เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 21/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Kalkornsurapranee E, Waiprib R, Pichayakorn W. Medicated pressure sensitive adhesive patches from STR-5L block rubber: Effect of preparation process. Key Engineering Materials. 2017;751 KEM:236-241. Scopus
Sitaruno S, Jaruratanasirikul S, Pattharachayakul S, Ingviya N, Hortiwakul T, Santimaleeworagun W, Khwannimit B. MIC and synergy testing guide antimicrobial treatment of ventilator-associated pneumonia due to carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii. Journal of the Medical Association of Thailand. 2017;100(7):740-747. Scopus
Sangfai T, Tantishaiyakul V, Hirun N, Li L. Microphase Separation and Gelation of Methylcellulose in the Presence of Gallic Acid and NaCl as an In Situ Gel-Forming Drug Delivery System. AAPS PharmSciTech. 2017;18(3):605-616. ISI/Scopus
Kerdsakundee N, Li W, Martins J.P., Liu Z, Zhang F, Kemell M, Correia A, Ding Y, Airavaara M, Hirvonen J, Wiwattanapatapee R, Santos H.A. Multifunctional Nanotube-Mucoadhesive Poly(methyl vinyl ether-co-maleic acid)@Hydroxypropyl Methylcellulose Acetate Succinate Composite for Site-Specific Oral Drug Delivery. Advanced Healthcare Materials. 2017;6(20). Scopus
Ganugula R, Arora M, Jaisamut P, Wiwattanapatapee R, Jorgensen HG, Venkatpurwar VP, Zhou BY, Hoffmann AR, Basu R, Guo SD, Majeti NVRK. Nano-curcumin safely prevents streptozotocin-induced inflammation and apoptosis in pancreatic beta cells for effective management of Type 1 diabetes mellitus. British Journal of Pharmacology. 2017;174(13):2074-2084. ISI/Scopus
Shakya S.R., Kaewnopparat N, Phadoongsombut N, Reanmongkol W, Wiwattanawongsa K. Pharmacokinetics of tramadol and its metabolites following rectal administration in healthy volunteers. Latin American Journal of Pharmacy. 2017;36(9):1721-1729. ISI/Scopus
Usman F, Ul-Haq Z, Khalil R, Tinpun K, Srichana T. Pharmacologically Safe Nanomicelles of Amphotericin B With Lipids: Nuclear Magnetic Resonance and Molecular Docking Approach. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2017;106(12):3574-3582. ISI/Scopus
Chokpaisarn J, Chusri S, Amnuaikit T, Udomuksorn W, Voravuthikunchai SP. Potential wound healing activity of Quercus infectoria formulation in diabetic rats. PeerJ. 2017;5(7). ISI/Scopus
Sa A, Sawatdee S, Phadoongsombut N, Buatong W, Nakpeng T, Sritharadot R, Srichana T. Quantitative analysis of povidone-iodine thin films by X-ray photoelectron spectroscopy and their physicochemical properties. Acta Pharmaceutica. 2017;67(2):169-186. ISI/Scopus
Tanvejsilp P, Pullenayegum E, Loeb M, Dushoff J, Xie F. Role of pharmaceutical care for self-administered pulmonary tuberculosis treatment in Thailand. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics. 2017;42(3):337-344. ISI/Scopus
Saah S, Oungbho K. Scaffolds of fish skin gelatin from unicorn leatherjackets (Aluterus monoceros) reinforced with chitosan for bone tissue engineering. Chiang Mai Journal of Science. 2017;44(4):1611-1623. ISI/Scopus
Teanpaisan R, Kawsud P, Pahumunto N, Puripattanavong J. Screening for antibacterial and antibiofilm activity in Thai medicinal plant extracts against oral microorganisms. Journal of Traditional and Complementary Medicine. 2017;7(2):172-177. Scopus
Chomchan R, Siripongvutikorn S, Puttarak P. Selenium bio-fortification: an alternative to improve phytochemicals and bioactivities of plant foods. Functional Foods In Health And Disease. 2017;7(4):263-279. ISI
Yamdej R, Pangza K, Srichana T, Aramwit P. Superior physicochemical and biological properties of poly(vinyl alcohol)/sericin hydrogels fabricated by a non-toxic gamma-irradiation technique. Journal of Bioactive and Compatible Polymers. 2017;32(1):32-44. ISI/Scopus
Chuklin P, Chalermpanaphan V, Nhukeaw T, Saithong S, Chainok K, Phongpaichit S, Ratanaphan A, Leesakul N. Synthesis, X-ray structure of organometallic ruthenium (II) p-cymene complexes based on P- and N- donor ligands and their in vitro antibacterial and anticancer studies. Journal of Organometallic Chemistry. 2017;846:242-250. ISI
Xu YM, Chandarajoti K, Zhang X, Pagadala V, Dou WF, Hoppensteadt DM, Sparkenbaugh EM, Cooley B, Daily S, Key NS, Severynse-Stevens D, Fareed J, Linhardt RJ, Pawlinski R, Liu J. Synthetic oligosaccharides can replace animal-sourced low-molecular weight heparins. Science Translational Medicine. 2017;9(406). ISI/Scopus
Boonlai W, Tantishaiyakul V, Hirun N, Phaisan S, Uma T. The effect of the preservative methylparaben on the thermoresponsive gelation behavior of aqueous solutions of poloxamer 407. Journal of Molecular Liquids. 2017;240:622-629. ISI
Yangzong CR, Lerkiatbundit S, Luobu OZ, Cui CY, Liabsuetrakul T, Kangzhuo BM, Quzong DJ, Zhandui LB, Zhen P, Chongsuvivatwong V. Validity and reliability of the Tibetan version of s-EMBU for measuring parenting styles. Psychology Research And Behavior Management. 2017;10:1-8. ISI
Ajmal Shah M, Khalil R, Ul-Haq Z, Panichayupakaranant P. ?-Glucosidase inhibitory effect of rhinacanthins-rich extract from Rhinacanthus nasutus leaf and synergistic effect in combination with acarbose. Journal of Functional Foods. 2017;36:325-331. ISI/Scopus
Kaewbanjong J, Wan Sia Heng P, Boonme P. Clotrimazole microemulsion and microemulsion-based gel: evaluation of buccal drug delivery and irritancy using chick chorioallantoic membrane as the model. Journal of Pharmacy and Pharmacology. 2017;69(12):1716-1723. ISI/Scopus