers. Value In Health. 2018;21:S416, (IF 2017 = 5.494) ISI.
Temboot P, Usman F, Ul-Haq Z, Khalil R, Srichana T. Biomolecular interactions of amphotericin B nanomicelles with serum albumins: A combined biophysical and molecular docking approach. SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY. 2018;205:442-56. ISI.
Tungcharoen P., Wattanapiromsakul C., Tansakul P., Nakamura S., Matsuda H., Tewtrakul S. Antiinflammation constituents from Curcuma zedoaroides. Phytotherapy Research. 2018;32(11):1312-20. (IF 2018 = 3.349) ISI/Scopus.
Usman F, Khalil R, Ul-Haq Z, Nakpheng T, Srichana T. Bioactivity, Safety, and Efficacy of Amphotericin B Nanomicellar Aerosols Using Sodium Deoxycholate Sulfate as the Lipid Carrier. AAPS PharmSciTech. 2018;19(5):2077-86. (IF 2017 = 2.666) ISI/Scopus.
Wuttikul K., Boonme P. Validation of HPLC Method for Quantitative Determination of N-acetylglucosamine in Skin-Lightening Microemulsion. Latin American Journal of Pharmacy. 2018;37(10):2011-7, (IF 2017 = 0.401) ISI/Scopus.
Chunhachaichana C., Sritharadol R., Sawatdee S., Heng P.W.S., Srichana T. Development of nanodispersion-based sildenafil metered-dose inhalers stabilized by poloxamer 188: a potential candidate for the treatment of pulmonary arterial hypertension. Pharmaceutical Development and Technology. 2019;24(10):1218-28, (IF 2018 = 2.347) ISI/scopus.
Maneewattanapinyo P., Yeesamun A., Watthana F., Panrat K., Pichayakorn W., Suksaeree J. Controlled Release of Lidocaine–Diclofenac Ionic Liquid Drug from Freeze-Thawed Gelatin/Poly(Vinyl Alcohol) Transdermal Patches. AAPS PharmSciTech. 2019; 20(8):322, (IF 2018 = 2.608) ISI/scopus.
Wannaphatchaiyong S., Suksaeree J., Waiprib R., Kaewpuang A., Saelee W., Pichayakorn W. Gelatin/Gelatinized Sago Starch Biomembranes as a Drug Delivery System Using Rubber Latex as Plasticizer. Journal of Polymers and the Environment. 2019;27(11):2380-94, (IF 2018 = 2.765) ISI/Scopus.
Chunta S., Suedee R., Singsanan S., Lieberzeit P.A. Sensing array based on molecularly imprinted polymers for simultaneous assessment of lipoproteins. Sensors and Actuators, B: Chemical. 2019;298:126828, (IF 2018 = 6.393) ISI/Scopus.
Chunhachaichana C., Srichana T. Efficiency of sildenafil encapsulation in poloxamer micelles. Journal of Dispersion Science and Technology. 2019;40(10):1461-68, (IF 2018 = 1.479) ISI/Scopus.
Wannasarit S., Puttarak P., Kaewkroek K., Wiwattanapatapee R. Strategies for Improving Healing of the Gastric Epithelium Using Oral Solid Dispersions Loaded with Pentacyclic Triterpene–Rich Centella Extract. AAPS PharmSciTech. 2019;20(7):277, (IF 2018 = 2.608) ISI/Scopus.
Phetmung H., Musikapong K., Srichana T. Thermal analysis, structure, spectroscopy and DFT calculations of a pharmaceutical cocrystal of salicylic acid and salicylamide. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2019;138(2):1207-20, (IF 2018 = 2.471) ISI/Scopus.
Madhumanchi S., Suedee R., Nakpheng T., Tinpun K., Temboot P., Srichana T. Binding interactions of bacterial lipopolysaccharides to polymyxin B in an amphiphilic carrier ‘sodium deoxycholate sulfate’. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2019;182:110374, (IF 2018 = 3.973) ISI/Scopus.
Kamlungmak S., Dechraksa J., Padmavathi A.R., Sawatdee S., Tinpun K., Nakpheng T., Srichana T. Lamellar phase behavior and molecular interaction of a thermoresponsive poloxamer and crosslinked poly (vinyl alcohol) hydrogel. Materials Today Communications. 2019;20:100542, (IF 2018 = 1.859) ISI/Scopus.
Makinde E.A., Ovatlarnporn C., Adekoya A.E., Nwabor O.F., Olatunji O.J. Antidiabetic, antioxidant and antimicrobial activity of the aerial part of Tiliacora triandra. South African Journal of Botany. 2019;125:337-343, (IF 2018 = 1.504) ISI/Scopus.
Minsakorn S., Nuplod K., Puttarak P., Chawengkirttikul R., Panyarachun B., Ngamniyom A., Charoenkul T., Jaisa-aad M., Panyarachun P., Anuracpreeda P. The Anthelmintic Effects of Medicinal Plant Extracts Against Paramphistome Parasites, Carmyerius spatiosus. Acta Parasitologica. 2019;64(3):566-74, (IF 2018 = 0.968) ISI/Scopus.
Nhukeaw T., Hongthong K., Dyson P.J., Ratanaphan A. Cellular responses of BRCA1-defective HCC1937 breast cancer cells induced by the antimetastasis ruthenium(II) arene compound RAPTA-T. Apoptosis. 2019;24(43654):612-22, (IF 2018 = 4.021) ISI/Scopus.
Muthachan T., Tewtrakul S. Anti-inflammatory and wound healing effects of gel containing Kaempferia marginata extract. Journal of Ethnopharmacology. 2019;240:111964, (IF 2018 = 3.414) ISI/Scopus.
Jaruratanasirikul S., Nitchot W., Wongpoowarak W., Samaeng M., Nawakitrangsan M. Population pharmacokinetics and Monte Carlo simulations of sulbactam to optimize dosage regimens in patients with ventilator-associated pneumonia caused by Acinetobacter baumannii. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;136:104940, (IF 2018 = 3.532) ISI/Scopus.
Sakdiset P., Amnuaikit T., Pichayakorn W., Pinsuwan S. Formulation development of ethosomes containing indomethacin for transdermal delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2019;52:760-68, (IF 2018 = 2.606) ISI/Scopus.