เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 8/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Suedee R. Novel strategic innovations for designing drug delivery system using molecularly imprinted micro/nanobeads. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research. 2013;20(2):235 - 68.
Suksaeree J, Charoenchai L, Monton C, Chusut T, Sakunpak A, Pichayakorn, W, Boonme, P. Preparation of a Pseudolatex-Membrane for Ketoprofen Transdermal Drug Delivery Systems. Industrial & Engineering Chemistry Research. 2013;52(45):15847 - 54. ISI
Suksaeree J, Charoenchai L, Pichayakorn W, Boonme P. HPLC method development and validation of (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-but-3-en-1-ol in Zingiber cassumunar Roxb. from Thai Herbal Compress ball International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science Research. 2013;3(3):115 - 7.
Teanpaisan R, Ruangkiatkul P, Thammasitboon K, Puripattanavong J, Faroongsarng D. Effectiveness of Artocarpus lakoocha extract, poloxamer 407, on Enterococcus faecalis in vitro. Journal of Investigative and Clinical Dentistry. 2013;4(4):219 - 24.
Thongraung W, Rerkpattanapipat T, Pungrassami P. Outcomes of the management for patients with antituberculosis drug-induced cutaneous adverse drug reactions. Allergy. 2013;68:385. ISI
Waiprib R, Boonme P, Pichayakorn W. Effects of drying temperature on the properties of deproteinized natural rubber latex/starch composite films. Advanced Materials Research. 2013;747:99 - 102. Scopus
Wasiksiri S., Sripongpun S., Ratanaphan A., P. S. A survey to determine the presence of the N-acetylglucosamine-6-sulfatase (G6S) gene mutation in Anglo-Nubian goats in southern Thailand. Thai Journal of Veterinary Medicine. 2013;43(1):99 - 103. Scopus
Wiwattanapatapee R, Chumthong A, Pengnoo A, Kanjanamaneesathian M. Preparation and evaluation of Bacillus megaterium-alginate microcapsules for control of rice sheath blight disease. World Journal of Microbiology & Biotechnology. 2013;29(8):1487 - 97. (IF2013=1.262) ISI
Yegdaneh A, Putchakarn S, Yuenyongsawad S, Ghannadi A, Plubrukarn A. 3-Oxoabolene and 1-Oxocurcuphenol, Aromatic Bisabolanes from the Sponge Myrmekioderma sp. Natural Product Communications. 2013;8(10):1355 - 7. ISI
Yuenyongsawad S, Bunluepuech K, Wattanapiromsakul C, Tewtrakul S. Anti-cancer activity of compounds from Bauhinia strychnifolia stem. Journal of Ethnopharmacology. 2013;150(2):765 - 9. ISI
Ahmad MI, Ungphaiboon S, Srichana T. The development of dimple-shaped chitosan carrier for ethambutol dihydrochloride dry powder inhaler. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2014:1-10.
Aramwit P, Bang N, Ratanavaraporn J, Nakpheng T, Srichana T. An Anti-Cancer Cordycepin Produced by Cordyceps militaris Growing on the Dead Larva of Bombyx mori Silkworm. Journal of Agricultural Science. 2014;6(6):41-53.
Balekar N, Nakpheng T, Srichana T. Wedelia trilobata L.: A Phytochemical and Pharmacological Review. CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE. 2014;41(3):590-605. ISI
Boonme P, Boonthongchuay C, Wongpoowarak W, Amnuaikit T. Evaluation of nicotinamide microemulsion on the skin penetration enhancement. Pharmaceutical Development and Technology. 2014.
Boonme P, Panrat K, Pichayakorn W. Pseudolatex from STR 5L Block Rubber for Drug Delivery. Advanced Materials Research. 2014;844:166-9.
Boonme P, Taweepreda W, Pichayakorn W. Novel Process in Preparation of Deproteinized Natural Rubber Latex. Advanced Materials Research. 2014;844:462-5.
Boonnak N, Chantrapromma S, Fun H, Yuenyongsawad S, Patrick B, Maneerat W, et al. Three Types of Cytotoxic Natural Caged-Scaffolds: Pure Enantiomers or Partial Racemates. Journal of Natural Products. 2014;77(7):1562-71. (IF2014 = 3.947) ISI
Boonnak N, Chantrapromma S, Tewtrakul S, Sudsai T. Inhibition of nitric oxide production in lipopolysaccharide-activated RAW264.7 macrophages by isolated xanthones from the roots of Cratoxylum formosum ssp pruniflorum. ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH. 2014;37(10):1329-35.ISI
Chusri S, McNeil EB, Hortiwakul T, Charernmak B, Sritrairatchai S, Santimaleeworagun W, et al. Single dosage of doxycycline for prophylaxis against leptospiral infection and leptospirosis during urban flooding in southern Thailand: A non-randomized controlled trial. Journal of Infection and Chemotherapy. 2014;20:709-15. ISI
Dechraksa J, Suwandecha T, Maliwan K, Srichana T. The Comparison of Fluid Dynamics Parameters in an Andersen Cascade Impactor Equipped With and Without a Preseparator. AAPS PharmSciTech. 2014;15(3):792-801. (IF2014 = 1.776) ISI