เลือกปี ค.ศ. ที่ต้องการด้านล่าง

[ 2023 ][ 2022 ][ 2021 ][ 2020 ][ 2019 ][ 2018 ][ 2017 ][ 2016 ][ 2015 ][ 2014 ][ 2013 ][ 2012 ]

ค้นหา:
จำนวนบทความวิจัยตีพิมพ์ 913 บทความ
ขณะนี้แสดงผลหน้าที่ 34/46 : | << หน้าที่แล้ว [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ] 34 [ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] หน้าต่อไป>>
 
Eawsakul K, Panichayupakaranant P, Ongtanasup T, Warinhomhoun S, Noonong K, Bunluepuech K. Computational study and in vitro alpha-glucosidase inhibitory effects of medicinal plants from a Thai folk remedy. Heliyon. 2021;7(9). (IF=2.85) ISI/Scopus.
Pengjam Y, Panichayupakaranant P, Tanrattanakul V. Curcuminoid (CRE-Ter)/Liposome as delivery platform for anti-osteoclastogenesis via NF-κB/ERK pathways in RANKL-induced RAW 264.7 cells through PLA foams. Heliyon. 2021;7(9). (IF=2.85) ISI/Scopus
Monton C, Pichayakorn W, Suksaeree J. Design and optimization of process parameters of polyvinyl alcohol-graft-lactic acid films for transdermal drug delivery. Anais da Academia Brasileira de Ciencias. 2021;93. (IF=1.753) ISI/Scopus.
Hannah EE, Pandit SG, Hau D, DeMers HL, Robichaux K, Nualnoi T, et al. Development of immunoassays for detection of Francisella tularensis lipopolysaccharide in tularemia patient samples. Pathogens. 2021;10(8). (IF=3.492) ISI/Scopus.
Bunlung S, Nualnoi T, Issarachot O, Wiwattanapatapee R. Development of raft-forming liquid and chewable tablet formulations incorporating quercetin solid dispersions for treatment of gastric ulcers. Saudi Pharmaceutical Journal. 2021;29(10):1143-54. (IF=4.33) ISI/Scopus.
Pengjam Y, Prajantasen T, Tonwong N, Panichayupakaranant P. Downregulation of miR-21 gene expression by CRE-Ter to modulate osteoclastogenesis: De Novo mechanism. Biochemistry and Biophysics Reports. 2021;26. (IF=3.492) ISI/Scopus. (IF=2.61) ISI/Scopus.
Vanwong N, Puangpetch A, Unaharassamee W, Jiratjintana N, Na Nakorn C, Hongkaew Y, et al. Effect of 5-HT2C receptor gene polymorphism (HTR2C−759C/T) on metabolic adverse effects in Thai psychiatric patients treated with risperidone. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 2021;30(6):806-13. (IF=2.89) ISI/Scopu
Rodjan P, Wattanasit S, Thongprajukaew K, Faroongsarng D. Effect of dietary coated granules containing garlic oil diallyl disulphide and diallyl trisulphide on performance, in vitro digestibility and gastrointestinal functionality in laying hens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 2021. (IF=2.13) ISI.
Suksaeree J, Simchareon W, Pichayakorn W. Effect of glycols permeation enhancer on the release and permeation of meloxicam-natural rubber film through pig skin. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021;66. (IF=3.981) ISI/Scopus.
Dej-Adisai S, Basow N, Wattanapiromsakul C, Nuankaew W, Kang TH. Effect of isolated soil fungi from sirindhorn peat swamp forest narathiwat province, thailand on tyrosinase enzyme and melanin content. Chiang Mai Journal of Science. 2021;48(1):27-41. (IF=0.523) ISI/Scopus.
Hirun N, Tantishaiyakul V, Sangfai T, Boonlai W, Soontaranon S, Rugmai S. The effect of poly(acrylic acid) on temperature-dependent behaviors and structural evolution of poloxamer 407. Polymer International. 2021;70(9):1282-89. (IF=2.99) ISI/Scopus.
Nualdaisri P, Corlett SA, Krska J. The Effectiveness and Value of Written Medicine Information Across Asia and Africa: Systematic Review. Drug Safety. 2021;44(12):1283-95. (IF=5.606) ISI/Scopus.
Jaturapisanukul K, Udompataikul M, Kanokrungsee S, Rojhirunsakool S, Kamanamool N, Rachpirom M, et al. Efficacy and safety of a novel water-soluble herbal patch for acne vulgaris treatment: A randomized, assessor-blinds controlled, intra-individual split-face comparative study. Dermatologic Therapy. 2021;34(3). (IF=2.851) ISI/Scopus.
Laohapojanart N, Ratanajamit C, Kawkitinarong K, Srichana T. Efficacy and safety of combined isoniazid-rifampicin-pyrazinamide-levofloxacin dry powder inhaler in treatment of pulmonary tuberculosis: A randomized controlled trial. Pulmonary Pharmacology and Therapeutics. 2021;70. (IF=3.41) ISI/Scopus.
Kuadkaew S, Ungphaiboon S, Phdoongsombut N, Kaewsuwan S, Mahattanadul S. Efficacy of a chitosan-curcumin mixture in treating indomethacin-induced acute gastric ulcer in rats. Current Pharmaceutical Biotechnology. 2021;22(14):1919-31. (IF=2.837) ISI/Scopus.
Charoonratana T, Pongnuruk K, Puttarak P. Establishment of quality standards for raw material of cyanthillium cinereum (L.) H. rob. Natural Products Journal. 2021;11(5):734-47. (IF=1.01) ISI/Scopus.
Phisalprapa P, Ngorsuraches S, Wanishayakorn T, Kositamongkol C, Supakankunti S, Chaiyakunapruk N. Estimating the preferences and willingness-to-pay for colorectal cancer screening: an opportunity to incorporate the perspective of population at risk into policy development in Thailand. Journal of Medical Economics. 2021;24(1):226-33. (IF=1.97) ISI/Scopus.
Jiso A, Yurasakpong L, Janta S, Chaithirayanon K, Plubrukarn A. Exerting DNA Damaging Effects of the Ilimaquinones through the Active Hydroquinone Species. Scientia Pharmaceutica. 2021;89(2). ISI/Scopus.
Eze FN, Jayeoye TJ, Tola AJ. Fabrication of label-free and eco-friendly ROS optical sensor with potent antioxidant properties for sensitive hydrogen peroxide detection in human plasma. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2021;204. (IF=5.268) ISI/Scopus.
Xue ZH, Chen ZQ, Gao XD, Zhang M, Panichayupakaranant P, Chen HX. Functional protection of different structure soluble dietary fibers from Lentinus edodes as effective delivery substrate for Lactobacillus plantarum LP90. Lwt-Food Science and Technology. 2021;136. (IF=4.952) ISI/Scopus.